Daha önceki makalelerimizde Sipariş-Proje bazlı üretim yapan firmaların talep ve tedarik ile ilgili problemlerine ve ERP yazılım çözümlerinin firmalara bu konuda nasıl destek verdiklerine göz atmıştık. Bu üretim tipi, tüm ürünlerin sipariş bazlı olarak üretildiği (MTO) bir yapı barındırmaktadır. Bundan dolayı, her bir proje, belirli bir taslağa bağlı kalmadan, müşteriye özgün tasarımların keşfedilmesi ve gerçekleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

abas ERP - Sipariş – Proje bazlı üretim süreçleri

Sipariş – Proje bazlı üretim süreçlerinde gerçekleşen bu öngörü zaafiyeti, sektördeki üretici firmaları da, doğru malzemeden doğru adette sipariş verme, üretim sürecinin adımlarını doğru maliyetlendirme ya da üretim sırasında gelen değişiklik taleplerini uygulama başlıklarında zorlamaktadır.

Sipariş – Proje Bazlı Üretim yapan firmalar neden abas ERP’yi tercih ediyor?

Genel olarak, ERP sistemleri bu operasyonel sorunları çözmek için tasarlanmıştır, ama sipariş – proje bazlı üretim söz konusu olduğunda, bütün yazılımlar eşit yaratılmamışlardır. Sipariş – proje bazlı üretim yapan pek çok işletme, bu gibi engelleri aşmak, üretimlerini verimli ve karlı bir yapıya getirmek için yönünü abas ERP’nin, sürecin en başından en sonuna tam denetim sağlayan, çevik ve esnek yapısına çevirmiştir.

Sipariş – proje bazlı üretim yapan işletmeler, her projelerinde, müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayabilme, maliyetleri doğru tahmin edebilme ve karlılığı sağlayacak doğru satış fiyatlarını vermek konusunda endişelidirler. Bu görevleri yerine getirmek içinse, ilk andan itibaren oldukça iyi tahminler – planlar yapmak, projenin akışı içerisinde de planlanan ve gerçekleşen maliyetleri izleyerek sonuçları proje süresince takip etmeleri gerekmektedir. İşte bu nokta abas ERP’nin sürece tam olarak dahil olduğu nokta oluyor: üretici firmalara tahminler konusunda destek verirken, müşteriye doğru tekliflendirme yapılmasını sağlıyor. Ayrıca satış siparişindeki tahmini maliyetler ile gerçekleşen maliyetleri karşılaştırarak tam bir operasyonel plan oluşturulmasını sağlıyor.

Bu yapı, abas ERP yazılımı ile CAD yazılımlarının entegrasyonu ile birlikte başlar. Sipariş – proje bazlı üretim yapan firmalarda, müşteri, ürünün tasarımını etkileyen tüm verileri içeren bir CAD dosyası oluşturur: üretim için gerekli malzemeler, izlenecek rota, işçilik ve diğer özellikler. abas ERP, CAD dosyasında tanımlanmış olan verileri alarak, tüm detayları, hem üretim sürecinde, hem de finansal arka planda kullanılabilir olacak bilgiye çevirir. Tüm bu bilgiler aracılığıyla da, üretici firmanın müşterisine teklif hazırlaması için altyapı hazırlanmış olur.

abas ERP - Sipariş – Proje bazlı üretim süreçleri

Müşterinin teklifi onaylamasından sonra, abas ERP, gerekli tüm planlama bilgilerini ve üretimin tüm seviyelerini göz önüne alarak, satış siparişini oluşturur. Bu yapının tamamı da, bizlerin “Proje öğesi” dediğimiz araç ile projeyi, mühendislik düzeyinden üretim düzeyine aktarır. Üretim tarafına geçildiğinde de, abas ERP, tüm tasarım bilgilerini, en baştan sonra kadar – detaylı planlama, zaman planı, satın alma, rotalar, son montaj ve sevkiyata kadar – adım adım planlar. Bu veriler aynı zamanda finansal bölüme de aktarılır ve her bir adımdaki tahmini maliyetler – işçilik, malzeme maliyeti, Ar&Ge maliyetleri ve diğer harcamalar – kayıt altına alınır.

Projenin başlangıcı ile birlikte, Proje Öğesi, üretim yapan firmanın tüm maliyetlerini kayıt altına alarak, planlanan maliyetler ile karşılaştırılmasını gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren de, projenin gerçek anlamda karlılığı belirlenebilir. Buna ek olarak, abas ERP sistemi, tüm bu yapılmış olan işlemlerin bir şablon olarak kaydedilmesini de mümkün kılar. Her ne kadar sipariş – proje bazlı üretim yapan firmalarda üretilen ürün farklı olsa da, projelerin içerisinde benzer noktalar bulunmaktadır. Bu kurumsal hafızanın oluşturulması sayesinde de, üretici firmalar, yeni projelere girdiklerinde avantaj elde ederek, geçmiş tecrübelerini detaylı olarak inceleyebilirler.

Yazılım Fonksiyonlarını destekleyen bilgi birikimi

Tüm bu özellikler bir araya getirildiğinde, abas ERP yazılımının, sipariş – proje bazlı firmaların ihtiyaçlarını karşıladığını söylemek yanlış olmaz. Ancak, sipariş – proje bazlı firmaların tek isteği yazılım değil; bu firmalar aynı zamanda iş süreçlerini geliştirecek bütünleşik bir çözüm arayışındalar. İşte bu noktada işin içerisine abas’ın danışman kalitesi dahil oluyor. ERP yazılımının implementasyonu konusunda oldukça yüksek tecrübe sahibi abas ERP Danışmanları, buna ek olarak, abas ERP’nin 35 yıllık sektörel bilgilerini ve tecrübelerini de müşterilere sunuyorlar. Böylece de, ERP sisteminden en yüksek verim alınması sağlanıyor.

serhan oralp abasabas Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Yiğit Serhan Oralp, sipariş – proje bazlı üretim yapan firmalar hakkında “Müşterilerimiz, onlarla aynı dili konuştuğumuzu biliyorlar. Onlar için sıkıntı olan noktaları biliyoruz, sektörün zorluklarını biliyoruz, ancak en önemlisi, bu sorunları nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Pek çok sipariş – proje bazlı üretici firma, karlılık konusunu düşünüyor. Bizler abas olarak, yazılım sayesinde nasıl doğru planlama yapacaklarını, fire ve kayıpları azaltarak tüm maliyetleri takip edeceklerini onlara gösteriyoruz.” yorumunda bulundu.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.