Malzeme İhtiyaç Planlaması

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), üretimde kullanılmak üzere satış tahminine dayalı bir sistemdir. Bölüm yöneticilerine ve planlayıcılarına bilinçli satın alma kararları vermeyi, hammadde teslimatlarını planlamayı, üretimi karşılamak için ne kadar malzemenin gerekli olduğunu belirlemeyi ve üretim kapasitelerinin çizelgelendirilmesini oluşturmayı sağlar. Ne yazık ki, eski ERP tasarımı ve kullanımı üretimde birtakım sorunlar yaratabiliyor. Bölüm yöneticilerinin işlerinde başarılı olmalarında gereken kaynaklara sahip olmasını sağlamak için eski malzeme ihtiyaç planlaması süreçlerinin zorluklarını, modern MRP sürecinin özellikleri ve faydalarını ve sınıfının en iyisi bir sistemi nasıl seçeceklerini anlamaları gerekir.

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Eski MRP’nin Zorlukları veya Eksiklikleri

Bir malzeme ihtiyaç planlama sistemi, verileri güçlendiren entegre bilgi sistemlerinin ilk oluşumlarından biridir, ancak teknolojideki gelişmeler modern yöneticiler için sorunlar yaratmaya başlıyor. Veriye tek başına erişebilmek başarılı olmak için yeterli olmazken, zayıf süreçler daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır.

Örneğin, aşırı malzeme ve malların depolanması sermayeyi bağlar ve değişen koşullara tepki verme yeteneğinizi kısıtlar. Eğer beklenenden daha büyük bir sipariş gelirse, işletmenizin daha fazla malzeme sipariş etmesi, işgücünü arttırması ve hatta diğer düşük projeleri geciktirmesi gerekebilir. Potansiyel müşterileri geri çevirmek yerine malzeme yönetimini optimize etmek hedeflerinize ulaşmanıza ve gereksiz masraflardan kaçınmanıza yardımcı olur. Aslında malzeme yönetimini optimize etmek işinizin likiditesini arttırmanın en hızlı yoludur. Böylece değişime daha kolay cevap verebilirsiniz.

şletmeler büyüdükçe, tüm stokları takip etmek için tek bir malzeme ihtiyaç planlama sistemi yeterli olmayabilir. Talebi karşılamak için birden fazla depo ve üretim merkezi bulunmaktadır. Ancak, gereksiz stok taşıma maliyetlerinden kaçınmak için yalın üretime duyulan ihtiyaç artmaya başladı.  Forbes’tan Steve Bankera göre;  üretimde hammaddelere, bileşenlere ve alt montajlara erişememenin maliyeti önemlidir. Üreticiler teslimat yükümlülüklerini yerine getirmeyen tedarikçiler için ceza uygulayabilir. Fabrika üzerindeki etkisi açıktır; malzemelere yetersiz erişim üretimi durdurur. Aynı zamanda çok fazla hammadde daha yüksek satın alma ve taşıma maliyetlerine yol açacaktır. Üreticiler hammaddeleri daha ileri bir tarihe iterek mağazalarındaki arz ve talep arasında hassas bir denge kurmaktadır. Bu nedenle, beklenmedik bir sipariş, üretim kabiliyetinde ciddi kayıplara neden olabilir.

Bu sorunlar malzeme gereksinimi süreci çok az olan veya hiç olmayan şirketler için daha da artmaktadır. Şirketler minimum üretim gereksinimlerini karşılamak için gerekli hammadde hacmini bilmiyor olabilirler. Ayrıca müşteri beklentilerini karşılamakta başarısız olabilirler. Yüksek maliyetli bir makine üreticisi için dört haftalık bir üretim periyodunu karşılayacak maliyetler ve yeterli envanter milyon TL’leri geçebilir. Ancak, modern bir planlama sistemi bu sorunların üstesinden gelecektir.

Modern Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminde Aranacak Özellikler Nelerdir?

