ERP HABER – Tam uygulandığında, yalın üretim stratejisi israfı keserek ve değer katmayan iş süreçlerini kaldırarak tüm üretimi optimize eder. Genel olarak, bir üretici yalın stratejiyi;

• Sürekli iyileştirme kültürünün oluşması,
• İyi ayarlanmış çalışma ortamının oluşturulması ve proseslerin akışının sağlanması,
• Üst düzey yöneticilerden işçilere kadar yalın ilkelerinin şirket genelinde benimsenmesi olarak belirler.

leans-cloud

Yalın Üretim için ERP

ERP sistemleri sürekli ölçüm ve anahtar üretim değişkenlerini izleme gibi özellikleriyle yalın üretimi kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. ERP uyarlama süreci sırasında iş akışlarını yalın stratejiye göre yeniden tasarlamak önemli bir yaklaşımdır. ERP çözümleri bu strateji doğrultusunda uyarlandığında, üretim, envanter yönetimi, MRP, lojistik, planlama ve daha fazlasını içeren fonksiyonel alanlardan çeşitli kritik verileri yakalayarak yalın bir temel sağlar.

En başarılı üreticiler yalın üretim konusundaki başarıyı, ERP sistemlerinden aşağıdaki verileri izleyerek ve ölçümleyerek elde etmişlerdir:

• Ekipman güvenilirliği verileri
• Organize, dokümantasyonu sağlanmış iş talimatları
• Malzeme akışı
• Arıza, üretim, kalite ölçütleri
• Müşteri talep gereksinimleri
• Stok seviyeleri.

Kapsamlı bir liste olmamasına karşın, yukarıdaki alanların ortak bir yönü var: başarılı üreticiler, ERP sistemleri sayesinde tüm bu verilerin rahatlıkla takip edilmesi mümkün olmaktadır.

Üreticiler, malzeme akışı, üretim izlenebilirliği, kaynak performansı, üretim kalitesi ve diğer alanlara bağlı üretim verilerini ölçerek, fireyi kaldırma ve sürekli iyileştirme fırsatlarını belirleme becerisi kazanırlar.