MES

MES çözümleri, üretim süreci için ilgili üretim verilerini toplar ve otomasyon ve kontrol ağının ihtiyaçları doğrultusunda üretim yönetim sistemlerine iletir. Bir üretim yürütme sistemi (MES), üretim operasyonlarını kolaylaştırır ve tesis katındaki görünürlük boşluklarını ortadan kaldırır. Bu nedenle, bir MES çözümü, üretim makineleri arasında gerçek zamanlı veri iletimi, devam etmekte olan işten veri toplama, üretimi izleme, performans analizi ve iş sistemlerine veri iletimi için kullanılabilir.

MES

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı, bir MES ile entegre olarak ve MES ile iş sistemleri arasında kesintisiz veri bağlantısı sağlayarak süreçleri kolaylaştırır. Örneğin, bir ERP çözümü MES’deki iş emirlerini analiz edebilir ve sarf malzemeler hakkında veri toplayabilir. Oradan, ERP yazılımı, siparişi zamanında tamamlamak için yeterli mal bulunduğundan emin olmak için bu üretim tedarik ihtiyaçlarını stok yönetim sistemindeki verilerle karşılaştırabilir. Bu sadece planlamayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda israfın ortadan kaldırılması ve üretim süreçlerinin üretim iş akışlarına göre en uygun zamanda programlanması için şirketlerin envanter stok seviyelerini azaltmasını sağlar.

Bir MES bir ERP ile entegre çalıştığında, üreticiler çeşitli iş kollarındaki operasyonel verilerini fabrika katında ürettikleri nüanslı üretim verileriyle hizalama fırsatına sahiptir. Sonuç, verimlilik ve verimlilik kazanımlarını artırmak için stratejik ve gerçek zamanlı veri analizinin güçlü bir karışımıdır. Bu faydalar özellikle birkaç kilit sektörde belirgindir:

Otomotiv Üretimi için MES Çözümleri

Otomotiv üretim pazarı, geleneksel araç satın alma modellerinden uzaklaşıp paylaşımlı araç modellerine doğru kaydığı için hareketli bir değişim sürecinden geçiyor. Bu hareket hala ilk aşamalarındadır, ancak büyük ölçüde gelir sağlar çünkü otomobiller giderek daha fazla bilgi işlem yetenekleriyle tasarlanmaktadır. Otomobil üreticileri artık sadece motor ve şasi üretmiyorlar. Ayrıca tescilli bilgisayar sistemleri yaratıyorlar, teknolojiyi çeşitli araçlara entegre ediyorlar. Gösterge panolarındaki bilgi-eğlence sistemleri, koltuk başlıklarındaki dokunmatik ekran cihazları, vb. özelliklerle üretim sürecine çeşitlilik katıyorlar.

Bu ortamda, daha çeşitli imalat ve montaj süreci ve her şeyin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak gerekiyor. Bu durumda çok daha zorlu kalite kontrol ve test gereksinimleri oluşarak tesis altyapısı giderek karmaşık hale geliyor. MES çözümleri, yüksek üretim kalitesi ve verimliliğinin korunmasında kilit noktadır ve bu da günümüzün zorlu otomatik üretim süreçleri için ideal bir seçimdir. Otomotiv üretim firmalarının MES yazılımından yarar sağlamasının birkaç yolu şunlardır:

  • Malları kalite açısından otomatik olarak değerlendirmek, potansiyel veri anormalliklerini kaydetmek ve dikkat edilmesi gereken alanlarda çalışanlarını uyarmak için AI odaklı video analizi ve benzeri gelişmiş test yöntemlerini kullanın.
  • Önemli iş akışlarını otomatikleştirirken güvenli ve verimli işlemler sağlamak için insan ve robot sistemleri arasındaki işlemleri birbirine bağlayın.
  • Elektronik ve araç montaj uzmanlarının projenin durumunun farkında olmalarını ve birbirleriyle sorunsuz çalışabilmelerini sağlamak için çeşitli beceri alanlarına sahip üretim ekipleri için zamanlamayı basitleştirin.
  • Süreçleri standartlaştırarak ve üretim standartlarına endüstri standartlarına uyum sağlayan veri iş akışları oluşturarak tutarsızlıkları ortadan kaldırın ve hatayı azaltın.

Otomotiv imalatının artan hareketliliği, işletmelerin günlük üretim taleplerini ele alma şeklini değiştiriyor. Sınırlı arz, özel özellikler için yoğun talep ve üretim verimliliğini özellikle gerekli kılan değişen satış modellerinin birleşimi, otomobil üreticilerini üretim katında nasıl değer yarattıklarını yeniden düşünmeye itiyor.

Bu sorunların birçoğu, otomotiv üreticilerinin nesnelerin internetini (IoT) benimsemesini sağladı. Bir Pazar Araştırma Motoru sonuçları, otomotiv sektöründeki IoT çözümleri pazarının 2019’dan 2024’e kadar yıllık % 27’lik bir bileşik büyüme oranında (CAGR) yükseleceğini öngördü. Bu sürenin sonunda pazarın değeri 132.5 milyar dolardan fazla olacağı düşünülüyor. IoT, gelir yaratma ve inovasyon için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda zorluklar da getiriyor.

