Dünya genelinde imalatı dönüşüme uğratan ana trendler nelerdir?

Medyada da zaman zaman yansıtıldığı üzere, imalatın yağ lekeli mavi yakalı çalışanları ve modası geçmiş ağır ekipmanları ile ünlenmiş, değişmeyen ya da değişimi istenmeyen bir sektör olarak görüldüğü anlaşılıyor. Bu sabitleşmiş (ve tamamıyla hatalı) algı dünya genelinde üretimi geçmiş dönemde sıkışmış bir noktada konumlandırıyor. İşin aslı üretim, sektörün geri kalanını da dönüşüme uğratan aynı kuvvetlerle dönüştürülmekte ve yapısı değişmektedir: bu da dijital teknolojinin gelişimi, global lojistik, ortaklıklar ve organizasyonel çeviklik için artan ihtiyacı her geçen gün daha da gözler önüne sermektedir.

Bu iki bölümlü yazı dizisinde, imalatı dönüşüme uğratan 6 ana trend ile ilgili derinlemesine bir analiz yapacağız ve abas ERP’nin üreticilerin bu trendlere dinamik olarak adapte olması için neler sağladığını açıklayacağız. Geçmiş dönemlerde ve metotlarda kaybolmak bir yana, aslında imalatçılar pek çok iş alanında “değişim” trendinin önünde hareket ediyor. Birinci bölümde, dünyada imalatı dönüşüme uğratan bu eğilimlerden üçünü sizlerle paylaşıyoruz:

İmalat Trendi 1: Daha fazla otomasyon, daha az işgücü

Bu trend bütün global ekonomiyi derinden etkiledi ancak, özellikle imalatta hayli sık telaffuz edildi. İmalat verimliliği makinelerin ve özellikle bilgisayarların/dijital teknolojinin kullanımının artmasıyla beraber giderek artmaya başladı. Son on yılda gelişen global sanayi, genellikle otomasyonun kurulduğu ve teknolojinin en üst düzeyde olduğu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007 ve 2016 yılları arasında saat başı üretim miktarı %15 artarken, işçi sayısı buna kıyasla gözle görülür bir oranla azalmıştır.

Peki ERP’nin buradaki önemli rolü nedir? ERP daha öncesinde manuel olarak (daha yüksek maliyet ve daha fazla hata ile) yapılan işletme fonksiyonlarını ve faaliyetlerini otomatikleştirir ve optimize eder. Örneğin, eğer bir müşteriye siparişini hızlı teslim edeceğinizi vadediyor ancak zamanında teslim edemiyorsanız, işinizi hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz. Tıpkı abas ERP’nin sunduğu gibi, İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemine sahip olmak sizi ve müşterilerinizi mutlu kılabilir.

Önceki abas ERP yayınlarında da açıklandığı üzere, APS sistemleri “mevcut iş yükü, sistem tarafından doldurulan öğe ana verileri (ör. çalışma süreleri, makine ayar zamanları, parti büyüklükleri ve rotalama tercihleri) ve kapasite verileri (ör. vardiya sayısı, vardiya başına çalışma saati, iş merkezi çizelgesi, iş merkezi çıktısı, iş merkezi personel tahsisi, işçi performansı) temel alınarak, gerçek zamanlı beklenen tamamlanma tarihlerini sunan simülasyonlar yürütür. Bu, otomasyon kullanarak müşterilerinize vaat ettiklerinizi sunmanız için etkili ve maliyet tasarrufu sağlayan bir yoldur.

İmalat trendi 2: Daha fazla dış kaynak kullanımı ve leasing

Bütün üreticilerin daha az kaynak ile daha fazla üretim yapmaları gerekir. Bu nedenle, üreticiler kaynaklarını birincil üretime ve pazarlama fonksiyonlarına odaklayarak sürekli olarak operasyonel verimliliği arttırmanın yollarını ararlar. Devam etmekte olan “verimlilik baskısı” kapsamında pek çok üretici parça imalatı, bakım, ücretli hizmetler ve fayda yönetimi gibi önceden kendi bünyelerinde yaptıkları temel olmayan işlevleri ve hizmetleri dışarıdan tedarik etme yoluna gitmiştir. Sonuçları ise; maliyet tasarrufları, artan rekabet gücü, daha fazla verimlilik ve temel işlere yoğunlaşmak için gelişmiş bir kapasite şeklinde olmuştur. Üreticiler, dış kaynak kullanımı veya leasing yoluyla, rekabet avantajlarını güçlendirmelerini sağlayan, temel yetkinliklerle ilgili kaynaklarına daha iyi odaklanmış gözükmektedirler.

