ERP Nedir

ERP Tanımı ve Bileşenleri

ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama), finans, muhasebe, üretim, depo, tedarik zinciri, insan kaynakları, satış & pazarlama, envanter yönetimi gibi iş süreçlerini bütünleşik bir yazılım mimarisiyle birbirine bağlayan bir yazılımdır. ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelir. Tanımda bahsedilen “Kurumsal” kelimesinin kullanılmasının sebebi işletmelerin tüm iş fonksiyonlarını içermesidir. Tüm fonksiyonlar entegre bir biçimde çalışırken, departmanlar arası bilgi alışverişi de sağlanmış olur. Tüm fonksiyonlar aynı anda satın alınmak zorunda değildir. Şirketler öncelikle ihtiyaç duyduğu modülleri satın alıp, ardından ek ihtiyaç durumunda başka bir modülü satın alabilirler.

ERP, bir şirketin kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda yönetimini sağlarken aynı zamanda şirket dışı faaliyetlerin de desteklenmesini sağlar.

ERP’nin Temel Özellikleri

ERP’nin tanımlayıcı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında özelleştirilebilen standart yazılım paketidir.

 • Diğer sistemlere kıyasla özelleştirmeye daha müsait bir yapıya sahiptir.

 • ERP, işletmelerin tüm iş fonksiyonlarını destekler ve ilgili departmanların iş akışlarını düzenler.

 • ERP, hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri barındıran, entegre ve geliştirilmiş modüler yapılardan meydana gelir.

 • Malzeme, makine, iş gücü gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanarak, maliyetlerde azalma hedeflenir.

 • Değişen üretim koşullarına hızlı tepki vererek, rekabet gücünün artılması hedeflenir.

 • Simülasyon özelliği sunar.

 • Müşteri memnuniyetini artırır.

 • Şirket kararlarının daha hızlı ve güvenle alınmasını sağlar.

 • ERP paketleri ülkelere özel gereksinimlere göre şekillenir.

 • ERP’yi diğer sistemlerden ayıran önemli bir özellik ise, tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden süreçleri destekliyor olmasıdır.

ERP’nin temel teknik özellikleri ise şöyledir:

 • Tüm uygulama alanlarında birbiriyle tutarlı grafiksel arayüz sunar.

 • Uygulama, veri tabanı ve sunum olmak üzere üç katmandan oluşan bir istemci-sunucu mimarisinden oluşur.

 • İşletim sistemi ve donanımdan bağımsızdır. ERP paketleri Windows ya da Linux gibi farklı sistemler üzerine kurulabilir.

ERP, Şirketlerin Performansını Nasıl Artırır?

Entegrasyon ve onun sağladığı imkanlar sayesinde maliyetler düşer, müşteri memnuniyeti artar ve karar verme süreci hızlanır. Departmanlar arası bilgi akışının hızlanması ile firmanın genel çalışma hızı artar, gün ve dönem içindeki rapor ve analizler zenginleşir. Entegrasyonun başarılı olabilmesi için sistem içinde yer alan herkesin doğru zamanda, doğru bilgiyi aktarması gerekir.

ERP’nin Şirketlere Sağlayacağı Faydalar

Şirketlerin ERP’yi seçmeleri için 5 önemli neden vardır:

1. Bütünleşik Finansal Bilgiler

Her departmanın kendine ait rakamları vardır. Şirketin karar vericileri şirketle ilgili rakamlara ve diğer finansal verilere ulaşmak istediğinde bütünleşik bir yapı görmek isterler. İşte bu bütünleşik yapıyı ERP sağlar. Bütünleşik finansal tablolarla, şirketin karar vericileri daha hızlı ve güvenle eyleme geçebilirler.

2. Bütünleşik Müşteri Sipariş Bilgisi

ERP, müşteri ve sipariş yaşam döngüsü boyunca tüm verilerin toplandığı yerdir. Birbirinden kopuk, iletişim kuramayan farklı sistemlerin yerine, bütünleşik bir sistem hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır. Aynı zamanda bu bütünleşik yapı, şirketlerin farklı lokasyonlarda gerçekleşen iş akışlarını, siparişleri, üretimi, fatura ve yükleme işlemleri gibi süreçleri kolay bir şekilde takip etmelerini sağlar.

3. Standardizasyon ve Üretim İşlem Hızının Artması

ERP farklı üretim aşamaları için bir standart metot geliştirir. Standardizasyon sayesinde üretimi ilgilendiren iş akışları tek bir bütünleşik sistemde yönetilir. Sonucunda zaman yönetimi sağlanır, verimlilik artar ve maliyetler düşer.

4. Stok Optimizasyonu

ERP, üretim iş akışlarını düzenleyerek, siparişin hangi aşamada olduğunu görmemize olanak tanır. Çalışan sistem içinde stok kayıtlarının düzenli ve yeterli düzeyde olması stok optimizasyonu sağlar. Bu da müşterilere daha iyi teslimatın gerçekleşmesine, stok düzeyinin ideal seviyede olmasına ve yüklemelerin sorunsuz yürütülmesine olanak verir.

5. İK Bilgilerinin Standardizasyonu

ERP, çok sayıda departmana sahip olan şirketlerde, çalışanların sosyal hakları, izin hakları gibi bilgileri tek bir sistem altında toplar.

erp nedir