Üretimde, IoT’nin artan kullanımı, otomotiv üretim süreçlerinin daha çok atölyedeki verilere bağlı olduğu anlamına geliyor. IoT’den değer elde etmek, bu bilgileri kullanıcılara ve makinelere verimli ve uyumlu bir şekilde aktarmanın yollarını bulmaya dayanır. MES yazılımı karmaşık iş akışlarını daha yönetilebilir hale getirmek için üretim sürecinin çeşitli bileşenlerinden veri toplar ve koordine eder. IoT üretim projelerinin kritik bir parçası haline geldiği için, firmalar, ya projelere rapor veren bağlı cihazlar aracılığıyla ya da IoT cihazlarını otomobillere kurarak ve test ederek, üreticilerin verileri kontrol altında tutmasını sağlamak için MES yazılımı tarafından oluşturulan görünürlüğe ihtiyaç duyuyorlar.

Zion Market Research‘e göre, küresel MES çözümleri pazarı 2024 yılına kadar 21.7 milyar $ değerine ulaşacak. Bu, pazarın 2018’den 2024’e kadar % 12.9’luk bir yıllık bileşik büyüme oranında genişlemesinden sonra gerçekleşecek. Otomotiv endüstrisi, markaların değişen endüstri talepleri ışığında üretim süreçlerini hızla ilerletmek için MES çözümlerine ihtiyaç duyan en önemli sektörlerin arasında yer almaya devam edecek.

Tüketici Elektroniği için MES Çözümleri

Zion Market Research çalışması, MES yazılımı kullanıldığında tüketici elektroniği sektörünün de en önemli endüstriler arasında yer aldığını ortaya koydu. Özünde, MES sistemleri fabrika bölümünde ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı verileri toplayarak, organize ederek ve ileterek karmaşıklığı daha yönetilebilir hale getirir. Bu, geleneksel üretim ortamlarının cihaz tasarımı ve üretim gereksinimleri ile eşleştiği tüketici elektroniği sektöründe kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak endüstri, akıllı üretim yeteneklerini benimsiyor.

Dijitalleşme, tüketici elektroniği firmalarının üretim hatlarını ve giderek karmaşıklaşan projeleri yönetme şeklini değiştiriyor. Ancak IEEE Spectrum, ürün yaşam döngüsü yönetimi, süreç mühendisliği ve üretim gibi kilit süreçlerin iyileştirilmesi için dijital teknolojilerin ürettiği verilerin kullanımının gerektiğini açıkladı. Dijital teknolojiler yoluyla kazanım sürecini artırmak, sadece izole edilmiş çözümlerin kullanılması demek değildir. Bunun yerine, kesintisiz etkileşimler için üretim süreci dijital ve manuel işlemler arasındaki iş akışlarını birbirine bağlamakla ilgilidir. Haber kaynağı, MES çözümlerinin bunu şu şekilde başarabileceğini vurguladı:

  • Üretim planlama, uygulama ve analitiği ortak bir çatı altında toplamak.
  • Geliştirme ve üretim yaşam döngülerini entegre etmek.
  • İş kollarında iş birliği için tek bir veri dizisi oluşturmak.

Veri şeffaflığı ve taşınabilirliği akıllı üretimin ayrılmaz bir parçasıdır ve MES yazılımı verimlilik ve stratejik kazançlar için zemin hazırlar.

Akıllı Üretime Giden Yol Oluşturma

Akıllı üretim çözümleri, üretim faaliyetlerini yönetmenin yeni bir yolunu vaat ediyor. Ancak böyle bir operasyonel duruma geçiş, iş dünyasında uçtan uca dijital dönüşüme bağlıdır. Üretim hattınızı, deponuzu, satış organizasyonunuzu, saha hizmetleri ekibinizi, müşteri hizmetleri temsilcilerini ve iç ofis operasyonlarını tek bir fonksiyonel sisteme bağlamak gerekir. Akıllı üretimin anlamı budur.

MES sistemleri bu sürecin önemli bir parçasıdır. Üretim süreçlerinde önemli bir zeka ve görünürlük katmanı sağlayarak çalışanlara, ister insan ister robot olsun, ihtiyaç duyduklarında tam olarak istedikleri verilere erişmelerini sağlar.

Tek başına, MES çözümleri üretim süreçlerinizi yükseltebilir. Ancak gerçek değer, MES yeteneklerini ERP sistemleriyle birleştirdiğinizde, iş dünyasında otomasyon ve veri görünürlüğünü genişlettiğinizde gelir. ERP’yi, planlama ve iş emri planlamasını optimize etmek için MES’ten veri almak veya MES’ten performans verilerini çekmek için kullanabilirsiniz. Böylece satış yöneticileri daha iyi gelir avantajı sağlayıcı üretim tahminleri oluşturmak için ERP’yi kullanır. İşletmeler gerçek zamanlı olarak sunulan ve stratejik raporlama ve analitik için organize edilen verilere ulaşır.

Abas ERP yazılımı ile MES çözüm yatırımlarınızın değerini en üst düzeye çıkarabilir ve akıllı üretimin tüm potansiyeline ulaşabilirsiniz. Üretim ekipleri artan karmaşıklık ve daha fazla verimlilik talebi ile karşı karşıya kaldıkça, MES ve ERP yazılımları kritik araçlar haline geliyor. Bulut tabanlı teknolojiler bu sistemleri daha erişilebilir hale getiriyor ve farklı sektörlerdeki üreticilerin çağdaş dijital çözümlerden tam olarak yararlanmasına yardımcı oluyor.

Daha fazla bilgi için hemen bir abas satış danışmanına ulaşabilirsiniz.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.