Önümüzdeki birkaç yıl içinde Asya dünya çapında en büyük otomobil üreticisi olacak; ama Avrupa araştırma ve geliştirme alanında liderliğini sürdürecek.

Son 10 yılda operasyonlarını Çin’de yürütmeyi tercih eden Avrupalı ve Amerikalı otomotiv üreticisi sayısında ciddi bir artış meydana geldi. Sonuç olarak Çin dünyada en hızlı büyüme görülen yer olmuştur.

otomotiv

Ancak önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında Hindistan’daki talep artışı sebebiyle bu egemenliğini kaybedebilir. KPMG tarafından hazırlanan bir rapora göre, üreticiler, gelişmekte olan piyasalardaki büyümenin önümüzdeki on yıl içinde gelir artışı için en önemli itici güç olmaya devam edeceğine inanmaktalar. Avrupalı otomobil üreticileri araştırma ve geliştirme alanında lider olmaya devam ederken de Kuzey Amerika merkezli teknoloji endüstrisi de inovasyon konusunda onları destekleyecektir.

Sağlık ve güvenlik alanlarındaki iyileştirmeler, alternatif yakıt kullanımı, kendi kendine çalışan otomobiller otomotiv Ar-Ge’sinde ön planda olacak
Yeni bir araba modeli veya yeni bir inovasyonun piyasaya sunulması global ve karmaşık bir tedarik zincirine dayanır. Tedarik zinciri dahilinde bireyler, takımlar ve firmalar arasındaki bilgi alışverişi doğru ve net bir şekilde gerçekleşmelidir.

Doğru veriyi doğru zaman ve doğru yerde değerlendirmek tüm dünyada üretim döngüsünü yönetirken daha da önemli hale gelecektir.

IFS Çin pazarı için yerel ekipleri kullanarak eğitim programları geliştirerek hizmetlerin yerel ekiplere doğru şekilde aktarılmasını sağlıyor. Yerel ekipler kültürel ve yasal uygulamalara daha kolay adapte olmanızı sağladığı için her ülke için oldukça büyük önem taşır.

Motor optimizasyonu ve düşük ağırlıklı araç üretiminin yanı sıra düşük maliyetli araçlar aynı zamanda otomotiv sanayinin üzerindeki maliyet baskısını da arttıracaktır.

Farklı otomobil markalarının ve modellerinin aynı platformlarda çalışmaları yaygın görülen bir durumdur. Bu bir Audi ve bir Seat’ın aynı arayüze sahip olmalarını açıklamaktadır. Bu uygulama gitgide yaygınlaşmaktadır; çünkü global ve rekabetçi olan pazarda maliyetleri düşürmek için etkin bir yoldur.

Talebi doğru yönetebilmek için tedarik zincirlerinin ilgili paydaşları bir araya etkin bir şekilde getirebilecek araçlara ihtiyacı vardır. VisionWaves’in satın alınması sürecinde, IFS üretim ve tedarikte maliyetleri azaltmak amacıyla, üreticilerle çalışarak farklı departmanlardan veri toplayıp, harmanlayıp analiz ediyor.

Tedarikçiler daha esnek olabilmek ve ürün ve hizmetlerini başka bölgelerde de mümkün olduğunca hızlı sunabilmek için sunularını genişletmelidirler
Bir parçanın birçok araçta kullanıldığı artan sayıda durum mevcuttur. Tedarikçiler parçaları tek başına geliştirmek gibi bir plan yapamaz – üreticiye ihtiyacına uygun komple bir modülü ulaştırmalıdır ve her modül her araç için uygun olmalıdır.

Bu demektir ki; üreticinin farklı modelleri için ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnekliğe sahip olmak en önemlisidir. Üretici yeni bir bölgede faaliyete geçtiğinde tedarikçiler de tedarik zinciri sürelerini ve lojistik maliyetlerini düşürmek amaçlı birlikte hareket ederek o bölgeye gitmeyi mutlaka düşünmelidir yoksa hem üretici hem de tedarikçi bu bölgede başarısız olabilir.

Bunda uygulamaların rolü büyüktür; fonksiyonellikle birlikte yazılımı özelleştirme seçeneğini sunabilmek ve en yeni gelişmeleri üreticilere ulaştırarak proje geliştirirken onların da kabiliyetlerini böylelikle arttırmak burada çok önemli bir faktördür.

Tedarikçiler, üreticilerin bir değişiklik talep ettiğinde buna uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olmak ister ve tabi buna olanak sağlayan yazılıma da aynı anda ihtiyaç duyacaklardır.

Sponsored Content

IFS