Geçmişte üretim yapısı, önceden belirlenmiş standart ürünlerin üretimi olarak ele alınırdı. Üreticiler, bu üretimlerini stoğa, talep tahminlerine göre yüksek miktarlarda gerçekleştirirken, müşteriler ise kendi ihtiyaçlarına en uygun olan ürüne yönelmişlerdi, zira taleplerine göre çok az, ya da hiçbir değişiklik gerçekleştirilemiyordu.

ERP

Proje bazlı ve sipariş bazlı üretimin yükselişiyle birlikte, toplu üretilmiş bir ürün ya da parçanın tercih edilmesi yerine, müşterilerin kendilerine özel ihtiyaçları için gereksinimleri ile üreticiye gidebildiği bir yapı oluştu.

Proje bazlı ve sipariş bazlı üretim iletişimin üst düzeyde olduğu bir dal. Eğer termin tarihlerine ve kalite standartlarına uyulması gerekiyor ise, üretici ve müşteri adeta beraber hareket etmeli. Adından da anlaşılacağı gibi, proje bazlı ve sipariş bazlı bir iş için takip edilen hiçbir taslak yoktur. Her bir üretim adımı, adeta yeni bir keşiftir ve bu her iki tarafın da projeyi zora sokmadan, gerçek zamanlı olarak kritik değişiklik yapabilecek kadar esnek ve çevik olması anlamına gelir.

Proje bazlı ve sipariş bazlı üretimde talep ve tedarik zorlukları

Proje-Sipariş bazlı üreticinin işi müşteri siparişi ile başlar ve talebe dayalı proje bazlı, sipariş bazlı üretimin dünyasında, her ürün için gereksinimler tamamen birbirinden farklıdır. Ürünün tüm yaşam döngüsü, tasarımından üretimine ve hatta faturalamasına kadar, tamamı ile o projeye özel olacaktır. Bu da, üreticinin geleneksel satış projeksiyonlarına güvenemeyeceğinden dolayı, daha az tahmin edilebilir bir operasyonel süreç anlamına gelmektedir. Hatta her bir özel siparişe göre hızlı bir şekilde aksiyon almasını gerektirir.

Sonuç olarak bir üretici, kendi tedarik dinamikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır. Örneğin, tedarik süreci, Proje bazlı ve sipariş bazlı üretim yapan bir işletmede, çok daha çevik bir süreç olmak zorundadır. Bir müşteri, üreticinin tanımadığı bir parça veya malzeme gerektiren bir tasarım gönderirse, hızlı bir şekilde tedarikçi bulunmalı, kalite için incelenmeli ve gerekli sipariş verilmelidir.

Bu özel örneğin ötesinde, üretim aşamalarındaki her bir adımın belirsizliği nedeniyle, bu çeviklik müşteri/üretici ilişkisinin her aşamasında devam etmelidir. Müşteriler, satınalma sürecinin başlamasından sonra da tasarım üzerinde değişiklikler gerçekleştirebilirler. Bu da üretici firmanın yeni malzeme ya da bileşeni sürece dahil etme konusunda da aynı çevikliği göstermesini gerektirir. Buna ek olarak üretici firma, her şey “bittikten” sonra, tasarım doğrultusunda bir ürün üretmenin imkansız olduğunu görerek, orijinal tasarımda değişiklik yapılması gerektiğini de söyleyebilir. Bu değişiklikleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirecek operasyonel esneklik ise, maliyetleri minimumda tutarken, projenin zaman planına uyumunun sağlanması için kritik bir noktadır.

Sipariş – Proje bazlı üretim yapan firmalar neden ERP yazılımlarına yöneldiler

Üretici / müşteri ilişkisini kolaylaştıran temel faktörlerden birisi, ERP yazılımının her iki taraf için de tüm süreci izleyebilecekleri, düzenleyebilecekleri ve raporlayabilecekleri bir yapı sunuyor olması. Esneklik, çeviklik ve yanıt verebilme, üreticilerin ve müşterilerinin sürecin tamamında neden bir ERP çözümüne güvendikleri sorusunun anahtar yanıtları.

