abas

Çeviklik giderek oynak, bilinmez, karmaşık ve belirsiz bir hale gelen iş dünyasında oldukça önem taşır. Çevik olmak, değişim için hazır olduğunuz anlamına gelir. Kimse daha sonrasında ne olacağını tahmin edemese de, bunun giderek hızlanan bir ivme ile gerçekleştiğini ve gerçekleşirken de çalışanlara, süreçlere ve sistemlere daha fazla yük bindirdiğini biliyoruz. Şirketinizin uyum sağlama ve çevik olma kabiliyeti en büyük rekabet avantajınız olabilir. abas ERP’nin çevikliği nasıl desteklediğini keşfedin!

Artık bütün endüstrilerin (oteller, medya, taksiler) dijital dönüşüme uğradığı bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojik kabiliyetlerin, müşteri beklentilerini sonsuza dek değiştirdiklerini ve nasıl çalıştıklarına dair varsayımları yıktığını gördük. Bu değişim çağında organizasyonlar için en önemli unsur, değişen talepleri karşılamak için hızlı bir şekilde adapte olabilme kabiliyetidir. Buna uyarlanabilirlik, esneklik ya da çeviklik diyebilirsiniz, ancak önemli olan nokta, firmanızın hızlı bir değişime hazır olması gerektiğidir.

Doğru bir ERP sistemi, çevikliğe sahip olabilmeniz için şirketinizin ve müşterilerinizin gitmek istediği noktaya ulaşmanızı sağlayan bir platform sunar. Çeviklik bir tesadüf değildir: yaptığınız her şeyin içinde olmalı ve esnekliği tüm işinize entegre etmenizi sağlamalı.

abas

Çeviklik ve Değer Teklifiniz

Yeni dijital teknolojiler ve değişen iş modelleri, müşterilerinize sunduğunuz değer teklifini (VP) büyük ölçüde etkiliyor. Ve değer teklifi, müşterinin bakış açısı tarafından ölçülüyor. TechTarget’ın da tanımladığı gibi, “Bir değer teklifi basit ve hatırlanması kolay olmalıdır. Rekabet karşılaştırmaları doğrultusunda hem müşterinin kazanacağı avantajlar, hem de müşterinin ödeyeceği fiyatın önemi vurgulanmalıdır“. Kısacası, müşterilerinize ne kadar çok fayda sağlarsanız, faydalarınız rakiplerinizin sunduğu avantajlardan o kadar çok farklılaşır. Aynı şekilde, müşterileri bu faydalar karşılığında ne kadar az ücretlendirirseniz, değer teklifiniz de o kadar iyi olur.

İşletmeniz, çevikliği sağlayan teknolojiye adapte olarak, çevikliği ve dijital dönüşümü benimseme yoluyla daha iyi bir değer teklifi sunabilir. Basitçe söylemek gerekirse, doğru ERP sistemi müşterilerinize yüksek kaliteli teklifler sunma kapasitenizi arttırır (ve daha hızlı çalışır); pazar ve müşteri beklentileri geliştikçe işletmenizin gerekli değişiklikleri hızla hayata geçirmesini sağlayan ancak ve ancak çevik bir platform olacaktır.

Uyum sağlama ihtiyacınız açıktır ancak değişikliğin yönü, bulunduğunuz sektör segmenti (bazıları diğerlerinden daha hızlı ve farklı yönlerde hareket eder), müşterilerinizin beklentileri ve 3D baskıdan IoT’ye uzanan yeni teknolojiler tarafından yaratılan imkanlar gibi birçok faktöre bağlıdır. Eğer hazırlıksız yakalanırsanız, rakiplerinizden hızla geride kalırsınız.

Farklı Üreticiler, Farklı Çevik Olma Yolları

Orta ölçekli üreticileri en çok hangi dijital teknolojiler etkiliyor ve bu teknolojiler değer teklifine nasıl tesir ediyor? Bu büyük bir soru. Ve bu sorunun her duruma uyan bir cevabı yok. Üretim yapan firmalar farklı pazar segmentlerinde ve birçok boyutta, fiyat, kişiselleştirilmiş hizmet, ürün yeniliği, verimlilik ve daha fazlası üzerinde değer yaratmanın yollarını bulmak için rekabet etmektedir.

Örneğin; siparişe özel üretim yapan bir üretici kişiselleştirilmiş hizmete daha fazla önem veriyorken, otomotiv parçaları üreticisi üretim süreçlerinin etkinliğine öncelik verebilir.