Bununla alakalı bir örneği inceleyelim. Ürün ömrü kısaldıkça, tescilli montaj hatları inşa etmek daha hantal, daha pahalı ve zaman alıcı hale gelir. Fason imalatçılar, bazı şirketlerin herhangi bir fabrikaya sahip olmadan faaliyet göstermelerini sağlamak için kendilerini geliştirmektedir. Buna ek olarak, pek çok üretici varlıklarının verimliliğini çeşitli teçhizatlara ve tesislere sahip olmaktan çok leasing yoluyla arttırmıştır.

Bulut ERP de bu sürecin bir parçası olmuştur. Üreticiler bilgi teknolojilerini, onlara büyük fayda sağlayan bulutta dış kaynaklı olarak kullanmaktadırlar. Üreticiler bilgi teknolojilerini artık daha az kurum içi kaynak ve yerinde altyapı ile gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler.

Daha önceki abas ERP haberlerinde de açıklandığı gibi “On-premise ERP çözümleri, işletmelerin donanıma, bilgi teknolojilerine ve bakım/güncelleme işlemlerine yatırım yaptıkları, lakin tüm verilerin ve sistemin kendi himayeleri altında bulunduğu bir yapıdır. Bulut ERP ise, altyapının doğru boyutlandırıldığı, yedeklendiği, büyütüldüğü, kendiliğinden bakım yapılan, sistem ve kaynakları tesis dışına taşıyan bir oluşumdur.” Bir bulut ERP çözümü, üreticilerin emek gereksinimlerini azaltır, maliyetleri düşürür, fiziksel açıdan alan sağlar ve operasyonel süreçlere daha fazla odaklanılmasına olanak tanır.

İmalat trendi 3: Daha fazla hizmet

Artan teknoloji seviyesi ile birlikte birçok makine ve ürün entegre hale geldi. Özellikle de IoT geliştikçe üreticiler bundan büyük faydalar sağladılar, ancak aynı zamanda daha profesyonel bir desteğe de ihtiyaç duymaya başladılar. Bu unsurlar değerlendirildiğinde, işletmenizin optimum verimlilikte çalışmasını sağlamak için ihtiyacınız olan desteğin alınması doğal olarak daha da büyük önem kazanıyor. Bu desteğin eğitim, bakım, operasyonlar ve/veya hizmetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği çok da önemli değil. Önemli olan ihtiyaçlarınıza hızlı cevap verebilmesi, güvenilir ve özel olmasıdır.

Örneğin; IBM gibi sattıkları ürünlerden daha fazla ürünlerle ilgili hizmet satan şirketlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu “hizmet trendi”, üretimde bilgisayarların yaygın kullanımı ile birlikte büyümektedir, bu da elbette ki bir tesadüf değildir. Hizmeti, çalışanlarınızı, süreçlerinizi ve teknolojinizi daha etkin hale getiren bir unsur olarak düşünün. Diğer noktalarda olduğu gibi burada da yaptığınız şeyleri korumak ve güncellemek için büyük bir desteğe ihtiyacınız olacak.

Daha fazla hizmet daha fazla maliyet anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda çalışanlarınızdan, araçlarınızdan ve sistemlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için bir fırsatı da temsil eder. Çevik olmak, üreticiler için her şeyi ifade eder ve hizmet sağlayıcılarınızın siz ilerledikçe güncel kalmanızı sağlayan uzman iş ortakları olmaları gerekir.

ERP, hizmet trendinin temel rol oynandığı, üreticilerin yazılımdan çok ERP tedarikçileriyle ortaklık kurduğu kilit bir noktadır. En iyi ERP tedarikçileri, işletmelerin süreçlerini analiz edip iyileştirmelerine, ERP sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmalarına ve tesislerini, süreçlerini, raporlarını otomatik hale getirmelerine, dijitalleştirmelerine ve modernize etmelerine yardımcı olur.

Yukarıda listelenen üç eğilim üreticilerin yerlerinde saymadıklarını göstermektedir. Aslında insanların, süreçlerin ve operasyonların verimliliğini artırarak, yenilikçi yöntemlerle her gün geleceği yarattıkları söylenebilir. Bu yazının 2. bölümünde, dünya genelinde üretiminin geleceğini şekillendiren diğer üç trendi inceleyeceğiz.

Devamı için tıklayınız

Sponsored Content

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.