abas-BPM

Bu yazı dizisinin birinci bölümünde, iş süreçleri yönetimi (BPM)’in, daha önce hiç olmadığı kadar neden gündemde olduğu konusuna değinmiştik. İkinci bölümde ise, abas BPM ile iş süreçlerinizi kontrol edip, izlenebilirliğini nasıl sağlayacağınızı açıklayacağız.

abas-BPM

abas BPM ile, şirketinize özel iş süreçlerinizi, BPMN 2.0 standardıyla grafiksel olarak oluşturabilir, bu süreçleri otomatikleştirebilir, tüm işletme birimlerinizin erişim ve kullanımını sağlayarak, sistematik olarak iş süreçlerinizi takip edebilirsiniz.

abas BPM, abas ERP ve diğer sistemleri kullanan çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin, iş süreçlerinin tasarımı ve optimizasyonunda dahil olabilecekleri tüm araçları sağlar. Tanımlı iş akışları ve ilgili görevler günlük rutin işlere entegre edilir ve kokpit aracılığıyla kolayca izlenebilir.

abas BPM ile dizayn edebileceğiniz bazı örnek süreçler;

Satınalma ve Üretimde Kalite Kontrol Süreçleri

Zorunlu denetimlerin belirlenmesi (ürün, tedarikçi, makine, operasyon, tarih), kontrollerin başlatılması, kontrol gruplarının ve değişken test doğruluğu dikkate alınarak örneklem lotlarının oluşturulması, kontrol sonuçlarının kaydı ve otomatik değerlendirilmesi, kullanım veya karantina kararlarının verilerek gerekli işlemlerin tetiklenmesini (stok giriş kaydının aktarılması, DÖF kaydının tetiklenmesi) sağlar.

Yeni Çalışanların Adaptasyon Süreci

Yeni çalışanların şirkete alımı, iş malzemelerinin düzenlenmesi, elektronik veri işleme sistemlerine (telefon numarası, e-posta hesabı, bilgisayar, anahtarlar, vb.) adaptasyonu, eğitim planları, kişi görev ve sorumluluklarının belirlenmesi.

Tedarik Süreci

Çalışılacak tedarikçileri belirlemek için teklif toplama süreçlerinin oluşturulması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi: Sipariş taleplerinin oluşturulması ve gönderimi, hatırlatma e-postaları, alınan cevapların değerlendirilmesi, tedarikçi seçimi ve teklifin satınalma siparişine dönüştürülmesi.

Çoklu Lokasyon için Sipariş Süreci

Birbiriyle bağlantılı şirketler arasındaki siparişlerde (örneğin, yan kuruluş olan bir şirketin kendi ana üretim şirketine verdiği sipariş) sürecin iki taraflı onaylanması, satınalma siparişinin serbest bırakılması ve Multi-site üzerinden elektronik olarak iletilen satınalma siparişinin kurumsal sipariş üzerinden işleme koyulması.

Satınalma Talep Süreci

Bir satınalma talebinin belirli koşulları yerine getirmesi (örneğin, toplam değeri 10.000 TL‘den daha yüksek) durumunda onay prosedürünün işletilerek malzeme / hizmet ihtiyaçlarının raporlanması ve yönetimi.

Gelen Faturaların Ödeme Onayı için İncelenmesi Süreci

Tedarikçiden nakit ödeme indirimi alınabilmesi için gelen faturaların miktar, fiyat, vergi ve maliyet merkezleri açısından 5 gün içinde değerlendirilmesi.

abas Süreç otomasyonu;

• Kolay ve sezgisel süreç modelleme ve dokümantasyon sağlar.

• abas BPM, BPMN 2.0 standardını destekler. (BPMN, kurumsal iş süreçlerinin ortak bir altyapı üzerinde modellenmesine olanak sağlayan iş akışı modelleme dilidir.)

• Rol bazlı kullanıcı arayüzü sunar; abas BPM Tasarımcısı, İş Akışı Görüntüleyicisi, İş Akışı Kullanıcı Kokpiti.

• Otomatik (koşul bazlı) ve manuel olarak iş süreçlerini tetikler.

• Süreç eksikliklerinin ve süreç optimizasyon potansiyelinin belirlenmesi.

• Uygulamaya alınan süreçlerde esnek ayarlamalar yapma imkanı sunar.

• İş akışlarının kolayca aktarılmasını sağlar. (Örn. şirketler arasında)

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.