abas ERP ile imalatçılar ve distribütörler operasyonların kontrolünü ele alır ve müşteri memnuniyetini arttırırlar. abas ERP satışların artmasına, operasyonel verimliliğin optimizasyonuna ve iş kararlarının iyileştirilmesinde destek olur ve bunu başarmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar.

Bu 4 dakikalık videoda, abas ERP’nin en önemli işlevlerinden dokuzunu inceliyoruz: Finansal Gösterge Tablosu, İş Süreçleri Yönetimi (BPM) aracı, İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS), İş Zekası (BI) gösterge paneli, Müşteri Portalı, Web kullanıcı arayüzü, Dinamik Menü ve İş Emri Maliyet Karşılaştırması.