Hayat kurtarıcı cihazlar meydana getirmeyi veya eczacılığa dair tedavileri tasarlamayı amaçlayan biyomedikal mühendisleri, ileri üretim tesisinin endüstriyel verimliliğini bir hastane ameliyathanesinin sterilliği ile dengelemeye çalışmalıdırlar. Endüstri liderleri her ikisini de başarabildikleri zaman, yenilikler yaparak hayat kurtarıyorlar.

abas erp 600 biyomedikal

Bununla birlikte, bu sektörde faaliyet gösteren şirketler, operasyonel sınırlamalardan da nasibini alıyor. Bu zorluklar – ki bazıları benzersizdir, diğerleri ise imalat boyunca evrensel olarak kabul edilmiştir – örgütlerin üretim, uygunluk, geliştirme ve maliyet etkinliği arasında uyum sağlamasına engel olur. Bu unsurlardan biri başarısız olduğu takdirde, söz konusu mesele her şeyi tehlikeye atar.

Dünyadaki medikal cihaz üreticilerinin% 80’i küçük işletmelerdir.

Günümüz biyomedikal liderlerinin göğüs gerdiği mücadeleler neler? Gelişmiş ERP çözümleri yaşanan bu dertlere nasıl deva olur?

Daha küçük işletmelerde karışıklık ve karmaşıklık ihtimali yüksektir

Biyomedikal alanında faaliyet gösteren birçok işletme bunu az işgücüyle yapıyor. ABD Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’daki 5 tıbbi cihaz üreticisinin 4’ü 50’den az çalışanı olan küçük işletmeler olarak değerlendiriliyor.

Personel sayısının düşük tutulması maliyet tasarrufu açısından avantajlara sahip olmakla birlikte, biyomedikal tesisler gibi veri açısından zengin ortamlarda da yönetimi engelleyebilir. Çok az sayıda çalışan arasında dolaşarak çok fazla bilgi biriktiren verinin yönetimi, ekipman operatörleri, üst düzey biyologlar ve aralarında kalan herkes için yarı zamanlı bir iş haline gelir.
Gelişmiş ERP yazılımı, özellikle uçtan uca entegrasyon ve otomasyon üzerinde yoğunlaşan küçük ve orta ölçekli operasyonlar için bu yükü hafifletir. İşin bir bölümünde doldurulan alanlar başkalarını güncellediğinde veya ilgili personeli bilgilendirdiğinde, değişken, statik bir kaynaktan gelen değerli bilgiler hareketli istihbarata dönüşür. Bu dönüşüm, manuel veri aktarımı ile uğraşmak yerine kaliteye daha fazla önem verirken aynı zamanda hatalı girişlerin de riskini azaltır.

Sıkı uygunluk önlemleri çağında şeffaflık

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), uyumluluk konularını hiç de hafife alan bir kurum değildir. FDA’nın Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi, tıbbi implantlar üzerine veri oluşturan, işleyen ve kaydeden işletmelerde sadece 2015 yılında 2.663 yerinde denetim gerçekleştirdi. O dönemde, Daire ayrıca bazı yönetmelikler doğrultusunda çalışan şirketlere 168 ihtar mektubu yayınladı ve 2011’den bu yana olan en yüksek oranla toplam 2.850 ürünü geri çağırdı.

Yapılan, mevzuata ilişkin basit bir hata olmasına rağmen, bu dışarıdan bakıldığında sanki ucuza kaçmanın bir kanıtıymış gibi görünüyor. Birçok işletme sadece operasyonel şeffaflığın olmaması yüzünden FDA ile uyum sağlamayı başaramıyor. Uygunluk görevlileri veya bu gibi görevlerle yükümlü çalışanlar, önemli çok bileşenli ürün testi verilerine veya ekipman işlevselliğindeki eğilimlere kolayca erişemez, yorumlayamaz ve bu önlemleri uygulayamazsa, böyle katı kurallara uyum sağlamayı nasıl bekleyebilirler? Bu aslında sadece çetrefilli bir iş kolunun doğasıdır. Ancak, müşterileri memnun etmek ve hastaları korumak için mutlaka uyulmaları gerekir.

Doğru ERP çözümü hayati önem taşıyan görünürlük ile biyomedikal operasyonlarını destekler.

Doğru ERP çözümü biyometrik işlemleri, kokpitler vasıtasıyla hayati önem taşıyan bir görünürlükle destekler. Dolayısıyla, spesifikasyon dışındaki değerler için hesap tablolarını incelemek yerine ERP, ham verileri sezgisel ölçümlere dönüştürür. Bu doğrultuda, kalite güvence ekipleri, üretimi ve kaliteyi, veri kümeleri ve ondalık basamaklarda boğulmadan dikkatle izleyebilir. Düzenleyiciler süreçleri denetlediğinde daha erişilebilir bilgiler de işe yarar hale gelir. Veri memuru, günlük işlemleri yavaşlatmamak için hızlı bir şekilde sorular sorabilir ve detaylı raporlar edinebilirler.

ERP: Araştırma ve Geliştirme için büyük bir nimet

Biyomedikal sanayi şu anda birçok nedenden ötürü tekrarlanan üretim krizi yaşıyor. PLoS Biology’de yayınlanan bir araştırma, biyomedikal araştırmacıların çoğaltılamayan klinik öncesi ilaç denemeleri için yılda 28 milyar dolar harcadığını ileri sürdü. Sonuç olarak hem geliştirme, hem de üretim için öncülük sürüyor ve üreticileri daha fazla harcamaya zorluyor dolayısıyla son kullanıcılar için daha yüksek fiyatlarla bu masraflar anca dengeleniyor.

İronik olarak, geleneksel pahalı Ar-Ge aşamalarındaki maliyet düşürme önlemleri, yüksek tekrarlanamazlık oranlarını ve hemen akabinde biyomedikal işletmelerdeki finansal karışıklıkları daha da kötüleştirebilir. Kapsamlı bir ERP yazılımının implementasyonu, iş akışlarını hızlandırarak başka yerlerdeki operasyonel maliyetleri düşürür ve böylece şirketlerin kendi araştırmalarından ve aynı zamanda endüstrilerinde yaşam bilimleri alanında kaydettikleri ilerlemeden ödün vermeleri gerekmez.

Sağlık oldukça nazik bir konu olduğundan, biyomedikal liderleri verimsizlik ve maliyet kısıtlamaları ile boğuşmayı göze alamazlar.

ERP’nin potansiyelinizi ortaya çıkarmasına izin verin, böylelikle şirketiniz sağlık alanında yeni nesil çalışmalara yardımcı olabilir ve bu alandaki gelişmelere katkıda bulunabilir.