Panorama Consulting Solutions bağımsız araştırma firması, 2014 yılı için TOP 10 ERP tahminini gerçekleştirdi. Eric Kimberling tarafından gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda, 2014 yılı için öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

ERP yazılım sektörünü 2014′te neler bekliyor?

Başarısız ERP projeleri bu yıl da devam edecek

Maalesef, başarısız ERP projeleri bu yıl da devam edecek. ERP projelerinin her firmanın başarıya ulaşabilmesi için fazla karmaşık olması ve yüksek risk içermesi, özellikle kendi yetenekleri konusunda fazla iyimser olan veya ERP danışmanlarına ve ERP tedarikçisi firmaya yeterli desteği vermeyen işletmeler için kaçınılmaz sonu getiriyor. Bir uzman olarak her geçen gün artan gözlem sayımız ile ERP projelerinin başarısızlığının bu yıl da bir azalma göstermeyeceğini söylemek yanlış olmaz.

ERP Sistemi satın alacak kişiler daha eğitimli

ERP başarısızlıklarının önemli başlıklarından birisi de firmaların kendileri ve uyarlamaları ile alakalı hikayeleri, biraz da müşterilerini bu sürece hazırlamak için, olduğundan daha korkunç göstermeleri. Aslında, SAP’nin başarısız bir projesi ya da Oracle’ın sorunlu bir projesi ile alakalı örnek çalışmalar, bu süreçte neler yapılmaması gerektiğini detaylı anlatıyor. Buna ek olarak, ücretsiz ya da düşük ücretli pek çok kaynak, ERP uyarlamalarını başarılı hale getirmek için işletmelere sunuluyor. Örneğin Panorama’nın sunduğu “2013 ERP Raporu” ve yine aynı firmanın sunduğu ERP seminerleri, bir ERP projesine başlamadan önce firmalara sunulan önemli referans noktaları.

Mobilite ve İş Zekası ihtiyacı sürüyor

Firmalar, ERP sistemlerine yapmış oldukları büyük yatırımlardan, mobil çözümler ve İş Zekası çözümlerine yapacakları ek yatırımlar ile birlikte ROI’yi (yatırımdan geri dönüş) sağlamak isteyecekler. Pek çok firma, çalışanların iş süreçlerini ve yöneticilerin karar verme sürecini desteklemeyen yeni bir ERP sisteminin faydası olmayacağını fark edecek. Ayrıca, yöneticiler sallantılı bir ekonomi içerisinde sürekli karar verme durumunda bulunacaklar, çalışanlara aktarılan bu baskı yüzünden, çalışanların da karar verme araçları ve kokpitler ile her yerden erişebilecekleri verilere, her zamankinden daha çok ihtiyaçları olacak.

ERP implementasyonunun, organizasyonel değişim yönetimi ve iş süreçlerinin yeniden tasarımı (BPR) ile birleşmesi

İş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve organizasyonel değişim yönetimine yeterince odaklanılmamasının ERP süreçlerinde sorun olduğunu söylemek artık bir sır değil. Bu nedenle, başarılı organizasyonların bu işlemleri ERP uyarlama süreci içerisine dahil etmesi, bu işlemleri göz ardı etmelerinden çok daha mantıklı. ERP implementasyonu için tedarikçiyi seçerken, organizasyonel değişim yönetimi ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması metodolojilerini kendi implementasyon metodolojilerine entegre edebilmiş olanlara öncelik vermek gerekiyor.

ERP Başarı oranı artacak

ERP başarısızlıklarının tüm olumsuz etkisine rağmen, başarılı olan ERP implementasyon sayısı geçmişe oran ile artış gösterecek. Bir diğer deyişle başarılı olan ve tam başarılı olmayan ERP implementasyonları arasındaki oran değişecek. İyi haber, bu durum başarısız ERP projelerinin tamamen göz önüne alınmamasını sağlamak ile birlikte, doğru uygulamalar ile ERP başarısının sağlandığını da gözler önüne serecek. Bu eğilim, aynı zamanda ERP implementasyonlarının seçimi noktasında ucuz olanın her zaman iyi olduğu inanışının da tekrar düşünülmesine sebebiyet verecek.

Kaynak: http://abasturk.com/blog/erp/erp-yazilim-sektoru-2014/