Her ERP İmplementasyon Projesinin temelinde değişim yatar. ERP yazılımı organizasyonların iş süreçlerini eski yöntemden yeni yönteme doğru taşırken, çalışanlar günlük işlemlerinde olan bu değişikliğe ayak uydurmak durumundadırlar. Bu, firmalar içerisinde bilinen bir gerçek ancak, firmaların bu gerçeği reddetme veya uygun araçların sadece bir kısmı ile başarıya ulaşma çabaları da oldukça dikkat çekici. Bazı durumlarda firmalar, proje yöneticilerinin bu değişimi yönetmesini beklerken, proje yöneticileri tam anlamıyla bir değişim yönetimi planını ortaya koymak için gerekli zamana sahip olamıyorlar.

her-sey-insana

ERP Yazılımı sadece bir Araç

ERP uyarlamanıza, entegre ve kapsamlı bir değişim yönetimi planını mutlaka dahil etmelisiniz. Değişim yönetiminin dahil edildiği projelerin, kullanıcı direncini ciddi oranda azaltarak, pozitif değişim kültürünü firma içerisinde başarı ile uyguladığı kanıtlanmış bir gerçek. Prosci tarafından yapılan güncel bir ankete göre “değişim yönetimi ile yürütülen projelerde, katılımcıların proje hedeflerini karşılama ve aşma oranları, normale oranla 6 kat daha yüksek düzeyde”.

Efektif bir değişim yönetimi planı, organizasyonun hazır olmasını ve yönetim ile proje ekibinin dirençlerin karşısında proaktif bir yaklaşım göstermesini gerektirir. Bilinçli bir şekilde çalışmak, verimlilik en düşük seviyelerine geldiğinde müdahale etmekten çok daha kolay. Canlı kullanıma geçiş öncesinde organizasyonunuz, kısa süreli üretkenlik düşüşüne, ERP sistemi ve süreçlerine karşı son kullanıcı direncine hazır olmalı. Her ne kadar değişim yönetimi bu direncin derecesini oldukça düşürecek olsa da, tamamen ortadan kaldırması mümkün olmayacaktır.

Satın almış olduğunuz ERP yazılımı da, eğer bir değişim yönetimi ve kapsamlı eğitim stratejiniz yok ise, orada oturarak son kullanıcılarınızın onu kullanmasını bekleyecektir.

Yazar: The Consultants Corner
http://panorama-consulting.com/its-all-about-your-people-erp-is-just-a-tool/