İş süreçleri bir ERP sisteminin en önemli bileşenlerindendir. İş süreçleri, aktivitelerin, olaylar ve belirlenmiş kurallar ile birbirine etkileşimli olarak bağlanması olarak adlandırılabilir. Bu yapı, geliştirme ve uyarlama yapan kişilere, bir sürece dair davranışların tanımlaması ve kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen belirli bir girdi doğrultusunda ön tanımlı olarak iş sürecinde alınacak aksiyonların belirlenmesi imkanını sağlar.

Workflow-editor-photo (1)

Bir akış şeması düşünün: kullanıcılar belirli bir noktada başlarlar ve aksiyonları doğrultusunda iş akışı onları ilgili şemanın parametreleri doğrultusunda yönlendirir. Bu modele daha basit bir şekilde bakacak olursak, iş akış modeli 3 temel öğeye sahiptir – Aktiviteler, kurallar ve olaylar. Konuyu örneklemek gerekirse:

  • Aktivite: Yapılacak görev – otomatik ya da manuel olarak kullanıcı tarafından girilir. Örn: kullanıcı yeni bir teklif girişi yapar
  • Kurallar: Süreci, belirli bir şarta bağlı olarak bir aktiviteye ya da olaya yönlendirir. Örn: Sistem, teklif belirli bir maddi limitin üstünde olduğunda teklifi otomatik olarak onaya gönderir.
  • Olay: Etkileşim gerektirmeyen aktivite. Örn: Kullanıcı teklifin onaylanıp onaylanmadığı ile ilgili bilgi maili alır
abas-Workflow-editor

abas ERP iş akış tasarım aracı, sürükle-bırak fonksiyonları ile iş akışlarının kolayca düzenlenmesini sağlar.

abas ERP iş akış düzenleyicisi

abas ERP iş akış düzenleyicisinin temelinde RESTful API bulunur. Bu yapı, danışmanların iş modellerini ve iş süreçlerini uygulama düzeyinde entegrasyonuna imkan sağlar. Ayrıca bu yapı sayesinde, sadece firma içerisindeki süreçleri değil, firma dışındaki yapıların da iş akışına dahil edilmesi mümkündür. Örneğin, CAD sistemleri ile entegrasyonlar gerçekleştirebilir veya sektöre özel yazılım ve teknolojiler ile hızlı ve kolay bir şekilde entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz.

Web-editor arayüzü ile tasarımcılar iş modellerini oluşturup güncelleyebilirken, yöneticiler de kullanıcı aktivitelerini görüntüleyebilir ve süreç hataları ile ilgili problemleri giderebilir. Bu arayüz, ERP implementasyon sürecinin başlarında daha sık kullanılırken, firmanın süreçlerinin ne şekilde ilerlediğinin tanımlanmasına ve dokümante edilmesine katkı sağlar ve abas’ın projenize özel olarak geliştirilmesini mümkün kılar. Sonrasında ise, iş modelleri abas ekranları ile güncellenerek yeniden tanımlanır ve uygulama içerisinde özel iş akışlarının tanımlaması yapılır.

workflow-editor-security-model

Süreç doğrulama fonksiyonu ile sürecin doğruluğunu test eder.

abas ERP iş akış düzenleyicinin en güçlü yönlerinden birisi, kullanıcıların görevleri tamamladıkça kullandıkları sezgisel kokpitlerdir.

Son güncellemeler ile birlikte iş akışı tasarım aracının içerisine süre sonu tarihlerinin, veri alma/gönderme modellerinin ve geniş anlamda bakım ve raporlama araçlarının dahil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Workflow-editor-input-box

abas ERP iş akış tasarım aracının sağladığı avantajlar

abas ERP iş akış tasarım aracı, adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcıların tamamlaması gereken görevlerin ve iş süreçlerinin oldukça detaylı olarak hazırlanmasını sağlar. Bu yapı, işletmeler için pek çok ciddi avantaj ve fayda sağlar. Örneğin:

  • Süreçlerin artan yönetilebilirliği sayesinde hatalar ve sapmaların önüne geçilmesi
  • Kullanıcılar için azalan eğitim süresi. Sürecin önceden tanımlanmış adımları sayesinde kullanıcıları doğru aksiyonları gerçekleştirme konusunda yönlendirme
  • ERP yazılımının iş süreçlerine özelleştirilmesi noktasında gereken ve geçen sürenin azaltılması
  • 3. parti çözümler ile entegrasyonların, iş modelleri ile bağlanarak kolaylaştırılması

abas ERP iş akış tasarım aracı sayesinde yöneticilere tüm süreçlerde tam kontrol imkanı sağlanırken, en detaylı iş akışlarının dahi kolaylıkla yönetilmesine imkan sağlar.