Pek çok kişi, firma bünyesinde kurulacak bir ERP sisteminin firma içerisindeki iş süreçlerinin efektif olarak yönetilmesi ve verilere erişim için olduğunu düşünmektedir. Ancak günümüzde, ERP sistemleri sadece dahili operasyonları yöneten bir yapı olarak düşünülmemelidir – ERP sistemlerinin duvarları yıkarak web portalları aracılığıyla tedarik zincirinin tamamını içine alacak şekilde genişlemesi gerekmektedir.
x_0_0_0_14117808_300_1

Genişletilmiş tedarik zinciri portalı nedir?

Genişletilmiş tedarik zinciri kavramı, ERP yazılımınız aracılığıyla tedarikçi ve müşteri ilişkilerinizi yönetebilme yeteneğidir. Bir ERP sisteminde bunun gerçekleştirilmesi için gereken yapı ise tek bir arayüz üzerinden harici tedarikçiler ve müşteriler ile iletişim kurulması yeteneğinin oluşturulmasıdır.

Bu portallar aracılığıyla, harici kurumlar ile e-posta, telefon, faks veya temsilciler bazında görüşme yerine, sistemler aracılığıyla iletişim sağlanabilmektedir. Bilgi – yani satınalma siparişi, fatura, fiyat değişiklikleri, müşteri geri bildirimi veya harici kurumlar ile iletişimde kullanılan tüm öğeler – portaldan otomatik olarak alınarak, ERP sistemine aktarılır ve çalışanların ya da yöneticilerin doğrudan aksiyon almalarına imkan sağlar.

Bu yapıda öne çıkan fayda ise, kişilerin farklı sistemlere manuel olarak veri girişi kaynaklı hataların önüne geçilerek daha efektif bir yapı oluşturulması. Buna ek olarak, ilgili yöneticileriniz farklı işlemlere vakit ayırabileceklerdir. abas’ın, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) fonksiyonları da, taleplerle doğru orantılı olarak satınalma sipariş önerileri oluşturarak, stoklarınızın tamamlanması için tedarikçinize bilgi iletiminde bulunur, bir bakıma sizin stoklarınızı sizin adınıza tedarikçinizin yönetmesini sağlar. İlgili yönetici bunun sonrasında fiyatlar üzerinde pazarlık yapabilir ya da yeni tedarikçileri zincire dahil edebilir.

abas ERP EDI Merkezi, tüm EDI işlemlerinin tek bir ekrandan yönetimini sağlar

abas ERP EDI Merkezi, tüm EDI işlemlerinin tek bir ekrandan yönetimini sağlar

EDI’ın faydalarını tüm alanlara yayma

Elektronik veri transferi (EDI), tedarik zincirinde bulunan firmaların iletişimi konusunda standart yöntem haline gelmiştir ve bazı ERP sistemlerinde bulunan bir özelliktir. EDI yapısı sayesinde tedarikçilerinize satınalma siparişlerinizi gönderebilir ya da müşterilerinize sevkiyat bilgilerini elektronik olarak gönderebilirsiniz. Örneğin, bir müşteri, siparişi içeren bir EDI mesajı gönderdiğinde, bu mesaj tüm gerekli bilgileri içerir: lokasyon, fiyat, adet, lot bilgisi vb. Alıcı tarafında ise, sizin ERP sisteminiz bu mesajı alarak sizin sisteminize bir sipariş olarak dahil eder.

abas ERP Tedarikçi Portalı'ndaki satınalma siparişi özelliği

abas ERP Tedarikçi Portalı’ndaki satınalma siparişi özelliği

EDI yapısı, günde binlerce işlem yapan holding düzeyindeki firmalar ve bazı KOBİ’ler için olmazsa olmaz bir yapıdır. İster müşteri, isterse tedarikçi olsun, etkin iletişim, kurumsal ilişkiler noktasında oldukça önemlidir. abas ERP, Web Portalı aracılığıyla, tedarikçilerin erişerek firmalar arası iletişimin sağlanabileceği bir yapı sunar ve kurumsal ilişkilerinizi yönetmenizi kolaylaştırır.

abas ERP Tedarikçi Portalı'nda satınalma sipariş önerilerinin serbest bırakılması özelliği

abas ERP Tedarikçi Portalı’nda satınalma sipariş önerilerinin serbest bırakılması özelliği

İş akış tasarım aracı ile entegrasyon

Bir başka yazımızda, iş akış düzenleyicisinin öneminden bahsetmiştik. Bu yapı, abas’taki yetkili kullanıcıların, sisteme girilen verilere bağlı olarak özel ve kontrollü iş akışlarını oluşturmasını sağlayan bir yapı. Abas’ın sunduğu genişletilmiş tedarik zinciri portalları da, iş akış düzenleyicisi ile entegre olarak, anahtar süreçlerin otomatik hale gelmesini sağlar.

Örneğin, stok yönetim sürecini ele alırsak, sağlıklı bir stok yönetimi süreci, tedarikçiler ile doğru ve zamanında iletişime bağlıdır. abas ERP, satınalma sipariş önerileri aracılığıyla tedarikçinize belirli bir üründe stokların minimum stoklar altında kaldığı bilgisini iletebilir ve ilgili miktarların sevk edilmesi için tedarikçinizi uyarabilir. Aynı portal aracılığıyla tedarikçi firma sevkiyat bilgilerini size iletebilir ve malzemeler geldiğinde yapılacak tek işlem dahili muhasebeleştirme olabilir.

Müşteri tarafında ise müşterilerin iletişim kurabileceği bir satış ve servis modülü bulunmaktadır. İster bir servis talebi oluşturabilirler, isterlerse yeni bir sipariş girebilirler. Müşteriler, teklifler, siparişler veya sevkiyatları, bu yapı sayesinde gerçek zamanlı olarak görebilir. Bu yapı oldukça etkin ve güçlüdür, hele ki belirli bir e-ticaret platformunuz yok ise. Bu yapı sayesinde ERP sisteminizin portalını müşterileriniz ile iletişim için kullanabilirsiniz.

Müşteri portalında çerçeve siparişlerinizi, tekliflerinizi, siparişlerinizi, sevkiyatlarınızı ve faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz

Müşteri portalında çerçeve siparişlerinizi, tekliflerinizi, siparişlerinizi, sevkiyatlarınızı ve faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz

Genişletilmiş tedarik zinciri portalları, ERP sisteminizin dahili operasyonlarının ötesinde fonksiyonlar sunarak, tüm tedarikçilerinizi ve müşterilerinizi kullanıcı dostu bir portalda bir araya getirebilir.

Müşteri portalının servis fonksiyonları ile servis talepleri oluşturabilir, servis ürününün durumunun sorgulayabilirsiniz.

Müşteri portalının servis fonksiyonları ile servis talepleri oluşturabilir, servis ürününün durumunun sorgulayabilirsiniz.