Bakınız: KOBİ’ler için ERP Seçim Rehberi -1

Devam ediyor…

ERP Yazılımı güncelleme yoluERP

Firmalar değişirler. Birkaç yıl önce iş süreçleri bu şekilde olmadığı gibi, bundan 5 yıl veya 10 yıl sonra da iş süreçleri farklı olacaktır. Bu değişimin temelinde de teknolojik ilerleme yatmaktadır. Dönem içerisinde SMS’in, e-postaların ve akıllı telefonların pazara etkisini gözlemleyin. İş performansını takip ederek ve yeni verimlilik hedefleri tanımlayarak sürekli iyileştirme süreci (CIP) hedefilerinde hareket eden firma sayısı giderek artıyor. ERP sistemi de bu devamlı sürece adapte olmak ve çalışmak durumunda. Firma yazılımı minimum çaba ile güncellemeli ve özel isteklerine göre adapte edebilmeli. Seçim sürecinde, esnek olmayan, güncellemesi çok çaba gerektiren ve yüksek maliyetli olan yazılım, daha esnek bir yazılıma oranla bu noktada düşük bir puan almalı. Ölçülebilirliği ve esnekliği yüksek olmayan bir yazılım ile firmanın geleceği bu noktada ciddi bir risk barındırıyor. Ayrıca firma, devamlı güncellemenin, sağladığı yeni fonksiyonlar ve özellikler sayesinde firmaya rekabet avantajı getireceğini de hesaba katmalı. KOBİ düzeyindeki firmalar için bir güncelleme birkaç günden veya bir haftadan daha uzun sürmemeli, bu sürede firmanın üretim ve rekabet durumunu tehlikeye atmamalı. Özelleştirmeler ve uyarlamalar güncelleme sonrasında olması gerektiği gibi kalarak herhangi bir deformasyona uğramamalı.

ERP sistemlerinin teknolojik entegrasyon düzeyi

Teknolojik entegrasyon düzeyi ele alındığında, bir ERP çözümünün ömrü ile alakalı 3 başlık ele alınmalı:

Bütünleşik fonksiyon düzeyi
ERP sistemi entegrasyonunun pek çok derecesi vardır. Yüksek düzeyde entegre bir yazılım, ERP sisteminin tüm temel fonksiyonlarını taşır. Yüksek entegre sistemler, bundan dolayı, modüler yapılara oranla daha yüksek bir yatırım güvencesine sahiptir.

Harici çözümlere açıklık
Bir ERP sistemi kolay bir şekilde Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), İnsan Kaynakları, PLM Yazılımı gibi third party çözümlere entegre olabilmelidir. ERP seçimi sırasında gerekli arayüzlerin uygunluğu kontrol edilmelidir.

Platform Bağımsızlık
Teknolojik bağımlılıklar doğası gereği zorlayıcıdır ve bundan dolayı da maliyetleri yüksektir. Temel kural: “işletim sistemi ve donanım ne kadar bağımsız olur ise, harici ek maliyetler de o kadar düşük olur”

ERP Sürekliliği ve İstikrarı

ERP tedarikçi devamlılığı ve yazılım istikrarı birbiri ile paralel hareket eder. ERP tedarikçisinin ekonomik istikrarı ve gelecek stratejileri, ERP seçimi konularında oldukça önemli bir başlıktır. Destek altyapısı ve yazılım geliştirme devamlılığının uzun yıllar boyunca süreceği göz önüne alınmalıdır. Bir tedarikçi bilançosu talep etmek veya halka arz edilen bilgilere erişmek önemli bir konudur. Bir ERP tedarikçisi birden fazla ürün ile çözüm sunuyor ise, her bir yazılım paketi için yazılı olarak ürün stratejileri ve gelecek yol haritası ile alakalı bilgi almak faydalı olacaktır.

