Otomotiv sektöründeki şirketler, ERP sistemlerinden memnuniyetlerini ve beklentilerini diğer şirketlere göre daha kritik seviyede değerlendirmekteler. Trovarit tarafından gerçekleştirilen “ERP Deneyimi 2014″ araştırmasının otomotiv sektöründe yer alan üreticiler için özel sonuçlarının ele alındığı raporda, abas ERP yazılımı elde ettiği sonuçla sektörde yer alan firmalar için doğru ERP çözümü olduğunu gösteriyor.

oto1-trovarit

Otomotiv sektöründe ERP değerlendirme kriterleri

Yüksek kalite beklentileri, inovasyon baskısı ve uluslararası pazar için gerekli olan üretimdeki optimizasyon, otomotiv sektöründe ERP uygulamalarının temel alt yapısını oluşturmakta. Pazarda bu rekabet devam ederken, uzun yıllardır kullanılan ve başlangıçta ihtiyaç duyulan süreçlere cevap vermiş ancak fonksiyonel kısıtları olan ERP çözümleri ömürlerini yitirmeye başladılar.

Bunun sebebi sektörün doğal yapısı içerisinde kendini gösteriyor: Just-in-Time ve Just-in-Sequence gibi kavramlarla ifade edilen karmaşık lojistik süreçlerinin yönetimi diğer sektörlere göre daha zor. Sektördeki ERP kullanıcıları kriter bazında önem değerlendirmelerini tüm bu ve benzer konular ve eğilimleri dikkate alarak yaptılar. Bunlar,

Kullanılabilirlik (% 52)
Uluslararası kullanım özellikleri (%33)
Rol ve içerik bazlı kullanıcı kılavuzu (%32)
ERP yazılımının mobil ortamda kullanımı (%27)
Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (Enterprise Application Integration -EAI-) / Veri alışverişi (%24)
Yazılımın uluslararası kullanımı ve yaygınlaştırılmasının önemi, üretimin küreselleşmesi ile paralel olarak artmaktadır. Tedarikçiler sadece bulunduğu ülkede değil, Kuzey Amerika, Asya gibi uzak coğrafyalardaki üretimi destekleyecek lojistik süreçleri yönetmek zorunda kalmaktadırlar. Bu çerçevede, ERP kullanıcılarının üçte ikiden fazlası (%69), ERP sistemlerinin daha basit ve süreç hızlandırmaya yönelik olmasını istemektedirler.

Veri yönetimi sorun olmaya devam ediyor

oto2

 

Kullanıcıların %40’a yakını ERP uygulamalarında en büyük sorunun veri aktarımları ve yönetimi olduğunu belirtmekte. Tüm üretim sektörü kullanıcılarının bu kriter için değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında, 10 puanlık daha düşük seviyede olması, otomotiv sektöründeki tecrübe ve süreçlerin olgunluğu olarak açıklanabilir. ERP uygulama sürecinde sürüm değişiklikleri ve yükseltmelerdeki maliyet ve efor (% 21), adaptasyon ve esneklik (% 17), ergonomi (% 14) ve destek personelindeki değişiklikler ve yetkinlik problemleri (% 11) en büyük problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi haber ise katılımcıların dörtte bire yakını (% 24) ERP uygulamalarında bir sorun olmadığı yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.

En önemli seçim kriteri: Fonksiyonellik

Birçok sektörde olduğu gibi, ERP çözümlerinin seçiminde fonksiyonellik ve kolay kullanım en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Ancak tüm sonuçlar içerisinde %40 olan bu kriterin önemi, otomotiv sektöründeki kullanıcılar için % 33’lük oranda değerlendirilmektedir. Bu durum, otomotiv sektöründeki süreçlerin daha fazla tanımlı olması ve pratik uygulamada çoğu standart fonksiyonların ihtiyaçlara cevap vermesi ile açıklanabilir.

Diğer önemli bir sonuç ise, otomotiv sektöründeki kullanıcıların dörtte biri (% 28), ERP seçiminde hizmet alacakları şirketin sektör tecrübesini önemserken, bu oran diğer sektörlerde% 13 seviyesinde kalmaktadır.

abas ERP Automotive & Supply modülünü farklı kılan özellikler

abas ERP Automotive & Supply modülü, otomotiv tedarik zinciri için özel olarak tasarlandı. abas otomotiv çözümü, bu sektörde yer alan işletmeleri, karmaşık tedarik zincirinin yönetiminde ve tedarikçiler ile üreticiler (ana sanayi) arasındaki lojistik süreçlerinin koordinasyonunda destekler. Standartlaşmış EDI (Electronic Data Interchange) süreçlerinin online entegrasyonu ile firmalara esneklik, kalite, tutarlılık ve doğru zamanda teslimatı temel alan belirgin bir rekabet avantajı sağlanır.

abas-fonksiyonlar-yeni

Otomotiv ve diğer sektörlerde, ana sanayinin tedarikçisi konumunda üretici olarak yer alan işletmelerin standart süreçlerini, yıllık sözleşme-çerçeve sipariş yönetimi, tahmini ve JIT sevkiyat planlarının entegrasyonu ile kolaylaştıran “abas Automotive” çözümü bunun yanı sıra kümülatif sevk miktarlarının, depolama araçlarının ve palet/kasa gibi birden fazla kez kullanılabilen paketleme malzemelerinin takibi/yönetimi, lot/seri numarası bazında izlenebilirlik ve VDA, ODETTE, EDIFACT veya ANSI X12 standartlarına göre farklı EDI formatlarını destekleyerek bu işletmelerde gerekli kontrolü sağlamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetiminde abas ERP ve EDI

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları, Electronic Data Interchange (EDI) sistemleri ile entegre olarak çalıştığında, tedarik zinciri yönetiminde işletmeler arasındaki iletişimin verimliliğini belirgin bir biçimde artırmaktadır. EDI fonksiyonlarını destekleyen ve “abas Automotive” gibi sektöre özel hazır çözümler içeren ERP yazılımları sayesinde ana sanayiye üretim yapan işletmeler kendi kaynaklarını daha etkin bir biçimde planlamakla kalmaz aynı zamanda ana sanayinin kendilerinden taleplerine de elektronik ortamda hızlıca ve doğru verilerle cevap verebilirler.

Header_13_Automotive

Otomotiv sektörüne özel anahtar performans göstergeleri (KPI) abas iş zekası raporlarında abas Automotive ile iş zekası çözümünün EDI raporları da kullanılabilmektedir. Bu raporlar abas’ın EDI veritabanında yer alan sevkiyat planlarını değerlendirir. Bu raporlar sayesinde abas kullanıcıları ana sanayiden gelen planlardaki sapmaları hızlı bir biçimde, görsel olarak analiz edebilir, üretim planlamasını bu analiz sonuçlarına göre daha etkin bir biçimde yaparak, tedarik zincirlerini optimize edebilirler.

BI-otomotiv