üretim planlama

Üretim Planlama Sistemi (PPS), endüstriyel işletmelerdeki üretim süreçlerini planlama ve kontrol etme görevidir.

Üretim planlamasındaki ana hedefler:

  • kaynakların optimum kullanımı
  • kısa teslim süreleri
  • optimum malzeme stokları
  • üretim tarihlerine tutarlı bağlılıktır.

Böylece, üretim planlaması, daha sonra ileri planlamanın gerçekleştirilebileceği üst çerçeveyi oluşturur. Üretim planlama sistemleri, tüm süreç katılımcılarının üzerinde çalışabileceği tek tip bir veritabanı sağlar. Ayrıca, sistem bu verilerin gerçek zamanlı olarak güncellenmesine olanak tanır. Böylece, üretim kontrolü ve PPS sistemine dayanan ileri planlama ve çizelgeleme (APS) ele alınabilir.

üretim planlama

ERP’nin Üretim Planlamasına Faydaları

ERP sayesinde hızlı görüntüleme seviyesi bir adım daha yüksektir:

İleri planlama: Çok kısa zaman zarfında, malzeme ile kapasite darboğazlarını planlar.
Üretim kontrolü: Kısa zaman zarfında, daha üst düzey doluluk planlarını yönetir.
Üretim Planlama Sistemi (PPS): Orta vadeli zaman süresinde, genel üretim verimliliğini artırma ve son teslim tarihlerini karşılama görevine sahiptir.
ERP: Uzun vadeli zaman zarfında, yalnızca üretimden değil, tüm işletmeden veri toplar.

İşletmelerdeki ERP sistemleri, satın alma, üretim ve lojistikten satışa kadar tüm departmanları birbirine bağlar. Bu ERP’nin ince ayarlarla PPS için önemli bir veritabanı oluşturmasını sağlar, bu da nihayetinde ileri planlama için önemlidir. Sistem, gelen siparişleri, satın alma, planlama ve lojistik ile ilgili tüm önemli verileri gerçek zamanlı olarak toplar.

Bu bilgi ilk adımda PPS için önemlidir. Örneğin, satış yeni bir anlaşma yaparsa, üretimin temel planlamasını sağlamak PPS’nin görevidir. Birincil ürünlerin planlı teslimatları gibi daha fazla ERP verisine dayanarak, üretim kontrolü daha sonra gerçek üretimi planlamaya başlayabilir. ERP ayrıca şirketteki tedarik darboğazları veya kapasite darboğazları hakkında bilgi topladığından, ileri planlamada sistemden önemli ölçüde fayda sağlar.

Üretim kontrolü ve ileri planlama çizelgeleme (APS) birbirine nasıl uyum sağlar?

Üretim kontrolünde, üst üretim programı küçük paketlere ayrılır. Daha sonra ileri planlama daha da ayrıntılı hale gelir. Tarihler, üretim periyotları, sonuçlar, kaynaklar ve sorumluluklar en düşük seviyeye, bireysel çalışan veya bireysel makineye kadar planlanmaktadır. Bu bağlamda, ileri planlama, üretim kontrolünde bağlanan “paketleri” kullanır. Özellikle, muazzam miktarda veri, bağımlılık, kısa vadeli değişiklikler veya yeni ürün özellikleri büyük planlama zorluklarıdır. Bu bağlamda, işletmelerin ileri planlama ve çizelgeleme için yazılım tarafından sağlam destek alması her zamankinden daha önemlidir:

  • Yazılım, gerçek zamanlı verilere dayanarak çalışabilmelidir.
  • Mevcut durumu analiz ederken, görselleştirirken ve simüle ederken faydalıdır. Bu, proje yöneticilerinin proaktif kararlar vermesini sağlar.
  • Buna ek olarak, yazılım o kadar esnek olmalıdır ki hem özel üretimi hem de seri üretimi desteklemelidir.

Yazılım, özellikle sipariş ve kapasite planlaması konusunda önemli yardım sağlayabilir. Sonuç olarak, şirketler üretim süreçlerini önemli ölçüde optimize ediyorlar.

Bir ERP sistemi, üretim planlamasında kesin bir esneklik sağlayabilir. İyi düşünülmüş araçlar, işletmelerin değişen müşteri gereksinimlerine otomatik olarak hızlı yanıt vermelerine yardımcı olur. Karşı önlemlerin hızlı bir şekilde alınabilmesi için yazılımla olası gecikmeler veya kapasite darboğazları zamanında tespit edilir.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.