Eşyaların üç boyutlu olarak basılması yeni bir fenomen değil. Dijital ortamda nesnelerin tasarlanması ve plastik ya da diğer materyaller kullanılarak bunların yazıcılar vasıtası ile gerçek dünya sürümlerinin yapılması üretim alanında gün geçtikçe yaygınlık kazanmakta. Yeni olan ise çok değerli ve aranan bir teknoloji olma noktasında gerekli seviyeye ulaşıyor olması.

3D Baskı

Bu noktada 3D baskının olgunlaşmak için daha alacağı bir hayli yol olsa da, güzel haber ERP sistemlerinin, teknolojiden yararlanmaya başladıkları anda kuruluşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında iyi bir şekilde konumlanmış olmaları.

3D yazıcılar şu an üretimin neresinde duruyor?

Asyalı bir firmanın 3D yazıcılar ile evler inşa etmesi gibi günümüzde bazı gelişmiş 3D baskı projeleri bulunmakta. Ancak, şu anda 3D baskının en değerli olduğu kısım prototip oluşturmak. Tarihsel olarak, prototip oluşturma uzun ve pahalı bir süreç olmuştur:

 • Yeni ürünler dijital olarak tasarlanmalı ve fiziki hali elle modellenmeli.
 • Prototip için gerekli materyaller toplanmalı.
 • Üretim hatları, aletler, kalıplar ve benzeri malzemeler gerçekleştirilecek öğe için kurulmalı.
 • İlk üretim denemesi analiz edilebilecek az sayıda prototip sağlayacaktır.
 • Planlar prototipe göre ayarlanacak ve üretim stratejileri de bu doğrultuda gelişecektir.

3D baskı ile yerinde prototip oluşturma konusu ise şu şekildedir:

 • Nesnenin dijital modelinin oluşturulması.
 • Gerekli baskı malzemelerinin toplanması.
 • Öğenin baskı işleminin yapılması ile de fiziksel prototip analiz edilebilir ve değerlendirilebilir.

3D Baskı Yazıcı

Geleneksel süreçlerle karşılaştırıldığında 3D baskı ile prototiplendirme çalışmaları zaman ve ekonomik kaynaklar açısından çok daha düşük değerlere mal olmakta. Ayrıca üreticiler için yeni ürün ve projelerini deneysel olarak yapabilmek işlerini de bir hayli kolaylaştırmakta. Tüm üretim alanlarında hızlı prototip oluşturmanın değeri çok büyük ama, bu fonksiyonellik özellikle konfigürasyondan iş emrine, üretime dair kısımda kullanışlı olmakla beraber, ürünlerin hızlıca değiştirilebileceği yerlerde de kritik önem taşımakta.

3D baskının bize sunduğu hızlı prototiplendirmeyi kullanarak siparişe özel üretimde müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni bir ürün tasarımı, bir konfigüratör kullanılarak yapılabilir. Bu noktada tasarım, artırılmış gerçeklik çözümlerine bağlanılarak ürünün üretildiğinde neye benzeyeceğine dair (ürüne dair müşteriye tasarım aşamasında daha şeffaflık sunmak) fikirler verip 3D baskı ile bu özelleştirilmiş ürünün müşteriye hızlıca sunulması sağlanır.

Prototipleştirme ve yeni ürün üretimini hızlandırmak ciddi oranda tasarrufu sağlar ki bu alanlar işçilik, malzeme yatırımı, ekipmanlar ve kullanımları gibi farklı prototipleştirme ve ürün özelleştirmeye dair gerekli temel aşamalardır. Ayrıca birçok durumda, 3D baskı üreticilerin bir dizi küçük parçayı tek bir parçada birleştirmelerini sağlayarak ürünün karmaşıklığını azaltır.

3D baskı nereye yönelmekte?

3D baskıyı çevreleyen teknoloji gelişmeye, üreticileri içinse 3D yazıcılardan değer kazanmak adına yeni fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Gelecekte gelişme beklenen 3 alan ise şunlar:

 • Çok büyük boyutlarda nesneler inşa etme: Kolay bir şekilde küçük ya da büyük öğeleri oluşturma 3D baskı cihazları için anahtar gelişim alanlarından biridir. Teknik olarak bu hedefe ulaşmak mümkün iken tarih olmuş teknolojiler için çok doğal ve kolay değildir. Bir ilerisi ise, 3D yazıcıların bizlere daha geniş bir ürün yelpazesi yaratmaya imkan veren küçüklü büyüklü parçaların yapılmasını sağlamasıdır.
 • Hızlı baskı: 3D yazıcılar ile nesneler oluşturmak yeni üretim hatları oluşturmaktan çok daha çabuk gerçekleşmekte ama baskı için harcanan vakit halen oldukça fazla. Bu noktada geleneksel ink-jet yazıcıların ne kadar sürede bir sayfayı bastığı, aynı sürede lazer yazıcıların 1 dakikada 100 sayfalık performansa ulaştığı gibi değişimler düşünüldüğünde 3D baskının zamanla ne kadar kolay ve rahat işler sunacağını düşünebiliriz.
 • Zincirleme çıktı: Karmaşık ürün projelerinde materyaller arasında değişiklik yapabilme ve hatta birden fazla yazıcının kullanılması önem arz edebilir.

Bu üç gelişim alanı ufukta gözüküyor ama, yenilikte dördüncü bir alan köşe civarlarında – Nesnelerin İnterneti ile Entegrasyon. 3D baskı süreçlerine IoT cihazlardan veri getirme yeteneği baskı süreçlerinde koordinasyona ve optimizasyona büyük ölçüde için izin verebilir.

3D baskı için hazırlanmak

3D baskının avantajlarından tam anlamıyla yararlanmak isteyen işletmelerin iş süreç ve kabiliyetlerini 21. yüzyıla taşımaları gerekmektedir. Satıştan imalat alanına kadar her şey birbirine bağlı olmalıdır. Böylece bölümler verileri paylaşabilir ve birbirleriyle sorunsuz etkileşim kurabilirler. Bu da satış ekiplerinin müşteriler ile birlikte çalışarak ürünlerdeki gerekli son ayarlamaları yapmalarını ve iş emirlerini üretime hemen yollayıp 3D yazıcılar kısmına aktarılmalarını sağlar. 3D yazıcılar gerekli malzemeleri erişmek için envanter ve tedarik zinciri yönetimi araçları ile etkileşime girebilir, dijital modelleri konfigüratörlerden çekebilir ve minimum insan müdahalesi ile bir ürün oluşturabilirler.

Üretimdeki bu vizyon kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama gerçek şu ki ERP çözümleri 21. yüzyıl iş akışını mümkün kılmakta ve üreticileri bu noktaya yaklaştırmaktadır. ERP çözümleri iş genelinde veri akışlarını bir araya getirir ve 3D yazıcılar ile birleştirildiğinde, kuruluşların sadece prototip çözümlerine imkan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünleri oluştururken daha maceracı olmak için de esnek prototiplendirmeyi kullanır.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.