İşletmelerin geçmiş veya mevcut verilerini analiz ederek, maliyetleri azaltma, verimliliği arttırma, pazardaki fırsatları farketme gibi çeşitli konularda, daha kolay ve doğru kararlar almasında yardımcı olan iş zekası (Business Intelligence – BI) çözümleri abas Business Suite yazılımının yeni sürümünde standart olarak yer alıyor.

bi-abas1

abas Business Suite – İş zekası (Business Intelligence – BI)

İş zekası çözümleri ile işletmelere bir ERP yazılımından daha fazlasını sunan abas Business Suite içerisinde yer alan günlük veriler temel alınarak, kullanıcılar görsel raporlar oluşturabiliyor, anahtar değerleri kendileri tanımlayabiliyorlar. Bu sayede işletmedeki eğilimler daha kolay ayırt edilebiliyor, alınan stratejik ve operasyonal kararlar doğru bilgiyi temel alıyor. Tek bir tıklama ile planlama, analiz ve raporlama BI tarafından optimize edilerek, firma çapında oluşturulabilecek kokpit tarzı görünümler için gerekli bileşenler de sağlanmış oluyor.

abas Business Suite – BI çözümünün avantajları

İş bilgilerinin farklı boyutlarda eşzamanlı analizi ve görselleştirilmesi,
Tüm işletme içinde kritik göstergeleri tutarlı bir biçimde belirleyen veri standartları,
Tamamen entegre raporlamaya yöneticilerin eş zamanlı erişimi,
Firmanın değerine katkı sağlayan kesin karar şablonları,
Gerçek zamanlı simülasyon ve senaryo hesaplamaları, tüm seviyeler için bütçeleme ve tahminleme,
Veri ayrıştırma, dönüştürme ve görselleştirmeyi içeren eksiksiz altyapı (ETL, OLAP).


bi-abas

abas Business Suite – Standart iş zekası raporları

abas Business Suite iş zekası (BI) çözümü standart olarak satınalma, satış, CRM, EDI ve malzeme yönetimi gibi bölümlere yönelik onlarca rapor içermektedir. İş zekası raporları, abas içerisinde bulunan verileri temel alır ve kullanıcıya farklı boyutlarda analiz imkanları sağlayarak verileri görselleştirir.