abas

Giderek karmaşık hale gelen günümüz iş dünyasında, her şeyin üstesinden gelmek daha da zorlaşıyor. Bu karmaşıklığı her daim kontrol altına almak isteyen işletmelerin, günlük iş akışlarını sorunsuz yürütebilecekleri, gelişmiş iş süreçlerine ihtiyaçları var. Gelecekte ortaya çıkacak değişimlere hızlıca uyum sağlayabilmek için bu süreçleri modellemek ve uygulamak şirketler açısından gittikçe önem kazanıyor.

abas

Profesyonel iş akış yönetimi, yinelenen iş süreçlerinin, yatırım kararlarından, teknik çizimlerin incelenmesine ve hatta müşteri şikayetlerinin ele alınmasına kadar olan süreçlerini standartlaştırır, kontrol eder ve hızlandırır. Daha önce bağımsız olan iş akışları, standartlaştırılmış görev atamalarıyla önceden tanımlanmış bir iş akışı sayesinde artık mümkün olduğunca otomatik bir şekilde yürütülebilir. “Kim, neyi, ne zaman yapıyor?” Tüm adımlar kaydedilir, yapılandırılır, görselleştirilir ve kolaylıkla izlenir. Serbestçe tanımlanmış kurallar, senaryolar ve zaman dilimleri vasıtasıyla, sürecin akışı değişen koşullara dinamik olarak adapte olur. Süreç içinde yer alan kişi veya ekipler, yaklaşmakta olan görevler ve durum değişiklikleri hakkında doğru zamanlarda bilgilendirilir, böylelikle termin süreleri kısalır ve işlem hataları en aza indirilir.

BPM (İş Süreçleri Yönetimi) çalışanların bilgi paylaşmak zorunda olduğu yerlerde, kalite ve hızın çok önemli olduğu karmaşık ve dinamik süreçlerde bile tam olarak kabiliyetini ortaya koyar. Bununla birlikte, bir iş akış yönetim sistemi, yalnızca şirketteki örgütsel açıklar için bir çare değildir! Bir BPM aracının başlangıcında da iş süreçlerinin yoğun analizini gerektirmesi boşuna değildir ki eski iş akışlarını yeniden tasarlamak, denenmiş ve test edilmiş sistemleri kopyalamak ve zayıf olan yönleri geliştirmek için iyi bir fırsat sunar.

İş akışı tasarımcısının yaptığı görselleştirmeler, mevcut durumu belgeleyerek, çalışma zamanlarını ve darboğazları ortaya koyar.

Verimliliğin ve entegrasyonun abas BPM ile sağlanması

abas BPM, iş süreçlerinin planlanması ve otomasyonun sağlanmasından çok daha fazlasıdır. abas BPM, kullanılan yöntemler ve işleyiş açısından işletmelerin bağlantılı oldukları diğer şirketler, kuruluşlar ve sistemler ile gelecekte de entegre çalışmasını sağlamayı hedefler.

abas BPM, abas ERP’ye entegre çalışarak, iş süreçlerinizi kaydetmenize, kontrol ve optimize etmenize yardımcı olacak, diğer teknoloji, servis ve ERP bileşenleriyle de entegre bir iş süreci yönetim konsepti sunar. Bu konsept, pragmatik çözümler üreten, şirketleri Endüstri 4.0‘a bir adım daha yaklaştırmak için, sensör teknolojileri ile yazılımın birlikte kullanımıdır. Değişken yapıdaki karmaşık olaylar sensörler aracılığıyla oluşturulup, sonrasında abas BPM tarafından kullanılacak bir veri olarak veritabanına (örneğin web servisleri ile) kaydedilebilir. abas BPM, sensörler ile gelen bu verileri uygun sürecin tetiklenmesi için kullanır ve ilgili veriyi sistem üzerinden, sorumlu kişiye veya birime iletir.

abas BPM, üretim, lojistik, BT yönetimi gibi sensör tabanlı entegre iş modellerinin kurulmasında sistemin merkezinde yer almaktadır. Bu sayede işletmeler maliyetlerini düşürmekle sınırlı kalmaz, üretimde artış, ürün kalite ve güvenli iş süreç yönetimlerini de sağlamış olurlar.

Yazımızın 2. bölümünde, “abas BPM ile Hangi İş Süreçlerinizi Kontrol Edip İzlenebilirliğini Sağlayabilirsiniz?” konusunu inceleyeceğiz. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Bunun için [email protected] adresine ulaşarak alanında uzman satış temsilcilerinden biriyle görüşmek için abas ile iletişime geçin ya da “7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi” başlıklı dokümanı indirerek, firmanıza uygun çözümü nasıl bulabileceğinize dair daha fazla fikir sahibi olun.