dijital iş

Örneğin seyahat gideri muhasebesinin standart durumu, dijital iş akışlarının potansiyel merkezini gösterir. Tedarik lojistiğinden bilet sistemine ve pazarlamadan akıllı bakıma kadar, iyi tanımlanmış iş süreçleri yönetimini kullanmaları için neredeyse hiçbir sınır yoktur.

dijital iş

İş akışları dijital olarak işleniyorsa, önce ayrı ayrı parçalara ayrılabilirler:

  • Başlangıçta, hedeflere ulaşmak için çalışma sürecinde gerekli adımlar tanımlanır. Her şeyden önce, adımların mantıksal ve zamansal olarak birbiriyle nasıl ilişkili olduğu önemlidir.
  • Daha sonra, son tarihler ve öncelikler ile bireysel görevler belirlenir.
  • Çalışanlar veya mühendis grupları, görevlere basit bir tıklama ile atanır.
  • Hatırlatıcılar, çalışanlara otomatik hatırlatmalar yapar.

Bu tür modern araçlar sayesinde, karar vericiler ve proje yöneticileri, durumlar da dahil olmak üzere, çalışanların tüm iş akışlarını istedikleri zaman görüntüleyebilir. Süreç zincirindeki olası darboğazlara doğrudan atıfta bulunulabilir ve sürdürülebilir süreç optimizasyonu için itici güç sağlanabilir.

İş Akışları ERP sistemlerinde görüntülenebilir mi?

İş akışları geniş kapsamlı olarak tek başına her şeyin çözümü değildir. Şirketin organizasyon yapısında temel açıklar varsa, sadece önceden tanımlanmış süreçler verimlilikte istenen artışı sağlayamaz. Bu durum süreç katılımcılarının genellikle mevcut süreçlerle daha yoğun bir şekilde ilgilenmelerine yol açar. Eski süreçlerimiz gerçekten iyi yapılandırılmış mı? Geliştirebileceğimiz alanlar var mı? Neler iyi gidiyor ve benimsenmeli? İşte tam olarak burada ERP sistemi devreye giriyor. İş süreçleri yönetimi ERP’ye tamamen entegre çalışabiliyor. Bu da ERP yazılımının tüm departmanlar arası veri alışverişini mümkün kılıyor.

İş Akışları tam olarak nasıl çalışır?

Her gün, şirket çalışanları rutin olarak birçok şey yapıyor. İş Süreçleri Yönetimi standartlaştırılmış süreçlerle daha fazla verimlilik sağlar. Standart seyahat gideri muhasebesi örneğinden gidecek olursak:

1. Çalışan seyahat masraflarını kaydeder.

2. Daha sonra seyahat masraflarının geri ödenmesi talebini amirine gönderir.

3. Talebi red eder veya onayını verir.

4. Reddetme durumunda, talep çalışana geri döner.

5. Bir güncelleme yapılırsa, seyahat gideri belgesi oluşturulur.

6. Oluşturma işlemi tamamlandığında, makbuz İK departmanına gider ve açık tutar olarak aktarılır.

Bu sabit şema daha az hatanın meydana geldiği anlamına gelir. Buna ek olarak, verimlilik artar çünkü herkes ne zaman ne yapacağını bilir.

Mevcut iş süreçleri yönetimi, optimize edilebilir. Bu durumda, bir ERP sistemi ile entegre olunması verimliliği arttırır. ERP sistemi ile, çalışan seyahat sırasında masraflarını zaten kaydeder ve otomatik olarak iletir. Sistem ayrıca seyahat masraflarını otomatik olarak kontrol eder. Tutarsızlıklar olmadığı sürece, faturalandırma, çalışanlara otomatik olarak ödeme yapılan insan kaynakları ve muhasebeye aktarılır. Sonuç olarak, denetim otoritesi süreçlerde zaman tasarrufu sağlar.