Büyük Verinin üretimde sağladığı faydalar aslına bakarsanız biraz fazla ümit verici… üretim süreçlerinde artan verimlilik ve doğruluk, ürün talebinin daha iyi tahmin edilmesi, daha çevik karar verme… Ancak, topladıkları verileri işlerini büyütmek veya işlerindeki diğer hedefleri gerçekleştirmek için kullanamayan orta ölçekli üreticiler düşünüldüğünde Büyük Veri ile elde edilebilecek bu faydalara kolay kolay ulaşılamıyor. Şu anda sunucularınızda potansiyel olarak işinizi geliştirebilecek seviyede ne kadar veri topluyorsunuz? Ve bu verileri nasıl kullanmaya başlayabilirsiniz?

buyuk veri

Biriken bu büyük veriyi daha kullanışlı hale getirmek için 5 adım var:

1. Adım: Sorunları ve/veya Hedefleri Belirlemek

Elinizde biriken veriyi incelemeden önce, meseleye bu veri ile ne gibi sorunlara çözüm bulunabileceğini anlamaya çalışarak başlayabilirsiniz. Bu sorunlar bir malzeme darboğazı, üretim süresindeki artış ya da olması muhtemel bir iş kazası gibi farklı işlerin farklı unsurlarından oluşabilir. Bu yazımızda örnek olarak, orta ölçekli bir sensör üreticisindeki bir yöneticinin son dönemde normalin üstünde gaz sensörünün servise gelmesini fark ederek, sorunun sebebini bilmek istemesini ele alacağız. Hedefleriniz ne olursa olsun, doğrudan çözüm bulunacak noktalara odaklanmak büyük veri kullanım başarısı için önemlidir.

2. Adım: Akıllı Sorular Sormak

Büyük Veri analizinde birçok defa gözden kaçırılabilen unsur ne kalitede bir bilgi sorgulaması yapıldığıdır. Her ne kadar birçok farklı analiz aracı verilerdeki olağan dışı noktaları tespit etmenizi sağlasa da nereye bakacağınızı keskinleştirmeniz için özel fikirlere ihtiyacınız olacaktır. Yukarıda verdiğimiz sensör örneği üzerinden gidersek bazı sorular şunlar olabilecektir:

  • Servis ihtiyacı duyan sensörlerdeki artış ne zaman başladı?
  • Diğer ürünlerde de ortalama üstü geri dönüş olmaya başladı mı?
  • Daha önce benzer bir şekilde rakamlarda yükselme oldu mu? Ne zaman?
  • İşe yeni giren personel sayısı ile arızalı sensör sayısı arasında anlamlı bir ilişki var mı?
  • Arızalar ile hava durumu arasında bir ilişki var mı?

buyuk veri

Küplerinizi hazırlamak için olabildiğince veri + saha biriktirin. Küpleriniz ne kadar çok bileşen içerirse, raporlamanız o kadar esnek olacaktır.

3. Adım: Verinizi Değerlendirin

Şimdi elinizdeki mevcut verinin ne olduğuna, başka veri kaynaklarına da erişiminizin olup olmadığına bakmanın ve bu verilerin ne kadar doğru, birbirleriyle alakalı ve güncel olduklarını değerlendirmenin zamanı. Verdiğimiz üretici örneğinde, eldeki kullanılabilir veri kaynakları firmanın ERP sistemi, tedarikçileri, makineleri, İK sistemi ya da hava durumu, sosyal medya gibi harici kaynaklar olabilir.

Sahip olunan her veri kaynağı, 4V temel alınarak değerlendirilmelidir: Volume (Hacim – Verinin Miktarı), Variety (Çeşitlilik – Verinin çeşidi ve yapısı), Velocity (Hız – Yeni veri geliş hızı ve nasıl kullanılacağı) ve Veracity (Doğruluk – Verinin doğruluğu ve güvenilirliği).

4. Adım: Biriktir ve Al!

“Küçük” ve “büyük” verinin arasındaki kilit farklardan bir tanesi, verinin biriktirilmesi ve alımı noktasındadır. Belli bir noktada, ERP sisteminizin raporlama işlevinin sınırına gelirsiniz; standart ERP raporları verilere ihtiyaç duyduğunuz şekilde bakacak esnekliği sağlamaz, büyük raporların hazırlık süreci ekibinizdeki diğer kullanıcıların performanslarını düşürebilir ve harici veri kaynaklarını entegre edemezsiniz. ETL (Extract, Transform, Load) süreci, ERP yazılımınız da dahil olmak üzere farklı kaynaklardaki verileri almanıza, büyük sorgular için özel olarak tasarlanmış bir biçime dönüştürmenize imkan sağlayarak bu verileri analiz araçlarına yönlendirir.

Püf Noktası: Büyük düşünün! Küplerinizi oluşturmak için ne kadar veri ve saha toparlayabilirseniz toplayın. Ne kadar çok bileşenli küpünüz varsa, raporlarınız o kadar esnek olacaktır. Diğer bir deyişle, bugün neyi filtrelemek istediğinizle kendinizi sınırlandırmayın, ileride hangi filtrelere ihtiyacınız olabileceğini de düşünün. Küp inşa etmek vakit alıcıdır ve bir hayli insan-makine gücü ihtiyacı doğurur. Bu nedenle, başlangıçta olabildiğince büyük bir veri seti hazırlamak önünüzdeki süreçte size zaman kazandıracaktır.

5.Adım: Analiz

Bu aşama İş Zekası (Business Intelligence – BI) ve gelişmiş analitik araçların, karmaşık veri setlerini görselleştirerek sunduğu ve sorunlarınıza cevap aradığınız yerdir.

Bu araçlar, işinizdeki her bir veriyi hesaplayarak karar vericilere doğru bilgiyi tam zamanında verir ve etkili karar vermeyi destekler. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle ölçülebilir belirli hedefler konmalıdır. Ardından, bu hedeflere ulaşmayı sağlayan aksiyonları ölçmek için gerekli araçlar bulunmalıdır.

Sensör üreticisi ile ilgili örneğimiz üzerinden gidersek, yöneticimiz bu aşamada artık tüm veriyi aynı yerde görebilmektedir. Gaz sensörleri için alınan servis siparişlerindeki benzer artışlar geçmişte de yaşanmış ve bu artışlar genel olarak Mart ayının sonunda ve Nisan ayının başında gerçekleşmiştir. Yeni işe alımlarla kırık parçalar arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir; çünkü işe alımlar tüm yıla yayılmış bir şekilde gerçekleşmektedir. Yöneticimiz hava şartları, üretim lokasyonu ve tamir tarihleri kombinasyonuyla verileri incelediğinde ise kırılan sensörlerin soğuk iklime sahip Kanada’da üretilip daha sonra yağışlı ve sıcak ilkbahar mevsimindeki lokasyonlara sevkedildiğini fark eder. Ürün dağıtım sürecini iyileştirme ve dolayısıyla hatalı ürünleri azaltmada kullanabileceği bu değerli bilgiye ulaşan firma, yağışlı ve sıcak iklime sahip müşterilerine sevkiyatı Kanada yerine Meksika’daki üretim tesislerinden gerçekleştirmeye başlayarak sorunu minimize etmiştir.

Veriniz Ne Kadar Büyük?

Analiz yaparken, büyük ve küçük veri arasındaki fark nedir peki? Aradaki çizgi berraklığını kaybedebilir ama sahip olduğunuz analitik araçlar ve altyapının ihtiyacınız olan veri analiz tipini size sağlayabileceğinden emin olmalısınız.

buyuk veri

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.