envanter

Üretim yapan firmalar için verimli lojistik ve işletmelerin başarısı için akıllı envanter yönetimi şarttır. Stokta ne olduğunu, nerede bulunduğunu, nereye gittiğini ve maliyetini daima göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, şu an içinde bulunduğumuz dönemde, envanterinizi; tedarikçiler, müşteriler, üretim ve dağıtım süreçleri içerisinde izlemek ve böylece verilerinizin her zaman doğru ve güncel kalmasını sağlayarak yönetmeniz mümkündür.

envanter

abas ERP yazılımında envanter ve lojistik yönetiminin güçlü takibini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece doğru verilerle güvenli ve kesin kararlar alabilir ve stok seviyeleri üzerinde tam kontrole sahip olabilirsiniz.

Envanter yönetimi araçları, işletmenizin depo yapısını ve fiziksel stokunu konumlandırmanıza ve stratejik olarak yönetmenize yardımcı olur. Yönetilebilir depo hiyerarşilerini koruyabilir ve maksimum üretkenlik ve karlılık için hammaddelerinizi, bitmiş ürünlerinizi, fason malzemelerinizi, yedek parçalarınızı ve yardımcı ve operasyonel malzemelerinizi kolayca izleyebilirsiniz.

Lojistiğin abas ERP’deki avantajlarına genel bakış

Artan Verimlilik: Net olarak konumlanan depo yapıları ve depolama yerleri, lojistik ekibinin stok girişlerini daha hızlı işlemesine, satış siparişlerinin seçimini hızlandırmasına ve programlama ve planlamayı geliştirmesine yardımcı olur.

Doğru Veriler: Envanter yönetimi için abas ERP sistemi, veri yapılarının netliği, şeffaflığı ve işletmenizin gereksinimlerine göre sayma prosedürlerinin tanımlanması ile öne çıkar.

Otomatik güncellemeler: abas ERP, irsaliye veya üretim hareketleri kaydedildiğinde stok seviyelerinin otomatik olarak ayarlanmasıyla mevcut malzeme ve stok sayımlarının güncellenmesini sağlar.

Tarayıcılar: abas ERP tarayıcı çözümleri, güvenli erişim sağlamak için kontrollü oturum açma kimlik doğrulaması kullanır ve hareketleri, sorunları ve stok aktarımlarını hızlandırmak için özel olarak kurgulanmış bir tasarım olan PDA (Kişisel Dijital Asistan) veri girişlerinde kolaylık sağlar.

Envanter Yönetimi: abas ERP’de envanter sürecinizin tamamını kontrol edebilirsiniz. Toplu basım seçeneği ile envanter sayfalarının oluşturulması ve yazdırılmasından, envanterin başlangıcına ve sayılan miktarların girişine kadar, fark listelerinin ayrılmasına ve çok sınırlı envanterin tamamlanmasına kadar tüm adımlar merkezi kontrole işlenir. Envanter sayfaları otomatik olarak arşivlenir ve kusursuz bir envanter kaydına izin verir. Böylece envanterinizi tam bir izlenebilirlik ile yönetebilirsiniz.

FIFO, LIFO: abas ile, tüm ürünlere göre hangi tüketim sırasının (FIFO, LIFO) kullanılacağına karar verebilirsiniz. Bir ürün için bir tüketim partisi oluşturulduktan sonra, alınan miktar, son kullanma tarihi ve maliyeti hakkında bilgiler dahil olmak üzere bu ürünün her girişi ayrı olarak belgelenir. Daha sonra, ürün çıkarıldığında, stok miktarı tanımlanan sıraya göre kaydedilecektir. Ortaya çıkan maliyetler, standart maliyetlerin ve fiili maliyetin muhasebeleştirilmesinde belirleyici olacaktır.

Standart BI Raporları

BI malzeme yönetimi raporları, bir yıldaki lojistik verileri, stok hareketlerini veya stok değerlerini ve geçmiş dönemlerdeki önemli stok rakamlarını gösterebilir. Malzeme yönetimi raporları, stok değerlerinin belirli bir yılda veya önceki yıllara göre nasıl değiştiğini de analiz etmenizi sağlar. Bir ay veya yıl içinde önemli rakamlardaki dalgalanmalar kolayca izlenebilir. Ayrıca, ürünleriniz için doğru planlama yapmanıza ve sağlıklı kararlar vermenize olanak sağlar.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.