Peki, bütün segmentler için geçerli olan nedir? Yeni teknolojileri yeterince hızlı sahiplenmeyen, geleneksel iş yapış yöntemlerine sıkışıp kalan ya da yatırım için doğru teknolojileri seçmeyen işletmeler başarısız olur. Ve bu başarısızlık, bugünün hızlı tempolu ve affetmeyen iş ortamında hızla açığa çıkacaktır. Müşterileriniz neredeyse sınırız bilgiye erişime ve bununla birlikte oldukça fazla tercih seçeneğine sahipler. Aynı zamanda da, sürekli olarak en iyi değer teklifini aramaktalar. Eğer onlara gerçekten iyi bir teklif sunmazsanız, başka yerlere gitmeleri kaçınılmazdır.

Kısa Bir Örnek: Elektronik Üreticileri

Çevikliğin nerede, nasıl gerekli olduğunu ve doğru ERP’nin bunu nasıl destekleyeceğini anlamak için yalnızca bir üretim alanını, elektronik üreticilerini inceleyelim.

Elektronik üreticilerinin piyasadaki çok sayıda oyuncu ile birlikte, operasyonel mükemmellik, hız ve optimize edilmiş maliyetler sunmaları gerekiyor. Örneğin, üreticilerin neyi, ne kadar ve ne zaman satın almaları gerektiğini tahmin edebilmek için, satınalma ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak anlayabilmeleri gerekmektedir. Eğer çok düşük düzeyde satınalma yaparlarsa, üretim duracaktır. Böyle bir durumda üretimi kaldığı yerden devam ettirebilmek için verecekleri mücadele boyunca da daha fazla harcama yapacaklardır. Eğer çok fazla satınalma yaparlarsa, nakit akışları kuruyacak ve bunun haricinde kullanılmayan parçaların depolanması ve muhafaza edilmesi için yine harcama yapmaya devam edeceklerdir. Doğru ERP’ye sahip olmak, satınalma ihtiyaçları hakkında şeffaflık sunar, aynı zamanda arzı ve talebi en uygun şekilde ayarlayan doğru tahmin imkanı sağlar.

Ürün inovasyonu, elektronik üreticileri için bir diğer kilit noktadır. Önceki abas blog yazılarımızdan birinde durumu “tepeden bir mühendislik değişikliği emri geldiğinde, işletmelerin tekliflerini iyileştirmeye, operasyonel mükemmelliği devam ettirmeye veya keşfettikleri sorunların üstesinden gelinmesine uyum sağlamaları gerekir” şeklinde açıkladık. Bu durum, çevikliği ve iyi bir versiyon kontrolünü, dolayısıyla, tarihsel dokümantasyona, gerçek zamanlı kesintisiz işbirliğine ve daha fazlasına kolay erişimi sağlayan bir ERP gerektirir. Ancak abas ERP gibi Üretim Planlama ve Kontrol ile CAD entegrasyonu gibi fonksiyonları içeren bir ERP sistemi, elektronik üreticilerinin yeni gereksinimler karşısında çevikliği sağlamak için ihtiyaç duydukları platform olabilir.

Çeviklik ve Değer Teklifi Nasıl Birbirine Bağlanır

Değer teklifiniz müşterilerinizin ne aldığıdır ve müşterileriniz bunu teslim etmek için iç süreçlerinizden ve sistemlerinizden nasıl etkilendiğiniz konusunu hiç umursamazlar. Ancak, müşterilerinizin istediği değer teklifini sunabilmek için çalışanlarınızı, süreçlerinizi ve sistemlerinizi çevik ve dinamik bir şekilde hizalamanız gerekir. Çünkü amacınız, sürekli hareket halindeki bir hedef gibi olan müşteri/pazar taleplerini on ikiden vurmaktır. Çevikliği “nasıl”, değer teklifini ise “ne” (sonuç) olarak düşünün.

İşletme Sözlüğü “örgütsel çevikliği” “bir şirketin pazardaki değişimlere istinaden hızlı bir şekilde değişme ya da uyum sağlama kabiliyeti…” olarak tanımlıyor ve çevikliğin bir şirketin, yeni rakiplerin ortaya çıkmasına, yeni teknolojilerin geliştirilmesine veya genel piyasa koşullarındaki ani değişimlere başarıyla tepki vermesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Çevikliğin geliştirilmesi, abas ERP gibi sistemlere yapılan yatırımları gerektirir ve müşteriniz için daha iyi bir değer teklifini sunmanıza öncülük eder.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4.ooo′den fazla orta ölçekli üretici işletmeye 40 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP yazılımı ile müşterilerine uçtan uca dijital dönüşüm çözümleri sunmaktadır.

Standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Dashboard, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) entegrasyonu, APS (İleri Planlama Çizelgeleme ve Simülasyon), CAD/PDM entegrasyonu, DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye), Banka ve B2B entegrasyon çözümlerini de sunmaktadır