Değişimi yönetmek zordur. Geçmişte mükemmel çalışıyor olan sistemler bile artık firmanızın büyüyen ihtiyaçlarına uygun olmayan hale gelmektedir. Kendinizi, mevcut sisteminizi güncel ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlemek ya da yeni bir ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirmek seçenekleri arasında bulabilirsiniz.

Efektif bir ERP sisteminin sahip olma maliyetini etkileyen faktörleri anlamak, lisanslama, hizmet ve third party sistemler ile entegrasyonunun oldukça ötesinde olan kritik bir nokta. Bu nokta “Değişimin toplam maliyeti” kavramını düşünmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor.

foreign-currency

Bir ERP sistemi için lisanslama ücreti ve uyarlama maliyetleri, satınalma sürecinin sadece bir kısmını oluşturuyor. Bir o kadar önemli ancak bütçelendirme süreçlerinde dikkate alınmayan nokta ise, değişen iş gereksinimleri doğrultusunda ERP sisteminde yapılacak değişikliklerin maliyetidir. Bu alan, özellikle sistem özelleştirmeleri yapılması gerekiyor ise beklenmedik ve ciddi maliyet artışları oluşturabilir.

Pazar araştırması firması IDC (International Data Corporation) tarafından 2013 yılında gerçekleştirilmiş olan ankette “ERP sisteminin değişen iş ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi için sistem üzerinde önemli ölçüde değişiklik yapılması gerekir” sonucu anket raporlarına yansımış durumda.

Değişim, gelişmekte olan rekabet güçleri, artan müşteri beklentisi, düzenleme ihtiyaçları, yeni veya değişen iş süreleri, değişen teknoloji veya birleşmeler ve satınalmalar ile tetiklenebiliyor. Bazı temel değerlendirmelere göz atacak olursak;

image-1-tr

Kesin olan nokta, ERP sistemlerinin ilk uyarlamalarının değişim karşısında yetersiz olduğu ve değişikliğin kaçınılmaz olduğu. Ankete katılan firmaların %42,5’i maliyetin ERP sistemlerinin tekrar düzenlenmesi konusunda önemli bir engel olduğunu belirtti ve ayrıca yüksek orandaki katılımcı firma da iş süreçlerinde ve finansal süreçlerinde bozulma/kesilme yaşandığını anket sonuçlarına yansıttı.

image-tr-2

Firmanız ve iş çevreniz geliştikçe, iş ihtiyaçlarınız da gelişir. ERP seçim sürecinizde, sadece bugünkü ihtiyaçlarınızı barındıran çözümlere değil, gelecek için de firmanıza fonksiyonellik, entegrasyon ve size özel iş ihtiyaçlarınıza çözümler sunabilen ERP sistemlerini araştırmanız gerekmektedir.

ERP sisteminiz, uyarlama sonrası size özel yapılmış tüm uyarlamalarda bozulma olmadan değişiklikleri basit ve hızlı bir şekilde, düşük maliyet ile uyarlama imkanına sahip olmalıdır. Basitlik, fonksiyonellik ve verimlilik, olması gerekenler bunlardır.