Her ne kadar ERP implementasyon projelerinde başarısızlık kimsenin içinde bulunmak istemediği bir durum olsa da, firmalar kendilerini pek çok kez “kötü proje” ile karşı karşıya buluyorlar. Ancak, başarı gibi başarısızlık da bir anda gelmiyor, projenin zaman çizgisi içerisinde pek çok kez bu uyarılar kendini gösterebiliyor.

CIO Magazine’e göre, projede yaşanan hataların getirdiği başarısız projeler sayesinde her yıl yaklaşık 10 milyar € (13.3 milyar $) kaybediliyor. Bu hataların meydana gelmesindeki en temel sebepler ise gerçekdışı hedefler ve/veya gereksiz yere daraltılmış proje zaman çizelgeleri. ERP projelerinin başarısız olma sebepleri ve bu sebeplerin yüzdelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Proje hedeflerinin net belirlenmemiş olması (71%)
Gerçekdışı zaman planlama (61%)
Projeye katılım gösteren ekibin koordinasyon eksikliği (55%)
Firma genelindeki yanlış veya istikrarsız iletişim (45%)
Proje Yöneticileri üzerinde gereksiz baskı (44%)
Gerçekdışı bütçe (43%)
Yanlış detaylı planlama (41%)
Projenin karmaşık yapısının göz ardı edilmesi (39%)
Raporlamanın gerekli etkinlikte çalışmaması (36%)
Projenin kontrol edildiği proje kokpitinin olmaması (36%)
Bu Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için ne ifade ediyor?

Günümüzde ERP pazarında KOBİ’lerin birkaç avantajı bulunuyor. İster yeni bir sistem satın alıyor olsunlar, isterse mevcut sistemlerini yeniliyor olsunlar, ERP ürünleri artık daha fonksiyonel ve satın alması da her zamankinden daha kolay. Ancak, KOBİ’ler için kritik olan nokta, işlerine göre uygun ve sektörel tecrübeye sahip bir yazılımın seçilmesi.

Doğru ERP Sistemi ve Uyarlama Partnerinin seçilmesi

Tabii ki, ERP implementasyon projesinin hayata geçirilmesi için iki farklı ön koşul bulunuyor. Öncelikle, doğru ERP sisteminin seçilmesi; esnek, çok yönlü ve geleceğe yönelik. Seçilen ERP sisteminin fonksiyonel ihtiyaçları karşılaması, gerçekçi bir bütçe içerisinde hareket etmesi ve kusursuz bir şekilde versiyon yükseltilebilmesi.

İkinci olarak, kalifiye bir sistem uyarlama partneri seçilmeli. ERP sistem uyarlama partnerinin, işletmenizin faaliyetlerini anlaması, yazılımın uyarlanması için kanıtlanmış bir metodolojiye sahip olması ve projenin başarıya ulaşmasını sağlamak için müşteri memnuniyetine odaklanmış olması gerekiyor.

abas Global İmplementasyon Metodolojisi (abas GIM)

abas GIM, 4 farklı temel üzerine kuruludur:

  • Müşterinin işine odaklanılması
  • Kısa bir uyarlama çevriminin sağlanması
  • Zaman ve bütçe planına bağlı kalınması
  • Tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir sonuçların sağlanması
  • Bu stratejik temeller, müşterilerin en temel ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarından dolayı, abas’ın Global İmplementasyon Metodolojisi için çok önemlidir

abas GIM, proje hatalarını elimine etme ve istenilen sonuçlara zamanında ve bütçesinde erişilmesi noktasında kendisini pek çok kez kanıtlamıştır.

abas-gim

abas GIM, projenin uyarlanması sırasında takip edilmesi gereken yedi adımdan oluşur.

Adım 1: Başlangıç – tüm katılımcıların tanımlandığı, GIM ve projenin tanıtıldığı, proje hedeflerinin zaman planı üzerinde geliştirildiği adım.

Adım 2: Ön Analiz – firmanın organizasyon ve altyapı olarak ERP’ye yatkınlığının belirlendiği, tüm süreçlerin gözden geçirilerek, projenin anahtar teknik ve fonksiyon gerekliklerinin tartışıldığı adım

Adım 3: Standart Eğitim – proje ekibinin yazılım ile alakalı eğitimleri aldığı ve abas Business Suite yazılımının standart konsepti hakkında bilgi sahibi oldukları adım

Adım 4: Organizasyon – hedef süreçlerin ve uygulamaların tanımlandığı, uyarlanacak fonksiyonların ihtiyaç ve önceliklerinin belirlendiği ve kavramsal tasarım dokümanının oluşturulduğu adım.

Adım 5: Uyarlama – kavramsal tasarım dokümanı adımlarının hayata geçirildiği, yazılım üzerinde değişikliklerin tanımlandığı, tamamlanan adımların test edildiği ve değişiklik taleplerinin kısmi olarak yayınlandığı adım

Adım 6: Son Kullanıcı Eğitimi – iş senaryoları veya departmanlar bazında son kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirildiği adım

Adım 7: Canlı Kullanıma Geçiş – kontrol listeleri ve testler ile canlı kullanıma geçiş öncesi son hazırlıklar, teknik yeterliliklerin, kullanıcı kalifikasyonlarının son kez kontrolü; abas iş ortağı ile birlikte yerinde canlı kullanıma geçiş, anahtar iş göstergelerinin, geliştirmeler ve optimizasyonlarının onaylandığı adım.

GIM hakkında yorumlar

Turizm ve Hotel sektöründe global tedarikçi olarak faaliyette bulunan Ada Holding GmbH firmasından Christian Estenfeld, abas Business Suite uyarlaması sonrası, süreç ile alakalı şunları söyledi,

“Uyarlama konseptinden oldukça etkilendik. Yazılımın uyarlanması öncesi çalışanlara pek çok eğitim verildi ve ERP sistemine geçişin kolay ve efektif olması sağlandı.”

Abas, aynı zamanda pek çok farklı Üretim ve Sistem entegrasyonu anketinden de oldukça yüksek notlar aldı. Trovarit tarafından 2012/2013 yılında gerçekleştirilen ankette abas, “ERP sisteminden genel memnuniyet” ve “ERP partnerinden genel memnuniyet” alanlarında oldukça başarılı sonuçlar aldı.