Örneğin, bir ERP sistemi CAD yazılımı ile kolayca entegre olabilir. Bir tasarım CAD programı içinde tamamlanır tamamlanmaz, ERP sistemi otomatik olarak tasarımın maliyetlerini çıkartabilir. Ama tasarımlar ve maliyetleri belirlenmiş olsa dahi, daha önce belirttiğimiz gibi ani değişiklikler olabildiğinden, ERP yazılımı, yeni malzeme ihtiyaçlarını, teslimat sürelerini, maliyeti ve projenin diğer ilgili yönlerini etkileyecek değişikliklere de izin verir.

Sipariş ve Proje bazlı üreticilerinin, ERP yazılımından bir diğer beklentileri de hakedişlerin belirlenmesi. İş devam ederken hakkedişlerin oluşması, proje içerisindeki birden çok kilometre taşına erişildiği anlamına gelir. Bu geleneksel faturalandırmadan farklı bir yapı çünkü, herhangi bir üretici, işin hangi aşamasında olduğunun farkında olmadan faturalandırma yaparak ödeme alabilir. Hakediş ise bir firmanın, ilgili işlem meydana geldiğinde kayıt altına alabileceği bir gelirdir. Bu yapıda da ürün, müşteriye tamamı ile teslim edilmeden önce de üretici firma hakediş gerçekleştirebilir.

Bu işlem, satış aşamasında, üretim öncesinde veya üretim sırasında, ya da satışın herhangi bir kaleminin teslimi sırasında gerçekleşebilir. Uzun süreli projeler, alıcının, orijinal dizaynın tamamlanması, çalışan bir prototipin oluşturulması ya da projenin önceden belirlenmiş bir aşaması gibi kilometre taşlarına gelindikçe ödemesi gereken şartlar içerebilir. Bu yapı, Sipariş ve Proje bazlı üretimde, üretimin veya projenin aylar, hatta yıllar sürebilmesi nedeniyle oluşan genel bir kabuldür.

Sipariş ve Proje bazlı üreticiler için ERP yazılımı, ilk tekliften ürünün sevk tarihine kadar tüm üretim süreci boyunca daha fazla görünürlük ve esneklik sağlayan işbirlikçi bir platform olarak hizmet vermektedir. Müşteri ihtiyaçları projeye yön verdiği sürece, üreticiler beklenmeyen gelişmeler için hazırlıklı olmalı ve değişiklikleri gerçekleştirmek için işletmelerini hazır hale getirmelidir.
ERP

abas ERP Proje Yönetimi ile Projelerinizi kontrol altına alın

Farklı iş birimleri tarafından yürütülen birden çok projede, kaynakların, bütçelerin ve kilometre taşlarının takibi kontrolden çıkabilir. Etkin yönetim araçları, tüm projelerinizde, sizin ve ekibinizin planlama ve koordinasyon yetkinliklerinizi destekleyerek kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

Tüm ilgili verinin toplanması ve görselleştirilmesi ile, departmanlarınızı, firma genelini ve hatta uluslararası projelerinizi izleyebilir, müşterilerinize bekledikleri hizmeti, bekledikleri zamanda, bekledikleri maliyetler ile sunabilirsiniz.

Başarıyı görselleştirin.

Birden çok projeniz için kaynakları ve malzemelerinizi, güncel planlara göre interaktif ve grafiksel olarak görselleştirin.

İşbirliğini artırın.

Operasyonel içerik hakkında ekibinizi güncel tutarak, projenin bütünü için en faydalı aksiyonu almalarını sağlayın.

Herşeyi planlayın.

Denetimler, onaylar ve pazarlama planları da dahil projelerinizi tüm yönleriyle merkezi olarak planlayın.

Kârlılığı kontrol edin.

Projenizin kârlılığından emin olmak için bütçeler oluştururken, maliyetleri kontrol edin ve değişimin etkilerini öngörün.

Hedefe odaklanın.

Siparişler, değişim talepleri, harcama raporları, faturalama, müşteri bilgisi ve daha fazlası ile gerçek zamanlı proje durum bilgisini alın.