Yeni bir malzeme ihtiyaç planlama sistemi arayan şirketler, sistemin her iş için minimum standartları karşıladığından emin olmalıdır. Bu tür işlevler işletmeden işletmeye değişebilse de, en azından modern sistemlerdeki geniş özellikler şunları içermelidir;

 • Hammadde siparişi ve maliyetleri: Tedarikçiler arasındaki maliyet farklılıklarının yanı sıra hammadde maliyetlerinin bilinmesi yöneticilerin kaliteden ödün vermeden üretim maliyetlerini düşürmelerini sağlar.
 • Hammadde teslimatlarının planlanması: Malzeme planlama için en iyi şekilde belirlenmiş planlar, eksik ve tutarsız teslimatların ardından başarısız olacaktır. Sistem, hammadde teslimatlarının planlanmasını sağlamalı ve doğru teslimat süresi tahminleri sağlamalıdır.
 • Üretim hacmini işlemek için mevcut iş gücü ve makinelerin dikkate alınması: Talep ne olursa olsun, işgücü ve makine kullanılabilirliği üretim hacmini etkiler. Sistem, aşırı siparişi önlemek ve müşteri deneyimlerini geliştirmek için maksimum üretim hacmini dikkate almalıdır.
 • Sipariş kalitesi, ölçek ve teslimat beklentilerindeki değişiklikler: Müşteri hizmetleri sipariş miktarı, teslimat ve maliyet değişikliklerine tabidir. Sistem değişiklik olasılığını dikkate almalı ve yöneticilere hammadde planlarını buna göre ayarlama esnekliği sağlamalıdır.
 • Mevcut sistemler ve tedarikçiniz, distribütörünüz ve bayi ağınızdakilerle uyumluluk: Global endüstrilerin dijital dönüşümü, entegre edilmesi kolay sistemler doğuracaktır ve yeni sisteminizin şirket içi ve ortakların mevcut sistemleriyle uyumlu olması gerekecektir.
 • Performans ölçümü ve yönetimi:  Performans yönetimi, kat yöneticilerinin kalite kontrolü iyileştirmesine, işgücü verimliliğini artırmasına ve işgücü transferinin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Envanter mutabakatı: İptal edilen veya değiştirilen siparişler envanter tutarsızlıklarıyla sonuçlanacaktır ve sistem, taşıma maliyetlerini yönetmek için envanterin mutabakatını sağlamalıdır.
 • Devam eden satış ve üretim tahminleri:  Malzeme ihtiyaç planlama sistemi içinde devam eden satış ve üretim tahminleri, daha kısa teslim süreleri ve artırılmış üretim değeri sağlayacaktır.
 • Sezgisel kontroller ve kullanıcı dostu arayüzler: En önemli özellik aynı zamanda en basit olanıdır; yeni sistem uygulaması ve kullanımı için çalışan desteği oluşturacak kullanımı kolay bir arayüz.

abas MRP işinize nasıl fayda sağlar?

Modern malzeme ihtiyaç planlaması, malzeme planlamasını proaktif olarak yönetmek için veri kalitesine ve sürekli kullanıma dayanır. Modern bir sistemin özellikleri, ana bir program oluşturmak için üretim planlama verilerinden yararlanıyor diyor Scott Jessup, Metal Forming Dergisinde Program malzeme planını yönlendirir ve projenin tamamlanmasından sonra, sisteme geri bildirim yapılması, üretim işleminin sürekli optimizasyonuna izin verir. Etkisi iki kat daha hızlı proje tamamlanması ve daha az atıktır. Örneğin, abas MRP sistemi üretim talebinizi karşılamak için gerekli tüm kaynakları ve gereksinimleri yönetirken, yalın envanter seviyelerini korumanıza olanak tanır.  abas yalnızca  üretilen ürünler ve alt montaj işlemleri için gereksinimleri dahili olarak yönetmekle kalmaz, aynı zamanda alternatif yerlerde ve üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla üretim için planlama gereksinimlerini de yönetir. Sistem, malzeme talebine, iş gücü kapasitesine, departman ve iş merkezi kapasitesine bakar ve kaba kesim kapasitesi planlaması sağlar.

Ekibiniz malzeme akışını koordine etmek ve ihtiyaç duyulan malların mevcudiyetini sağlarken stok devir hızını hızlandırmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri alır.

