2. Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı 7 Şubat 2019’da Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleşti.

Konferans konu başlıklarından bazıları; “Dijital Dönüşüm için Akıllı Üretimden Yararlanma”, “IoT: Organizasyonel Değişim için Araç Setinizi Geliştirmek”, “Üretimde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon”, “Dijital Üretim Platformunu Kullanarak Operasyonları Optimize Etme”, “Üretim ve Akıllı Fabrikalarda İnovasyon, Endüstri 4.0: Akıllı Fabrikalardaki Gelecek Vizyonu”, “Akıllı Depolama Sistemleri ve Çözümleri, Akıllı Fabrikalarda Proses Yönetimi” şeklindeydi.

Akıllı

“ERP’nin Önemi ile Dünya’daki ve Türkiye’deki Uygulama Trendleri” konu başlığı ile konferans konuşmacıları arasında yer alan abas Türkiye Satış Yöneticisi Ali Çatak, Endüstri 4.0 ile birlikte dijitalleşmenin etkilerini aktararak sunumuna başladı. Dijitalleşmenin temelinde ERP’nin bulunduğunu vurgulayan sunumda, abas ERP’nin bu yönde firmalara sunduğu avantajlardan bahsedildi. IoT ile farklı platformlardan toplanan verilerin analiz edilmesi için İş Zekâsının (BI) öneminin aktarıldığı konuşmada abas ERP’nin İş Zekâsı çözümü sayesinde toplanan verilerin ERP ile birebir entegre olarak daha etkin yönetilmesi üzerinde duruldu.

“Akıllı Fabrika için ne gerekli?” sorusuna yanıt olarak, tüm ekosistemin uçtan uca sorunsuz bir şekilde haberleşmesi yanıtını veren Ali Çatak, abas’ın bu yönde uzun yıllardır güncel teknolojiyi bilfiil takip ederek geliştirdiği ve günümüzde abas Connect olarak sunduğu, harici platformlarla kolayca entegrasyonu sağlayan bu yapıyı örneklerle detaylandırdı; “Yakın bir zaman içerisinde sistemlerin haberleşmesi için yazılım üzerinde kodlamalar ile bu çalışmaları yapmak gerekiyordu. Ama artık abas Connect sayesinde profesyonel yazılım bilgisine gerek kalmadan, 3. parti yazılımlarla, cihazlarla, robotlarla entegrasyonlar kolay ve hızlıca hayata geçirilebiliyor.”

Sunumun ikinci bölümünde abas’ın BPM (İş Süreçleri Yönetimi) çözümü hakkında bilgiler verildi. Bu modül sayesinde, üretim, satış ya da finansal işlemler gibi herhangi bir süreçte, şimdiye kadar mevcut yazılım üzerinde geliştirmelerle düzenlenen iş süreçlerinin, abas BPM ile doğrudan abas üzerinde, kodlama bilgisine gerek kalmadan, sadece beyaz bir ekran üzerinde sürükle&bırak mantığı ile bir iş sürecinin kolayca tasarlanabildiği ve ilgili sürecin ERP sisteminde otomatik olarak devreye alındığı katılımcılara aktarıldı. Tüm bu işlemlerin sonrasında da, kokpit ekranları üzerinden gerek yöneticilerin tüm yapıyı, gerekse kullanıcıların kendilerine atanan işleri kolayca görüp aksiyon alabildikleri, bu sayede süreçlerin hızlandığı, problemli süreçlerin ise daha hızlı tespit edilip optimize edilebildiği gösterildi.

Son olarak, Endüstri 4.0 ve IoT ile ilgili güncel trendlerin sunumlar ve örnek atölye çalışmaları ile anlatıldığı 2018 abas Global Konferansı’ndan bir video ile etkinlik katılımcılarını abas ERP ile dijitalleşme yolculuğuna çıkaran abas Türkiye ekibi, özellikle üretim yapan işletmeleri daima güncel teknojiyle buluşturduğunu gösterdi.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4000′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.