Dijital devrimin endüstriyel makine imalatı da dahil, etkilemediği sektör yoktur. Şirketler, bu yazılımla niçin ve nasıl yapılanmakta, bu yapılanma işletmede neleri değiştirmektedir?

Bir bakıma, makine imalatçıları, Endüstri 4.0’ın zemininin kuş bakışı görüşüne sahiptir. Müşterilerin sürekli değişen operasyonlarıyla oluşan bulanık yapıyı görünür kılması nedeniyle, üretim dünyasının nasıl bir devrim yaşadığını da görmektedirler. Buna karşılık, makine imalatçıları yeni oluşan ihtiyaçlara cevap vermek için yeni yollar keşfetmeli ve soruları, daha sorulmadan cevaplamalıdır.

ERP helps industrial macinists prepare-600

Çok yukarıdan baktıklarında endüstriyel ekipman üreticileri her şeyi görürler.

Endüstriyel ekipman imalatçıları, imalat sektörünü tepeden görerek, ne elde ederler? Gördükleri şeyler onları nasıl zorlar ve gelişmiş kurumsal kaynak planlama çözümleri onları nasıl bu zorlukları aşacak kadar güçlü bir hale getirebilir?

Yeni müşteri taleplerini karşılamak

Endüstri 4.0’ı tanımlamak için kişisellik ve çeviklikten daha iyi iki kelime yoktur. Endüstriyel makine imalat dünyasının işi, eşsiz üretim metodlarına tam uyan yeterlikte ekipmanı, onların işleyişlerini durdurmadan ya da operasyonlarına uyarlamadan satmaktır. Bunların hepsi ne zaman istenir? Genelde son gün dündür.

Aberdeen Group’un 2016 araştırmasında, endüstriyel makine imalatçılarına sorulduğunda her şeyden önce alınan cevapların “hızlı bir şekilde ürünleri piyasaya sürmek” ve “özelleştirilmiş ve karmaşık ürünler” sunmak şeklinde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Karlı büyüme fırsatını, ancak müşteriyle en üst düzeyde işbirliğine girmeyi ve uçsuz bucaksız veri kümelerini etkin yönetmeyi bilen makine üreticileri yakalayabilirler.

ERP üzerinden birbirine bağlanan bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve Karşılaştırmalı Fiyat Teklifi teknolojisi üreticilerle müşteriler arasında fayda getiren bağlantı kurar. Bu birbirine kenetlenen çözümler, yeni nesil endüstriyel makine imalatında teklif ve teslim sürelerini sıkıştırarak önemli bilgileri yakalar, görsel özellikler oluşturur, ilgili stok/tamamlanma verilerini akıllıca aktarır ve satışları çantada keklik bir hale getirir.

Yeni bölgelere açılmak

Otomasyon, alışılagelmiş manuel işgücünü vasıflı çalışanların üzerinden alır, böylece daha acil konuları derinlemesine düşünme ve planlama kapasitesine sahip olurlar. Bununla birlikte, otomasyonun daha önce hiç olmadığı kadar geniş sanayi, meslek ve süreçlere erişebilir olduğu da belirtilmelidir.

10 makine imalatçısından 8’i halihazırda süreçlerini otomatikleştirmiştir.

Herkes potansiyelinin üstündeki sınırlayıcı tabakayı kaldırmak ister. Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation’ın yaptığı bir araştırma, üreticilerin %83’ünün, son 5 yılda üretiminin en az bir safhasını otomasyona geçirdiğini göstermiştir. Araştırmaya katılan her 4 üreticiden 3’ü ise, ya ilk kez ya da tekrar olmak üzere gelecek 3 yıl içinde otomasyon planları olduğunu belirtmişledir. Bu üreticiler otomatikleşmeye karar versin ya da vermesin, endüstriyel makine imalatçıları onlara bir robotik el vermek için hazır olmak istiyorlar.

Bununla birlikte, yeni pazarlar bir dizi yeni engel getirmekte: daha fazla malzeme, tedarik zincirinde daha fazla düğüm, hesap verme talebi, izlenmesi gereken daha fazla ekonomi de bu engellerin başlıcaları. Tüm bu konuların ortak noktası nedir? Her biri planlama, üretim ve müşteri memnuniyeti risklerini getirir.

Makine imalatçıları yine de, farklı departmanlarla dış dünya arasında akıllı veri alış verişi yapan, uçtan uca bir ERP yazılımıyla bu güçlüklere karşı erken davranıp, önlem alabilirler. Yeni bilgi gelir, ERP otomatik olarak doğru kanala yönlendirir, bilgiyi kullandırır ve gerçek zamanlı olarak veri havuzunda günceller. Bir işletme büyürken, organizasyonu asla küçülmez. ERP sistemi kullanan üreticiler, her zaman en yeni müşteri adayları, geçmiş siparişler, hammadde fiyatları, stok yenileme, üretim süreçleri, varlık yönetimi, endüstri eğilimleri ve genel gidişatları göz önünde bulundururlar.

Gelişmelerden anlık olarak edinilen bilgiler tüm sistem boyunca yıldırım hızıyla aktarılmaya devam eder. ERP ile endüstriyel ekipman üreticileri, kendileri ve müşterilerine geleceğin ne getireceğini güvenilir şekilde tahmin edebilirler.

Yeni teknolojilere yapılan yatırım

İşte size tekerleme tadında bir bilmece: Endüstriyel makine imalatçıları diğer imalatçılar için makine üretir ama endüstriyel makine imalatçılarının diğer üreticilere makine üretmek için kullandıkları makineleri kim üretir?

Cevap bariz bir şekilde açık; tabii ki diğer endüstriyel ekipman üreticileri.

Makine üreticileri, kendi üretim ekipmanlarını yenileme kararı alırken, nasıl ve ne zaman yatırım yapacaklarının, mevcut ekipmanların iyileştirilmesinin ve/veya kalmasının planlarını çok titiz yapmalıdır.  Çünkü döngüsel taleplere bağlı olarak, bu işletmelerin yüklü miktarda sermaye harcamak ve müşteri bazlı olarak verdikleri hizmetleri kesintiye uğratmadan, duruş süresini planlayabilmek için yalnızca küçücük bir zaman aralıkları olacaktır.

Özelleştirilebilir ERP, finansal kayıpları bertaraf etme ve fonları gerçek zamanlı olarak doğrulamanın yanı sıra üretim varlıklarında kritik değişiklikleri gerçekleştirmeye de yardımcı olur. ERP, çekirdek iş süreçlerinde kesintisiz olarak -en azından, endüstriyel ekipman üreticileri en son beklentilerini aşana kadar müşterilerin farkına bile varmayacağı- böylesine büyük dönüşümler yapar.

abas ERP gibi gelişmiş bir ERP yazılımı, size de makine imalat tesisiniz için doğru çözüm gibi geliyor mu?