üretim planlaması

Üretim planlaması, işletme sahiplerinin, girişimcilerin ve üreticilerin başından sonuna kadar tüm operasyonel süreçle ilgili ayrıntılı adımlar ve yönergeler oluşturarak firmalarının tam kontrolünü ele almalarına yardımcı olur.

üretim planlaması

Üretim Planlaması Nedir?

Üretim planlamasını, operasyonlarınızdaki her kaynağı nasıl yönetmeyi ve kontrol etmeyi planladığınıza ait bir yol haritası veya akış şeması olarak düşünün. Doğru zamanda, işlemlere, doğru kaynakları ayırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu plan aynı zamanda riskleri değerlendirmenize ve azaltmanıza ve şirketin yaşam döngüsü boyunca verimli operasyonlar oluşturmanıza da yardımcı olmacaktır.

Üretim planı ayrıca operasyonlarınız için bir ölçüt belirlemenize de olanak tanır. Çıktıyı izlemek, mevcut ve gelecekteki verimsizlikleri bulmak ve süreçlerde ani bir değişiklik olduğunda işlemleri hemen ayarlamak için kullanabileceğiniz için, şirketin büyümesini istediğiniz temeli oluşturabilirsiniz.

Üretim Planlamasının Faydaları

Etkili bir üretim planı yapıldığında, talep tahmini, stok kontrolü, ekipman kaynakları, çalışan kullanılabilirliği, standartlaştırılmış üretim adımları, ürün teslimatı ve risk faktörleri gibi üretim sürecinin çeşitli yönlerini kapsamalıdır. Her yönüyle eşleştikten sonra, bu faydaları görebilirsiniz.

  • Stok Kontrolü: Sadece üretim süreçleri için gerekli olan hammaddeleri sipariş edecek, fazlalığı azaltacaksınız. Buna ek olarak, talepteki artış ve düşüşleri işlemek için siparişleri doldurmak için gereken devam eden iş (WIP) ve bitmiş ürünlerin miktarını bileceksiniz.
  • Geliştirilmiş Proses Akışı: Her işlem için hangi ekipman ve işçilere ihtiyaç duyulacağını daha iyi anlayabilirsiniz. Ekipman kullanımını optimize ederek fazlalıkları ortadan kaldırabilecek ve gerektiğinde işçilik maliyetlerini düşürebileceksiniz.
  • Tedarik Zincirlerini Kolaylaştırın: Hammaddelerin ne zaman teslim edildiğinde ve bitmiş ürünlerin ne zaman sevk edildiğinde daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Müşteri memnuniyetini ve güçlü satıcı ilişkilerini geliştirebilirsiniz.
  • Bölümler Arası İş Birliği: Etkin üretim planlaması, her departmanın operasyonlardaki rollerinin ne olduğunu ve şirketin hedeflerine ulaşmak için ne yapılması gerektiğini bilme konusunda aynı noktaya gelmesine yardımcı olacaktır.

Üretim Planlama Adımları

Üretim planlaması için adım sayısı, özel işlemlerinizi temel alacaktır. Her firmanın aynı tedarik zinciri süreçleri veya üretim riskleri olacaktır. Üretim planlaması için temel adımlar şunlardır: yönlendirme, zamanlama, gönderme, izleme ve kontrol. Üretim planlaması gerçekleşmeden önce, oturup piyasa talebi beklentilerini belirlemeniz gerekir.

Piyasa talebi tahmini tüm üretim planı için gereklidir. Talep tahminini hesapladıktan sonra, farklı satış zamanlarında hangi ürünlerin üretilmesi, kaç ürünün üretilmesi gerektiğini ve gerekli ürünleri tedarik etmek için gereken hammadde miktarını bileceksiniz. Piyasa talebi tahmini yapıldıktan sonra, üretim planının ayrıntılarına odaklanabilirsiniz.

Adım 1: Ürün Yönlendirme

Ürün yönlendirme, ürün oluşturmanın tüm üretim işlemleri boyunca nasıl akacağını anlamanızı sağlar. Hammaddelerin şirkete ulaştıktan sonra alacağı rotayı ve son ürün olana kadar operasyonlarda nasıl ilerleyeceklerini veya son işlemciye gönderilmesi durumunda WIP’yi eşler.

Ürün yönlendirme ile, hangi kaynakların (emek ve ekipman) gerekli olacağını anlamak için malzeme gereksinimleri planlamasını (MRP) gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Ayrıca, bir satış siparişi geldiğinde ürünü hazırlamak için hangi malzemelerin kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayan bir malzeme faturası (BOM) oluşturabilirsiniz. Ürün yönlendirmesi eşlendikten sonra, kolaylaştırılmış ve verimli bir çalışma ortamı için tüm ekipman ve emeğin tesise nerede yerleştirilmeleri gerektiğini de bileceksiniz.

Adım 2: İşlemlerin Zamanlaması

Üretim planlamasının ikinci adımı, her işlemin üretim sürecindeki işlevini tamamlaması için gereken süreyi anlamaktır. Ayrıca, zamanlamada oluşabilecek olası düşüş sürelerine veya sapmalara da odaklanılmalıdır. Süreçleri zamanlayarak, siparişleri tamamlamak için hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesinin ne kadar sürdüğünü bileceksiniz. Ayrıca ham madde almak için tedarikçilere vermek zorunda olduğunuz süre miktarını bileceksiniz ve böylelikle zamanında teslimatın ne zaman yapılacağını müşterilere söylemenizde mümkün olacaktır.

Oluşturulacak birkaç farklı zamanlama türü vardır: bir ana zamanlama, bir işlem programı ve günlük zamanlama. Bu zamanlamalarla, verimsizlikleri ve bu sorunların neden ortaya çıktığını bulabilir, böylece uygun düzeltmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Adım 3: Siparişlerin Gönderilmesi

Yüksek hacimli üretim çalıştırmaları ile ortaya çıkabilen en önemli sorunlardan biri, tüm siparişi başarıyla tamamlamak için kullanılabilir malzemelere sahip olmamaktır.

Siparişlerin gönderilmesi temelde belirli bir sürecin başlatılmasını sağlayacak temel faktörlerin ilerlemesine odaklanır. Siparişleri ve çizimleri doğrulamaya, malzemelerle ilgili sorunları belirlemeye ve işi bir işlemden diğerine taşımaya odaklanır. Siparişlerin nasıl gönderildiğini bularak, belirli malzemeler azalıyorsa veya belirli ekipman veya işgücü kaynaklarıyla ilgili sorunlar varsa, farklı üretim çalıştırmaları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Adım 4: İzleme & Kontrol

Üretim planlamasının izleme ve kontrol kısmı, üretim hattınızla ilgili tüm ilerlemenin sağlanması ve ürün kalitesinin beklentileri karşılamasını sağlamak için hangi ekipman ve adımların atılacağını belirleyecektir. Risk yönetimi değerlendirmesi ve azaltmanın yanı sıra uygulanacak kontrolleri sağlar.

Ayrıca, herkesin üretim planını tekrar rayına oturtmak için ne yapacağını bilmesi için, sorunlar belirlendiğinde çalışanların sahip olacağı iş rollerinin ayrıntıları da verilmelidir.

Gerektiğinde Üretim Planlarını Değiştirin

Üretim planları tek bir işlemle ayarlanmaz. İşlemler, küçültme işlemlerine bağlı olarak veya genişletirken değişebilir. Üretim planlama aşaması her zaman yeniden gözden geçilmeli ve mevcut operasyonları ve şirket hedeflerini yansıtacak şekilde ayarlanmalıdır.

abas-sponsor 29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.