İçerisinde bulunduğumuz yılın başlarında oldukça detaylı bir seçim sürecinin ardından Okida Elektronik’in abas ERP’yi tercih ederek ERP projesine başladığını duyurmuştuk: Bugün ise, Okida Elektronik’in en başından bu noktaya gelene kadar hangi süreçleri geçirdiği, canlı kullanıma geçişi, şu an geldiği nokta ve edinilen faydalara dair bilgileri Okida Elektronik ERP Proje Yöneticisi Erhan Bakaç bizlerle paylaştı.

okida

Firmanızın kısaca tanımını yapabilir misiniz? Yaptığınız işler nelerdir?

Erhan Bakaç: Okida Elektronik, kendi bünyesindeki ar&ge ekibi ve laboratuvarı sayesinde, beyaz eşya sektörü için elektronik kartlar tasarlamakta ve 4.000 m2’lik fabrikasında 15’i mühendis olmak üzere 80 kişilik kadrosuyla otomatik ve manuel dizgi hatlarında elektronik kart üretimi yapmaktadır.

Başlıca ürünlerimiz fırın saatleri ve kontrolleri, davlumbaz kontrol kartları, buzdolabı kontrol kartlarıdır.

ERP projenizden evvel, firmanızın mevcut süreçleri nasıl takip ediliyordu?

Erhan Bakaç: ERP projesinden önce, her birim kendiyle ilgili süreçleri Office programı yardımıyla tutmakta, depo ve muhasebe birimleri ayrı yazılımlar kullanmaktaydı.

ERP öncesinde en çok hangi süreçlerin takibinde sıkıntılar yaşanıyordu?

Erhan Bakaç: Birimleri birbirine entegre eden bir yapı olmadığı için, birçok veri tutulmasına rağmen satınalma ve üretim süreçlerinde takip ve bilgiye erişim zorlukları yaşanıyordu.

ERP Yazılımı alma kararınıza neden olan etmenler nelerdi?

Erhan Bakaç: Mevcut süreçlerimizin bir kısmını kendi bünyemizde hazırladığımız Excel tabloları üzerinde yürütüyorduk. Muhasebe departmanı ise farklı bir yazılım üzerinde işlerini yürütüyordu. Ancak, bu şekilde yürütülen yapı, üretim ve üretim planlama gibi süreçleri içermiyordu. Tüm yapıların farklı sistemler üzerinde yürütülmesi de ciddi anlamda iş yükü demekti. Bununla birlikte, ERP çözümü noktasında, güvenebileceğimiz, global bir çözüm ile çalışmayı, firmamızın geleceği için önemli bir adım olarak görüyorduk. Genel kriterlerimize ek olarak belirttiğim şu kriterleri de değerlendirmemizde göz önünde bulundurduk;

  • Firmamızda üretim de dahil olmak üzere, satınalma, planlama, depo-stok yönetimi, bakım, kalite, satış, muhasebe gibi tüm departmanların kullanabileceği entegre bir yazılım yapısı oluşturmak
  • Üretimin anlık olarak işlem bazında takibi
  • Teklif oluşturma ile başlayan satış sürecinin, numune gönderimi de dahil olarak takip edilmesi
  • Nerede, hangi üründen ne kadar var, stoğa girişi yapılacak neler var, bunlar ne zaman gelecek, hangi müşteriye ne, ne zaman gönderilecek gibi bilgileri görebilmek
  • Siparişlere, tanımlanan minimum stok seviyelerine, stoktaki hammadde ve yarımamül düzeyinde mevcut ürünlere göre satınalma taleplerinin oluşturulması.

ERP Seçim sürecinizde yazılım tedarikçisi firmalardan beklentileriniz nelerdi?

Erhan Bakaç: Var olan verilerimizi aktarmaya ve izlemeye en uygun ara yüz görünümüne sahip olması, üretim yapan bir firmaya uygun bir yazılım olması ve iş akışımıza en uygun yapılandırmayı sağlayabilmesiydi.

ERP Seçim sürecinizde hangi departmanlar/ilgililer görev aldı?

Erhan Bakaç: Tüm ana birimlerimizden (muhasebe, kalite, satınalma, dış ticaret, üretim, ar&ge) birer temsilci seçim sürecimizde görev aldı.

ERP Seçim sürecinizde abas ERP‘nin seçilme sebepleri nelerdi?

Erhan Bakaç: Bizim beklentilerimizi, iş akışımızı en iyi anlayan ve buna çözüm sunmayı en başarılı şekilde vaat eden abas olduğu için, seçimimizi de abas ERP’den yana yaptık.

abas ERP Projenizi nasıl fazlandırdınız? Öncelikleriniz nelerdi?

