İster global bir firma olun, ister gelecekte uluslararası bir yapıya kavuşmayı planlayın, dikkate alınması gereken en önemli nokta, işiniz, ancak kullandığınız sistem kadar etkin ve verimli olabilir. Organizasyonunuzun bu doğrultuda büyüme için atacağı her adımda, tüm operasyonlarınızın yönetilmesini biraz daha karmaşık ve zor bir hale getirecektir.

abas-women-global-erp-600

Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarına (uluslararası veya yerel bir işletme olması farketmeksizin), sahip olma gereksinimi ise aynıdır: tüm iş süreçlerinin, hem bugün hem de gelecekte daha iyi yönetilmesi ve verimliliği artırma. Bu iki yapıyı ayıran tek fark ise uluslararası bir firma, bu yapıyı tek bir lokasyonda değil, farklı gereksinimleri ve yerel ihtiyaçları olan birden çok lokasyonda uygulamaktadır. abas ERP Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Hemmings bu konuyu şöyle özetliyor: bir ERP yazılımı, global işlerinizi yürütebileceğiniz düzeyde bir yapıda olmalıdır.

“ERP yazılımı, işlerinizi hem yerel hem de global düzeyde merkezi bir yapı üzerinden yürütmenizi sağlayan yapıdır. Bundan dolayı sadece mevcut iş süreçlerinizi değil, aynı zamanda işlerinizi uluslararası boyutlara taşıdığınızda oluşacak gelecek ihtiyaçlarınıza da yanıt verebilecek esneklikte olmalıdır.”

Bu doğrultuda, uluslararası firmaların neden yüksek kalitede bir ERP sistemine ihtiyaç duyduklarına bakacak olursak:

1. Yerel ve global veri ve iş akışlarının tek bir yerde toplanması

İyi bir ERP yazılımı, lokal bir bölge ile alakalı dilediğiniz detayda veriyi size sunabiliyorken, bunun yanında tüm organizasyonunuzun bilgilerini de size özetleyebilir. Bu yapı, hem büyük resmi, hem de detaylarını sizlere aynı anda sunabiliyor olmalı.

Koordinasyon açısından da, bir ERP sistemi, satış, üretim ve dağıtımı, hem yerel hem de global olarak koordine edebilmeli ve sistemin tüm paydaşlarının da birbiri ile bağlantılı ve efektif çalışmasını sağlamalıdır.

Örneğin, Almanya’da bulunan bir müşteriniz, Türkiye’de bulunan fabrikanıza bir sipariş geçtiğinde, bu bilgiler hızlı bir şekilde sizin ekibinize aktarılmalıdır – satınalma siparişi, güncel veya yeni tasarım, kapasiteler, sevkiyat bilgileri vb. Böylece doğru ve hızlı bir şekilde üretim sürecine başlayabilirsiniz.

“Çoklu lokasyonlarda ve uluslararası yapılarda, stokların yönetilmesi oldukça karmaşıktır. Bundan dolayı, ham maddeler, yarımamuller ve mamuller üzerinde global bir bakış açınız olması gerekmektedir. Sadece statik verileri görmek belirli bir noktada yetersiz kalacaktır. Bundan dolayı hammaddelerin, bitmiş ürünlerin ve sevkiyatların da, uluslararası lokasyon ve müşterilerinizin dahil olduğu kanallarda hareketlerini görmeniz gerekmektedir. Bu iş tamamıyla doğru malzemenin, doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlamayı gerektiriyor. Uluslararası bir tedarik zinciri bu noktada çok önemli.”

abas-global-erp-world-600

2. Karmaşık tedarik zincirinde maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi

ERP yazılımlarının ön plana çıkarılmayan önemli bir özelliği de finansal durumunuzu detaylı olarak sizlere sunması. Uluslararası bir firmanın, her birim için maliyetini görmesi gerektiği gibi, firmanın bütünündeki konsolide sonuçları da görerek, alınmış olan her kararın finansal yansımalarının görülmesi de oldukça önemlidir.

Genel itibariyle, maliyetlerini bilmeyen işletmelerin, karlılığı sağlaması oldukça zordur. Verimliliği artırarak, maliyetleri düşürmek için nereden başlamanız gerektiği bilinmiyorsa, bu işi yapmak oldukça zordur.

Bu doğrultuda ERP sistemleri verileri, malzeme maliyetlerini, bitmiş ürün maliyetlerini ve satılan malların maliyetlerini, borçların ve alacakların da dahil edilmesi ile sizlere sunar. İş birimlerinin, uluslararası operasyonların da göz önüne alınmasıyla, birbirinden ayrı olarak finansal performansının görülmesi sayesinde de, organizasyonu ileriye götürmek için gerekli olan kararlarda yöneticileri daha iyi bir pozisyona getirir.

3. Lisan, para birimi ve kültürel engeller

Uluslararası bir firma, farklı para birimleri ve kur oranları ile başa çıkmak durumundadır. ERP sistemleri uluslararası olarak bu para akışını yönetme konusunda güçlü bir araç olmasının yanı sıra, kullanıcıların sonuçları yerel para birimi ile görmelerini de sağlayacaktır.

Örneğin, Türkiye’de bulunan bir ülke yöneticisi, finans bilgilerini TRY para biriminde görmek isteyecektir. Bununla birlikte, Avrupa’da veya Amerika’da bulunan merkez ofisinde bulunan bir başka yöneticisi ise, ilgili finansal bilgiyi kolaylıkla istediği para biriminde raporlayabilir.

Benzer olarak, iyi bir ERP sistemi yerel lisan ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. Örneğin, merkez ofisi Almanya olan bir işletme çalışanı, Almanca olarak sisteme giriş yapabilirken, Türkiye’de bulunan üretim tesisi ise sistemi Türkçe olarak kullanabilmelidir. Bu sayede her ikisi de aynı sistem ve veri üzerinde çalışmalarını sürdürürken, kullanıcının daha hakim olduğu dilin kullanılması da sağlanacaktır.

Bu yapının bir diğer önemli faydası da, karar alma mekanizmasına sağladığı önemli faydalardır. Sisteminiz istediğiniz raporları belli coğrafi bölgelere, ya da sizlerin istediği şekilde bölgelere ayırarak sunabilmelidir.

Proje implementason aşamasında kültür de çok önemli bir yer tutmaktadır. İş süreçlerinde, yapısında, yönetiminde ve iletişim biçimlerinde, bölgesel ya da uluslararası farklılıkların da hesaba katılması, ERP implementasyonunun doğru yapılması noktasında önemlidir.

4. Adaptasyon ve büyümenin desteklenmesi

Belki de en önemlisi. Uluslararası olan ya da global pazara açılmayı planlayan işletmeler, kendileri ile birlikte büyüyebilecek bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Pek çok işletme, ciddi bir büyüme yaşadığı anda, mevcut sistemlerinin onlar için yetersiz kaldığını görür ve tüm sürece yeniden başlamak durumunda kalır.

İşiniz büyüdükçe ve değiştikçe, buna uyabilen bir sisteminizin olması önemlidir. İster yeni bir ülke, yeni mevzuat, yeni üretim hattı veya yeni bir iş süreci olsun, ERP sistemi firmanızla birlikte büyümesini sürdürebilmelidir.