Sipariş ve proje bazlı üretim yapan firmaların müşterileri gün geçtikçe bu firmalardan taleplerini artırıyorlar: kaliteli sipariş ve proje bazlı bir ürünü kısa bir zaman aralığında talep ediyorlar. Onlara hizmet eden üreticiler için ise bu, ilk mühendislik işlemlerinden ürünün sevkiyatına kadar olan tüm iş süreçlerinin optimize edilmesi demek oluyor.

cad-integration

Eğer mühendislik departmanınız bir CAD yazılımı veya Ürün Yaşam Döngüsü (Product Lifecycle Management – PDM) yazılımı kullanıyor ve bilgiler ERP’den bağımsız bir yerde depolanıyor ise, sürecin optimizasyonu oldukça zordur. Bu iki sürecin entegrasyonu, çeviklik ve yanıt verebilme konusunda oldukça kritiktir – ayrıca abas ERP sisteminin CAD ve ERP sistemi arasında kesintisiz entegrasyon özelliği müşterilerine sağladığı sayısız faydadan biridir.

CAD verisini işin geri kalanına çevirme

Sipariş ve proje bazlı üretim üretimde hiçbir işlem müşteri bir tasarım ile gelip fikir sorana kadar oluşmaz. Müşterinin tasarım veya özelleştirme talepleri çizimlerde, Word dokümanında, Excel tablosunda veya CAD dosyasında sizlere ulaşabilir. Ulaşan bu bilgi, üretilebilmesi için önce firmanın mühendislik ve tasarım ekibi tarafından CAD sistemine aktarılır. Ürünün oluşturulması için gereken malzeme, bileşen parçalar, montaj – demontaj gereksinimleri ve tüm ilgili bilgiler CAD sisteminin sağladığı çıktı bilgilerinde bulunur. Tasarım tamamlandığında ise, üretici üretim sürecine geçebilir.

İşte burası CAD sistemleri ile abas ERP sistem entegrasyonunun devreye girdiği noktadır. ERP yazılımı CAD dosyasını alarak üretim sürecinde kullanılmak üzere otomatik olarak tasarım ve üretim gerekliliklerine çevirebilir. ERP sistemi, müşteri tarafından belirtilen malzemeler, parçalar ve montajlar ve diğer özellikleri sistem içerisine ürün ağacı olarak alır, montaj – demontaj işlemleri için bilgiyi yönlendirir, gerekli işçiliği, her bir operasyon için gerekli makineleri ve operasyonları gösterir.

abas ERP yazılımı, CAD yazılımı ile kolayca entegre olarak, sipariş ve proje bazlı üretim yapan firmaların mühendislik verilerini, üretimsel ve finansal bilgiye dönüştürmelerini sağlar.

Örneğin, üretilecek ürün çok fazla karmaşık ara montaj gerektiriyor ise (motor, boru hattı, elektrik devreleri veya hidrolik sistemleri gibi) bu parçalar ya fasona gönderilir ya da özel olarak sipariş verilir. ERP sistemi otomatik olarak bunları belirler ve uygun tedarikçinin bulunması sürecini kolaylaştırır.

abas ERP, mühendislik verilerini sadece üretim sürecine yansıtmaktan ziyade, ilgili veriyi finansal bilgiye de, TL ve Kuruş’a da dönüştürür. Sistemin oldukça detaylı muhasebe ve maliyetlendirme modülleri sayesinde üreticilerin pek çok maliyetini de (malzeme, işçilik, AR&GE vb.) kayıt altına alır ve her projede kârlılığı korur.

Tüm üretim sürecinin yürütülmesi, malzemenin planlanması, kapasitelerin planlanması noktasında ilgili bilgilerin mühendislik alanından üretim alanına taşınması yöneticiler için oldukça kritiktir. Bu yapı, üreticiye üretimin her bir adımının panoramik bir görünümünü sağlarken, müşteri termininde ve ilk tahmine en yakın şekilde tamamlanması için oldukça önemlidir. Dahası, mühendislik verilerinin üretim iş emirlerine otomatik dönüştürülmesi, çok ciddi anlamda bir zaman tasarrufu sağlar ve ilgili departmanlar arasında gereksiz veri girişi, ya da kişisel hata kaynaklı yanlış veri girişinin önüne geçer.

Üretim sırasında tasarım değişikliği yapabilme esnekliği

Her sipariş ve proje bazlı üretim firması, düzenli olarak yeni bir proje yaptığı için, üretim başladıktan sonra her şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğinin bilincindedir. Bir tasarım “tamamlanmış” olabilir, ancak tasarımın tamamlanması, üretim sırasında müşterinin taleplerinde değişim olmayacağı anlamına gelmez.

Bu tarz değişiklikler üreticileri tekrar tasarım ve mühendislik aşamasına geri döndürür. Bu noktada da, CAD yazılımı ve ERP sistemi arasındaki dinamik etkileşim, işleri kolay hale getirir. Üretici, ilgili CAD dosyasına geri dönerek, talep edilen değişiklikleri gerçekleştirir ve sistemin üretim süreci ile finansal raporlamalarında otomatik olarak güncelleme yapmasına izin verir.

Sipariş ve proje bazlı ürün üreticileri, müşteri isteklerini yakın terminlerde karşılarken, kârlılıklarını sürdürmek ister. Farklı fonksiyon alanlarını bir araya getirebilen bir ERP sistemine sahip olunması, bu hedeflere erişilebilmesi için güçlü bir araçtır.