Doğru MRP İmplementasyonu Nasıl Sağlanır?

Uygun Malzeme İhtiyaç Planlaması uygulaması, ekibinizin işletme ihtiyaçlarını anlama, bir sistem seçme ve uygulamayı planlama yeteneğine bağlıdır. Seçim adımları bir ERP seçimi adımları gibidir. Ancak, yeni sisteminizin değerini en üst düzeye çıkarmak ve uygulanmasını kolaylaştırmak için birkaç adım daha gereklidir;

 1. Değişim yönetim ekibine doğru personeli atayın: Değişim yönetim ekibi, yeni bir sistemin seçimini ve uygulamasını denetlemekten sorumludur. Karar veren doğru personel, sistemi daha hızlı ve ek maliyetler olmadan seçme ve uygulamaya dönüştürür.
 2. Sistem kullanımını ve faydalarını artıran politikalar oluşturun: İhtiyaç planlama sistemi kullanımında sık karşılaşılan bir problem, “sistemin hepsini ele almasına izin vermek”e dayanmaktadır. Modern bir sistem daha fazla verimlilik ve kendini optimize etmeye izin verme de, yine de verilere dayanıyor. Yanlış veriler sistemin yeteneklerini zayıflatır. Oluşturulan politikalar, gerçek zamanlı, doğru verileri kullanmaya odaklanmalıdır ve sistemler arasındaki entegrasyon, veri toplama ve giriş işlemlerini otomatikleştirebilir.
 3. Verimliliği artırmak için yeni sistemi ERP’nize entegre edin: Entegrasyon, manuel veri girişinde kaybedilen zamanı azaltmak için çok önemlidir ve en alakalı ve doğru veri kullanımını sağlar. Buna ek olarak, RESTful API’leri üzerine inşa edilen modern sistemlerle entegrasyonu daha kolaydır ve geleneksel  sistemleri manuel olarak kodlamak ve entegre etmek için gereken zamanın bir kısmında mevcut sistemlerle entegrasyon sağlar. Ayrıca, satın alma sürecini etkili bir şekilde otomatikleştirmek için tedarikçi sistemleriyle entegrasyonu düşünün, yöneticilerinizin ise işin temeline ve müşteri hizmetlerine odaklanmalarını sağlayın.
 4. Reaktif satın alma yerine, proaktif değişikliklere odaklanın:  Malzeme kaynağını ve ihtiyaç planlamasını idare etmek için bir sistemin uygulanması satın almaktan farklıdır; bir satın alma stratejisine güven veren veri yoğun bir süreçtir.  Sistem, zayıf planlamadan kaynaklanan yangınları söndürmeye çalışmak yerine proaktif olarak bir tahmin modeli oluşturur. Bu model satın alma kararlarını vermek için bir ana program oluşturulması hususunda temel oluşturur.
 5. İhtiyaç Planlama durumunu anlamak için ölçümleri ve analizleri kullanın: Modern sistemlerin en önemli avantajlarından biri, anlık etkinlik görüntülerini sağlamak için analitik ve metrik veri kullanıyor olmasıdır. Bu bir iş zekası şeklidir ve uygulaması, çalışanların mevcut işlemlerle, tahmini işlemlerin nasıl karşılaştırıldığını ve üretimi artırmak için gereken eylemlerin karşılaştırıldığını anlamalarına yardımcı olmak için kullanılabilir. Metriklerin ve analitiklerin kullanılması, tarifelerin etkisi veya maddi kıtlık gibi “eğer” senaryolarının planlanmasında da yararlıdır.

abas ERP ve Malzeme İhtiyaç Planlaması ile Stoklarınızın Kontrolünü Şimdi ele alın!

Üretim için en iyi şekilde yapılan planlar, zayıf satın alım kararlarıyla başarısız oluyor. Eldeki stokun görsel denetimine ve birinin talep algısına güvenmek yerine, verileri sizin için sınıfının en iyisi bir MRP sistemi içinde yapmak ister misiniz? RFP’nizi [email protected] adresine gönderebilir ya da daha fazlasını öğrenmek isterseniz hemen bir abas satış danışmanına ulaşabilirsiniz.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.