electronicserp-guven

Elektronik sektörü genel itibariyle üretim yapan işletmeler olarak değerlendirilse de, elektronik OEM ve bileşen parça tedarikçileri, diğer sektörlerin karşı karşıya kalmadıkları bazı zorluklar ile karşı karşıyalar. Bunlar:

Çok kısa ürün yaşam döngüleri ve ürün geliştirme süreçleri. Basit bir cep telefonu üretimini ele alalım: En son model, raflara sürüldüğü anda dahi cep telefonu pazarı, daha kaliteli ürünler ile birlikte ilerlemesini sürdürüyor. Bundan dolayı, OEM üreticileri süreçlerini sürekli olarak yenilemeli ve rekabeti sürdürmek için yeni malzeme kaynaklarına erişmelidir. Bu sektörde “nakit ineği” bir üretim hattı ya da düzenli bir iş akışı gibi kavramlar, sözlük dışıdır.

Yüksek kalite standartları. Günümüzde pazardaki hemen hemen her ürün, çalışması için gerekli olan birkaç parça elektronik bileşen içeriyor. Bir ürünün elektronik sisteminde yaşanabilecek bir hata, oldukça ciddi sıkıntılara sebep olabilir, örneğini, medikal sektörü ya da otomotiv sektörü ile vermek mümkün. Kusurlu ürünler, üreticisi için, hukuki anlamda ve marka bilinirliği anlamında yıkıcı olabilir.
Tedarik zincirinin tamamının mevzuata uygunluğu. Elektronik OEM üreticileri, üretim süreçlerini, Avrupa söz konusu olduğunda VDE (Verband der Elektrotechnik), Amerika kıtası söz konusu olduğunda Underwriters Laboratory (UL) standartlarına uygun olarak gerçekleştirmeliler. Bununla birlikte kimyasal malzemelerin kullanımı ve atıkların yönetimi konusunda da gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Buraya kadar da yeteri kadar zorlu olan süreç, OEM üreticilerinin her bir tedarikçilerinin de aynı standardı sağlaması zorunluluğu ile daha da karmaşık hale geliyor.

Düşük kar marjları. Oldukça kalabalık olan elektronik pazarında, son ürünün de düşen fiyatları göz önüne alındığında, marjlar giderek daralmakta. Operasyonel süreçlerin ve tedarik zincirinin etkinliğini sağlamak, elektronik üreticileri için olmazsa olmaz.
electronics-girl-600.jpg

Bu zorlukların üzerinden gelmek için ise, elektronik firmaları, ERP sistemlerinden ihtiyaç ve taleplerini karşılamalarını bekliyor. İyi bir ERP yazılımı ise, elektronik sektörüne fayda sağlayacak bazı özellikler sunabiliyor. Bunlar:

Onaylı Tedarikçi Listeleri

Oldukça düşük marjlar nedeniyle, elektronik OEM üreticileri, en ucuz parça tedarikçisine yönelebilir. Mevzuat ve müşteri ise daha yüksek kalitedeki ürünler talep etmektedir. Ancak, OEM üreticilerinin, tedarik zincirlerini daha akla uygun bir şekilde yöneterek, onaylı olmayan bir tedarikçiyi pas geçerek, yeni bir tedarikçi aramaları gerekmektedir.

ERP sistemi aracılığıyla, elektronik firmaları tedarikçi onay listeleri oluşturur ve yönetirken, her bir tedarikçi için ayrı ayrı uygunluk dokümantasyonu oluşturabilirler. Sürekli değişen mevzuat çevresinde, herhangi bir tedarikçi, oldukça hızlı bir şekilde mevzuata uygunsuzluk yaşayabileceğinden, bu listelerin kolay düzenlenebilir olması oldukça önemlidir. Bu da elektronik OEM üreticisi firmanın en kısa sürede yeni ve onaylı tedarikçi bulmasını gerektirir.

Web-tabanlı tedarikçi portalları

Elektronik OEM firmalarının dünyanın her yanında tedarikçileri ve tedarik zinciri partnerleri bulunur. OEM firmaları ve tedarikçileri arasında gerçek zamanlı bir iletişim olmadığı durumlarda, perakendeciler ve son kullanıcılar aracılığıyla pazardan gelen baskıyı kaldıracak kadar hızlı hareket edilemez.

İyi bir ERP çözümünden bahsediyorsak, bu çözümün web tabanlı bir tedarikçi portalı olması gerekir ve bu sayede tüm tedarikçilerin siparişleri gerçek zamanlı olarak görmeleri sağlanabilir. Bu fonksiyon, elektronik OEM üreticilerine, tedarikçilerine göndermeyi planladıkları sipariş bilgilerini önceden ileterek, gelecek siparişleri için hazırlıkların daha önceden tamamlanması için gerekli zamanın tanımasını sağlar.

Yalın üretim süreçleri desteği

Son noktadan hareketle, pek çok elektronik OEM üreticisi yalın üretim modeline yöneldiler. Bu talep temelli üretim yapısı ile, üretici firmalar sadece müşteri bir sipariş girişi yaptığında üretimi planlıyorlar. Sektördeki teknolojik değişim oranının çok yüksek olması nedeniyle, bu yapı, teknoloji olarak geride kalmış stoklardan doğan kaybın hafifletilmesini sağlıyor.

ERP sistemleri, bu şekilde bir üretim sürecini, planlamadan stok kontrolüne ve tedarikçi iletişimine kadar olan tüm süreçlerde otomatik hale getirebilir. Bunun gerçekleştirilmesi yalın üretim için oldukça kritiktir, çünkü bu sayede süreçlerin manuel veya excel tabloları aracılığıyla yürütülmesi ile gerçekleşebilecek sorunları ortadan kaldırılır.

Lot yönetimi ve izlenebilirlik

Oldukça titiz bir mevzuat ve müşteri talebi ile, ürün bütünlüğü kritik bir hal alır. Herhangi bir üründe gerçekleşebilecek bir kusurda, üretici firma geriye doğru üretim sürecini izleyerek, nereden geldiğini, kimin ürettiğini ve kimin sevk ettiğini bulabilmelidir.

Hem tedarikçiler hem de OEM üreticiler için, lot kontrolü ve izlenebilirlik olmazsa olmazdır. Örneğin, baskılı devre kartında, tek bir kart üzerinde binlerce farklı bileşen olabilir. Tek bir hatalı bileşen, tüm ürünü kullanılmaz hale getirir. İyi bir ERP sistemi, lot kontrolünü sağlayarak, kullanıcıların spesifik bir lotu bulması ve tüm üretim sürecinde izlemesini sağlamalıdır.

Kalite Kontrol

Elektronik OEM üreticileri, üretim içerisinde olan kusurları izleyebilmeli ve ölçümleyebilmelidir. ERP sistemi, kusurlar ile alakalı notlar oluşturabilmeli, hata sebeplerini kayıt altına almalı ve sürekli tekrarlanan hataları ortaya koymalıdır – belirli bir tedarikçi mi, belirli bir malzeme mi yoksa sürecin belirli bir aşaması mı bu hataya neden oluyor?

Kalite kontrol en başından başlar – malzemelerin temininden müşteriye gönderilmesine kadar olan tüm süreç. Elektronik OEM üreticileri gerçek zamanlı olarak uyumsuz parçaları bulabilmeli, sonuçları alarak ilgili problemi en kısa sürede çözmelidirler. Oluşacak bir kesintinin yüksek hacimli bir üretimde sonuçları oldukça yıkıcı olabilir. Gerçek zamanlı hata analizleri ve karantina yapısının da ERP sisteminin yetenekleri arasında olması gerekmektedir.