CRM

Günümüzde birçok işletme, modern dijital ekonominin dinamiklerine ayak uydurabilmek için hem kurumsal kaynak planlaması hem de müşteri ilişkileri yönetimini kullanmaktadır. Her geçen gün değişen dijital dünyanın dinamikleri tüm sektörleri etkilemekte ve ancak doğru teknolojiyi, doğru şekilde organizasyonuna uygulayabilen ayakta kalabilmektedir. Bu zorlu rekabet koşulları içerisinde işletmeniz için CRM yazılımı mı yoksa ERP yazılımı mı kullanmanız daha doğru? Yoksa her ikisine de ihtiyacınız mı var?

CRM

ERP ve CRM yazılımları farklı iş modellerinde farklı sorumluluklar taşımaktadır. Organizasyonların birçoğu bu iki yazılımı tam anlamıyla bütünleştirmese de pratikte iş birliğine dayanan bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Peki, bu iş birliği nasıl sağlanmalı? Öncelikle her iki yazılımın hedefleri ve sorumluluklarını tanımlamakta fayda var;

CRM Nedir?

CRM’in önceliği müşteri odaklı süreçlerin yönetimi ve analizidir. Bir işletmenin günümüzde, müşterileriyle başarılı ve verimli ilişkiler kurması her zamankinden daha değerlidir. Teknolojinin hızının müşterilerde yarattığı beklentiye karşılık vererek, müşteri deneyimini bir adım öteye taşımak isteyen her işletmenin CRM’e ihtiyacı vardır. CRM yazılımı bu hedeflerin müşteri ve diğer iş verilerinin yönetimini sağlayarak gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

ERP Nedir?

Günümüzde her işletme temelde ERP yazılımlarını faturalandırma ve envanter gibi arka ofis işlemlerinde kullanmaktadır.  Daha stratejik ve geniş bir tanımlama yapacak olursak; ERP veri ekosistemleri kaynakları ve iş süreçlerini koordine ederek, organizasyonun iş modelini kolaylaştırmasına yardımcı olur. ERP yazılımları verimliğin azalmasına neden olan ve kurumun maliyetlerini artıran veri silolarını ortadan kaldırmanın en kesin yoludur.

CRM ve ERP Yazılımlarının Farkları Nelerdir?

Görüldüğü üzere farklı hedefleri olan CRM ve ERP yazılımları iş süreçlerinin verimli yönetimi söz konusu olduğunda birbirine ihtiyaç duyar. CRM’in müşteri odaklı süreçlerin yönetimi ve analizine odaklanması ve ERP yazılımın fatura ve envanter gibi arka ofis fonksiyonlarına odaklanması, sorumlulukların artmasına neden olur. Çünkü CRM genellikle satış ve müşteri memnuniyetini sağlarken, sorunsuz çalışan bir arka ofis süreci gerektirir. Üretim süreçlerinin yönetimi açısından da oldukça değerli olan ERP yazılımları CRM’in satacağı ürünün doğru bir şekilde üretim bandından çıkmasını sağladığından, temelde CRM’den alacağınız verim ile ERP yazılımından alacağınız verimin birbiri ile doğru orantıda olduğunu söylememiz mümkündür.

CRM ve ERP Entegrasyonu

Kuşkusuz bir işletmenin tüm süreçleri müşterilere bağlı değildir. CRM, müşteri etkileşimlerinden, e-postadan ve sosyal medyadan birçok yapılandırılmamış veri içerirken, ERP, finans, ürün geliştirme ve diğer bölümlerde bulunan yapılandırılmamış verilerle çalışır. Entegrasyon açısından kilit alan hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri içeren veri deposudur. Çünkü yinelenen veriler bu depoda ortadan kaldırılabilir ve çoklu veri setlerinin daha doğru analizi gerçekleştirilebilir.

Birçok şirket, ERP ve CRM’in tam entegrasyonu ile iş süreçlerinin verimli yönetimini garanti altına aldığını belirtiyor. Bununla birlikte, bu şirketler genellikle her şeyi yapabilecek tek bir sistemden öte süreçlerini desteklemek adına her iki platformda da en iyi araçları kullanmayı hedefliyor.

İşletmeniz için Hangisi Daha Uygun?

CRM ve ERP yazılımlarının hedefleri ve sorumlulukları birbirinden oldukça farklıdır. Bu noktada işletmenizin hedeflerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmeniz en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu kararı verirken, her iki yazılımın da birbirini desteklediğini ve birlikte çalıştıklarında alabileceğiniz verimi de göz ardı etmemenizde fayda vardır.