Bulut bilişimin popüler olmasıyla yeni entegrasyon konularında bir telaş da baş gösterdi. Bulut bilişimi benimsemenin karmaşıklığı, daha yenilikçi dijital uygulama geliştirme ihtiyacı ile birleştiğinde IT departmanlarının da farklı bulut opsiyonları araştırması gerekliliği ortaya çıktı ki bu da hibriti doğurdu.

hibrit

Firmalar sadece bulut olan çözümlerden uzaklaşıp hibrit çözümlere yöneliyor. Başka bir deyişle sadece kamu ve özel bulut opsiyonlarına odaklanmak yerine, IT daha esnek ve kontrol sahibi olmak adına hibrit entegrasyon ve yönetilebilen bulut gibi opsiyonlar değerlendiriliyor.

Çeviklik burada anahtar

Çeviklik burada anahtardır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemlerini buluta koymanın çekiciliği oldukça fazladır. Ölçülebilirlik, esneklik, ve maliyet azalması bir firmanın bunu istemesinin başlıca nedenlerindendir. Bulut bilişim aynı zamanda firmaların her yerden 7/24 tüm bilişim kaynaklarına ulaşabilmesini sağlar ve başlangıç sermaye yatırımını azaltır. Ama ERP sistemlerinde tüm kayıtlar, veriler, işlemler depolandığı için değiştirmek zor olabilir ve bilgi ve süreç siloları oluşmasına sebep olabilir.

Kurumsal sistemler ve uygulamaları bulutta entegre etmek, servis sağlayıcı (iPaaS) gibi en tecrübeli entegrasyon platformu için bile zorlayıcı olabilir; çünkü bu sistemlerin çoğunluğu entegrasyon için ara katman yazılımı kullanılarak bir binada bulundurulmaktadır.

Bazı büyük işletmeler ERP sistemlerinin büyük kısmını buluta taşımayı daha önce denemiş olup stratejilerini tekrar gözden geçiriyorlar. Örneğin fark ettiler ki hacimli veriyi buluta ve buluttan taşımak çok ideal bir durum değil. Hibrit stratejinin en iyi opsiyon olduğu fark edildi.

Hibrit yaklaşım olmaksızın işletmelerin bulut ve kurum içi sistemleri arasında bağlantı için gerekli kritik entegrasyon noktalarını sağlamak için başarısız olacağına inanıyoruz. Başka bir deyişle iki bağımsız bilişim ortamı ya da bulutta bir paralel evren yaratma riski olabilir.

Hibrit Entegrasyon Yaklaşımı Entegrasyon Karışımdır

Bir hibrit entegrasyon yaklaşımı, kamu ve özel bulut ve kurum içi sistemleri arasında bir entegrasyon karışımıdır. Aynı zamanda buluta taşımada “kaldır ve değiştir” yaklaşımını içerir ve tekrar tasarım yapmaya gerek kalmadan varolan uyglamalar kullanılır.

Hibrit yaklaşımı kullanarak işletmeler, farklı sistemler arasındaki süreçlerin tamamında aynı dilin konuşulduğundan emin olabilecektir; mobil uygulamalardan iş süreç uygulamalarına, makinelere ve hatta sahada çalışanlara kadar.

Hibrit bulut yaklaşımı kaçınılmazdır. Bazı analistlerin tahminine göre 2018 yılı itibariyle büyük işletmelerin yüzde 40’ından fazlası hibrit entegrasyon platformu kurmuş olacaktır.

Hibrit entegrasyon kurum içinden buluta dönüşüm için sistematik bir yaklaşımını destekler. Ama ek olarak, çoğu işletme bir anda varolan kurum içi çözümlerini bırakıp buluta geçmeyecektir. Var olan sistemlerini sorunsuz bir şekilde bulut sistemlerine entegre etmek gerekmektedir.

Firmalar sistemleri üzerinde kontrol ister, kurum içi veya bulut fark etmez. Hibrit bir çözüm bunu elde etmenin tek yoludur.

Nil BAĞDAN – Software AG Genel Müdürü