Müşteri Referansları – ERP kullanıcılarına ulaşma

Yüksek Pazar payı veya geniş özellik listesi, bir yazılımın yüksek müşteri hizmet kalitesi sunduğunu ya da müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu garanti etmez. Müşteri referansları bu noktada en önemli sermayedir. ERP yazılımı kullanıcıları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, onların deneyimlerini öğrenmek size oldukça değerli bir bilgi sunacaktır. Bu bilgi sizlere sadece yazılım ile alakalı değil, süreç ile alakalı güçlü ve zayıf yönlerin ortaya çıkması konusunda da yardımcı olacaktır. Yayınlanan ERP kullanıcı memnuniyeti anketleri de bu doğrultuda bir gösterge olarak ele alınabilir.

ERP Sistemlerinin Kullanıcı dostu olması

ERP sisteminde bir teklif oluşturmak kaç dakika sürüyor? Kaç farklı tıklama yapılıyor ve kaç ekran açılması gerekiyor? ERP sisteminin kullanıcı-özel ihtiyaçlara, minimum efor ve uygun bir maliyetle kolayca uyarlanması gerekir. “Yüksek performanslı iş yeri” dizaynı doğrultusunda hazırlanan bir sistemin, firmada daha kolay kabul gördüğü ve firmanın üretkenliğine katkı sağladığı bir gerçek. Esnek sistemler daha uyarlama aşamasında zaman ve para tasarrufu sağlar. Her bir yazılım güncellemesi sonrasında da özelleştirilen çözümlerin aynı şekilde kalması ve gerekiyorsa geliştirilmesi de bir diğer önemli nokta.

Uluslararası ERP entegrasyonu

Pek çok KOBİ uluslararası operasyonlara başladı ya da kısa sürede başlamayı planlıyor. Bundan dolayı KOBİ’ler ERP seçimi yaparken bu faktörü de göz önüne almalılar. ERP uyarlamalarında uluslararası kriterlerden bazıları şunlar:

 • Sistem çok dilli olarak çalışabiliyor ve desteklenebiliyor mu?
 • Tedarikçi firmanın daha önce gerçekleştirmiş olduğu uluslararası projeler var mı?
 • Tedarikçi firmanın ERP uyarlama metodolojisi var mı?
 • Tedarikçinin ofisleri veya partnerleri arasında nasıl bir koordinasyon bulunuyor?
 • ERP Değerlendirme çalışması
 • ERP uyarlaması için hedeflerin tanımlanması.
 • ERP seçim ekibinin kurulması ve seçim aşamasına anahtar kullanıcıların eklenmesi.
 • Firmaya özel ihtiyaçlara uyarlanabilecek ERP sistemlerinin belirlenmesi.
 • İhtiyaçların firma süreçlerine göre önceliklendirilmesi.
 • Ana fonksiyonlara ve uyarlama metodolojisine odaklanılması.
 • ERP çözümü ile alakalı birden çok kullanıcı ile görüşme yapılması.
 • Yazılımın güncellemesi kolay mı? Güncellemenin maliyet ve süresinin öğrenilmesi.
 • 3rd party çözümler ile entegrasyonu kolay mı?
 • Tedarikçinin firma stratejisi ve yazılım yol haritası nedir? 5 yıl önceki planlarını sorun, ve gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini danışın.
 • Gerçek verileri içeren ve tipik fonksiyonları gösteren bir demo talep edin.
 • Kullanıcı dostu olma – standart görevleri gerçekleştirmesi ne kadar süre alıyor? Kaç tıklama ve kaç farklı ekran geçişi gerekiyor?
 • Uluslararası uyarlama ele alındığında, tedarikçi firmanın kanıtlanmış bir ERP uyarlama metodolojisi var mı?
 • Toplam edinme maliyeti tablosuna göre tedarikçileri karşılaştırın.
 • ERP tedarikçilerini ve paketlerini, kalite kriteri doğrultusunda karşılaştırın.

Her ne kadar belirtilen kaideler, farklı pek çok kriter ile değişkenlik gösteriyor olsa da, belirttiğimiz kaideleri göz önüne alan firmalar, ERP Seçim süreci ve ERP Proje Uyarlama sürecini başarı ile tamamlayarak, organizasyonlarını uzun yıllar başarıya ulaştıracak doğru ERP yazılımına odaklanabilirler.

Sponsored ContentERP

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, E-Fatura, E-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.