Günümüzde teknoloji, iletişim ve lojistikte ortaya çıkan yenilikler ve ticaretteki liberalleşmenin desteği ile globalleşmenin orta ölçekli pazar üzerindeki etkisi artmakta ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

global-growth-600

Çok sayıda orta ölçekli şirket global harekete daha yeni katıldılar. Bu şirketlerden birçoğu henüz global hedeflerine yol gösterecek referans çerçevesine veya stratejik plana sahip değiller. Bununla birlikte, güçlükleri başarıyla kucaklayıp fikirlerinde ve uygulamalarında global hareket eden şirketler, ise birçok hedefe sahiptirler.

Bunlar;

 • Yeni kaynaklara ve işgücü havuzlarına erişim
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Azalan maliyetler
 • Pazara yakınlık – hızlı dönüşler ve lojistik maliyetlerinde tasarruf
 • Ülkesel piyasa dalgalanma etkilerinden sıyrılma
 • Artan yenilik
 • Yeni pazarlara erişim
 • Bu şirketler için hedeflerini, organizasyon yapısını, süreçleri, ölçümleri ve teknolojiyi kapsayan bütünsel bir yaklaşım gereklidir.
 • Başarıya ulaşmak için bir dizi görevleri, çıktıları ve araçları içeren global uygulama planının bir parçası olarak ortaya
 • konmalıdır.

Tipik bir yapının içermesi gerekenler :

Global proje hedeflerinin tanımı

 • Süreçlerin merkezileştirilmesi
 • Verilerin standartlaştırılması
 • Uluslararası raporlama standartları
 • Değişim Yönetimi ‘Eylem çağrısı’ , ‘Neden global bir strateji izlenmeli?’
 • Çıktılar: Global İş Konsepti
 • Uluslararası Proje Yönetimi Yapısı
 • Global ve yerel personel yapıları
 • Tanımlı roller ve sorumluluklar
 • Yerel düzeyde bilgi gereksinimleri
 • İletişim kanalları – Standart dil
 • Çıktılar: Süreç yöneticileri için rol ve sorumlulukların tanımlanması (Organizasyon Şeması)
 • Global ve Yerel Süreçlerin Tanımı
 • Tanımlı işlemler için standartların belirlenmesi
 • Proje yönetiminin gereklilikleri
 • Süreç haritasının çıkarılması ve kopyalanması
 • Lokalizasyon parametrelerinin tanımlaması
 • Dokümantasyon standartları
 • Değişimin kontrolü
 • Çıktılar: İş Modelleme Haritası ve Arayüzler
 • Veri Standartları
 • Proje hedefleri için motive olan
 • Parçalar, tedarikçiler, müşteriler vb
 • Şirket genelinde global veri standartları
 • Yerel değişiklikler için protokoller
 • Veri değişimleri için standartlar
 • Çıktılar: Veri Tanımlamaları ve Kontrol modeli
 • IT Altyapısı
 • Uluslararası IT Altyapısı için uzmanlık ve öneriler
 • İşletim sistemleri, teknoloji, donanım ve iletişim
 • Etkin global uygulamalar
 • Çıktılar: IT Mimari Modeli
 • Risk Yönetim Planı
 • Gerçekçi beklentiler
 • Ön yüklemeli gereklilikler sonraki uygulamalar için riskleri arttırırlar
 • Erken başarılar güven inşa eder
 • Küçük bloklarda örgütsel öğrenme
 • Geniş bir ölçekte küresel satınalma
 • Kültürel duyarlılık

Global gelişme, orta ölçekli firmaları, farklılaşma ve yüksek ekonomik büyüme ile birlikte destekler. Global büyüme stratejisi sayesinde, hem firma hem de faaliyet gösterdiği Pazar, önemli bir büyüme sağlar ve daha düşük maliyet rakamları ile çalışmanın avantajlarını görür. İyi tanımlanmış hedefler, planlar ve çıktılar da firmaların hedeflerine ulaşmasında yardımcı olurlar.