İmalat endüstrisinde iki ana dal vardır: özel ve endüstriyel. İkisi arasında bazı benzerlikler bulunmasına karşın, her birinin kendine has süreçleri ve öncelikleri vardır. Sonuç olarak, ERP platformlarının organizasyonlar içerisinde oynadığı rol de doğal olarak farklıdır.

endüstriyel-özel-600

Özel üretimde, benzersiz ürünler, siparişe göre tasarlanır veya projelendirilir. Tasarım nihai ürün haline gelene kadar tüm üretim süreci boyunca pek çok tahmin ve varsayımı barındırır. Bu nedenle özel üreticiler kendilerine esneklik ve çeviklik getiren ERP sistemlerine çok önem verirler. Öte yandan endüstriyel üretimde ürünler siparişe göre yapılandırılır. Müşteriler bir stok ürünü sipariş edebilir ve her ne kadar siparişin belirli özelliklerini değiştirme esnekliğine sahip olsalar da, nihayetinde önceden tasarlanmış ürünlerden oluşan bir katalogla sınırlıdırlar.

Özel üreticiler esnekliği ve çevikliği ön planda tutarken, endüstriyel üreticiler operasyonel verimliliği ararlar. Her projenin farklı olduğu özel imalatların aksine, endüstriyel üreticiler, baştan sona tüm süreç boyunca öngörülebilirlik ve tekrarlama avantajına sahiptir. Yöneticilerin sonuçlarını ölçebilecekleri ve gerekirse seyri değiştirebilecekleri tahminler ve projeksiyonlar vardır. Bu ölçümler dahili süreçlerin iyileştirilmesinde yol gösterir ve tedarik zincirini tamamen entegre etmeye yardımcı olur.