Erhan Bakaç: Öncelikli olarak hammadde stoklarının tutulabilmesini hedefledik. Bunun sağlanabilmesi için ürün ve üretim, hatta kalite süreçlerinin tanımlanması gerekiyordu.  Bu öncelikli hedefe ilerlerken, eş zamanlı olarak satınalma ve akabinde muhasebe çalışmaları devam ettirildi. Son olarak bakım, ar&ge ve dış ticaret fonksiyonları üzerine çalışılmaktadır.

Önceliklerinizden hangileri hayata geçti? Ne tür zorluklar yaşadınız ve bu zorlukları nasıl aştınız?

Erhan Bakaç: Canlı kullanıma geçişte önce var olan, aktarılacak verilen belirlenmesi ve ERP’ye uygun hale getirilmesi için ön çalışma yapıldı. Bu çalışmada birimler arası görev paylaşımı yapılarak zorluklar azaltılmaya çalışıldı. Canlı kullanımla birlikte, kullanıcıların yeni bir sistem ve arayüz kullanımına geçmesinden kaynaklanan zorluklar da yaşandı tabii. Bu durum, proje yöneticisi ve abas proje sorumlusunun işbirliği ve hızlı müdahaleleri ile aşılmaya çalışıldı. İlk ERP kullanımına geçişte, kontrol sağlamak amacıyla Okida eskiden tuttuğu veri kayıtlarını da tutmaya devam etti. Bu çift kayıt tutmanın getirdiği iş yükü, eski veri kayıtlarının kısa zamanda terk edilmesi ve daha yoğun ERP kullanımına geçişle ortadan kaldırıldı. Detay veriler ve öncelikli fazda bulunmayan süreçlerin zamanla aktif edilmesiyle iş yükü paylaştırıldı ve ERP’nin hayata geçmesi sağlandı.

Daha önce beklentileriniz içinde yer almayan ancak, abas ERP projesi ile beraber devreye aldığınız süreçleriniz var mı, bunlar nelerdir?

Erhan Bakaç: Firmamıza özel yapılan uyarlamalar sayesinde ERP’nin firmamızda beklentimizin ötesinde daha verimli ve etkin kullanımı sağlandı.

abas Türkiye danışmanlarının bu süreçte desteklerini nasıl buldunuz?

Erhan Bakaç: Hızlı tepki ve tüm zorluklarda her zaman bir çözüm önerisiyle bize yaklaşan abas danışman ekibini hep yanımızda hissettik, bu nedenle kendilerine de teşekkür ederiz.

abas ERP programının beklentilerinizle ve proje öncesi satış sürecinde anlatılanlarla örtüşmesini nasıl değerlendirirsiniz?

Erhan Bakaç: ERP yazılımından beklediğimiz ana süreçlerin canlıya geçiş sonrası yürütülebilir olması nedeniyle tatmin edici bir durum gerçekleşti. Ek ihtiyaçlarımıza dair beklentilerimiz ise abas’ın bize sunmuş olduğu çözüm ve yöntem önerileriyle aşılabiliyor.

Şu aşamada hangi süreçlerde abas ERP programı firmanızda kullanılıyor?

Erhan Bakaç: Satınalma, satış, kalite, üretim, muhasebe, depo birimlerimiz abas ERP’yi aktif olarak kullanıyor.

okida

Bundan sonra hangi süreçlerinizi devreye almayı düşünüyorsunuz?

Erhan Bakaç: Dış ticaret ve ar&ge proje süreçlerinin de ERP’ye dahil edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Bugün geldiğiniz nokta itibari ile abas ERP projesinden memnuniyetinizi nasıl ifade edersiniz?

Erhan Bakaç: “Keşke daha erken abas ERP kullansaydık” dersek sanırız memnuniyetimiz anlaşılır.

Firmanıza, süreçlerinize ve çalışanlarınıza fayda sağladığını düşündüğünüz unsurları örnekler ile aktarabilir misiniz?

Erhan Bakaç: Verilerin ERP’nin getirmiş olduğu kurallara göre kayıt edilir olması, veri kayıtlarının daha düzenli ve hatasız tutulmasını sağladı. Bu doğrultuda süreçler daha sistematik bir akışta ilerliyor. Birimler ERP üzerinden ortak verilere daha rahat ulaşabiliyor. Yapılan geliştirmelerle de, firmamıza özel ihtiyaçları ERP’ye entegre ederek rahat bir kullanım sağlanabildi.

abas ERP canlı geçiş sonunda iyileşme olan süreçlerinizden bazı örnekleri sayısal verilerle verebilir misiniz? (sipariş giriş süresindeki azalma, stok devir hızındaki değişim yüzdesi vb)

Erhan Bakaç: abas ERP ile;

  • Toplu sevkiyat planlarının kolayca irsaliye dönmesinde %80,
  • Açık satış siparişlerin takibinde %10,
  • Açık satınalma siparişlerin takibinde %10,
  • Bilgiye ulaşmada %30,
  • Reel stok takibinde %50 kazanç sağlandı diyebiliriz.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.