Otomobil ve ev aletlerinden, uzay ve savunma sanayiine kadar her sektörde var olan bir imalat alanı olarak, endüstriyel imalat bugünün pazarında  aşılması güç zorluklarla karşı karşıyadır. Müşteriler, üreticileri sıkı termin tarihlerine ve düşük fiyatları karşılamaya zorlarken, kalite standartlarını da giderek yükseltiyorlar.

Bu pazar koşullarında da, endüstriyel üreticiler, uçtan uca operasyonlarını düzene sokmak, maliyetleri düşürmek ve ürün tekliflerini iyileştirmek için farklı yollar bulmalıdır. Bu doğrultuda, profesyonel bir ERP platformu, üreticilerin yukarıdakilerin hepsine ulaşmalarına ve geçici bir piyasada bile karlılıklarını korumalarına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.

endüstriyel

Endüstriyel imalat sanayinde ölçüm odaklı tedarik zinciri entegrasyonu

Bir endüstri üreticisinin tedarik zincirini entegre etme ve rakiplerinden daha verimli olma kabiliyeti, bu pazardaki başarı ve başarısızlık arasındaki fark olabilir. Rekabetin önünde kalabilmek için endüstriyel üreticiler, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yeni ürünler yaratmak adına araştırma ve geliştirmeye önemli miktarda yatırım yaparlar. Üründeki yenilikler, süreçlerde de yenilikleri doğurur ve bu da hedeflenen kardan ödün vermeden daha iyi ürünler üretmenin daha etkili yollarındandır.

ERP platformu, verimliliği artırmak, masrafları düşürmek ve marjları artırmak için bir üreticinin dayanak noktasıdır, çünkü kritik veriler, başlangıçtaki tekliften ürün ağacına, son sevkiyata kadar merkezileşir. ERP platformları, operasyonun hem mali, hem de üretim tarafında yardımcı olur:

  • Finansal muhasebe ve ileriye yönelik maliyet kontrolü. Projeyle ilgili tüm finansal veriye erişebilirlik sayesinde yöneticiler maliyetleri takip edebilir ve bunları, üretim verimini, bütçe ve marjları güvence altına almak için kendi tahminleriyle karşılaştırabilirler. Ek olarak, tahmine dayanan analizler yapmak, yöneticilerin mevcut masraflarını nerede kısmaları gerektiğine dair ayarlamalar yapmalarına da imkan sağlar.
  • Tedarikçi ve üreticiler aynı sayfada. Endüstriyel üretimde her şey, tahminlere göre belirlenmiştir. Üretici kesinleşmiş bir projenin üretimine ne zaman başlayacağını öğrendiğinde, ERP sistemi gerekli olan tüm tedarikçileri haberdar eder çünkü önemli bir parçanın tedarikçisi kendi üretiminde geri düşerse, bu tüm üretimi aksatır ve işlerin zamanında yapılması mümkün olmaz. ERP’nin tedarik zinciri içerisinde bulunan herkesi etkileşim halinde bulundurması, doğru zamanda doğru kişiye doğru bilgiyi ileterek hazır olunmasını sağlar.

Endüstriyel üretimde ERP ve geribildirim döngüleri

Süreç ve ürün inovasyonu, tedarik zincirindeki bir müşteriden ya da başka ilgililerden sistematik bir geribildirim olmadan gerçekleşmez. İyi bir ERP sistemi projede farklı adımlarda yer alan satış ve pazarlamadan, mühendis ve operatörlere kadar herkesin, süreçlerin her açıdan ilerlemesi amacıyla birbiriyle aynı zeminde iletişim kurmasına imkan sağlar.

Örneğin; çok sayıda üreticide, satış döngüsü, müşteri satınalma işlemini gerçekleştirdikten sonra bile, oldukça uzun ve birebir temasla ilerler. Bu gereklilik, satış ekibinin müşteriyle olan her etkileşimini takip eden, iyi inşa edilmiş bir müşteri ilişkileri yönetimi aracıyla karşılanabilir. Bu araç, özellikle benzer endişeleri olan çok sayıda müşteriyi yönetmede etkin bir yardımcı olmasının yanı sıra, herhangi bir pürüz olması durumunda üretim, tasarım veya Ar-Ge’de uygun yöneticilere kolaylıkla iletilebilir ve sorun kontrol dışı kalmadan düzeltilebilir.

Dahili Wi-Fi bağlantısı olan ürünlerle Nesnelerin İnternetinin yükselişi – üreticilerin hizmet geliştirmek için kullanabilecekleri bir başka geri bildirim yolu oluşturuyor. Eğer ürünün belirli bir parçası standart altı performans seviyesine düşerse, sensör Wi-Fi üzerinden üreticinin ERP’sine doğrudan sinyal göndererek uyarabilir. Üretici, daha müşteri fark etmeden evvel o parçanın neye ihtiyacı olduğunu öğrenerek,  bakım onarım planı yapabilir. Keza, tüm tedarik zinciriyle ana üretim arasında açık bir iletişim hattının bulundurulması, herkesin yeni gelişmelerden ya da iyileştirme için gereken potansiyel yükümlülüklerden haberdar olmasını sağlar.

Endüstriyel üreticilerin pazarlarındaki artan talepleri takip edebilmelerinin ve geliştirebilmelerinin tek yolu, açık geribildirim döngüleri ve tedarik zincirinin iç işleyişine tam bir bakış açısı kazandıran güçlü bir ERP sistemi kullanmaktan geçer.

Sponsorlu içerik

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.