e-Dönüşümde yenilikçi çözümler sunan eFinans, yeni kampanyasıyla e-Arşiv Fatura alanlara KEP hediye ediyor.

Müşterilerine e-Dönüşüm ürünlerinde yenilikçi çözümler sunan eFinans, yeni bir kampanya başlattı. eFinans yeni kampanyasıyla e-Arşiv Fatura hizmetini eFinans’tan alan firmalara 1 yıl boyunca 50 gönderili kayıtlı elektronik posta (KEP) hediye edecek. eFinans’ın kampanyasında ayrıca 2 işlem yetkilisi, 100 MB alan ve 50 SMS bilgilendirmesi de ücretsiz sunuluyor.

e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu’na göre, kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik olarak düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesine imkân sağlıyor.

e-Arşiv Fatura ve KEP’in avantajları

e-Arşiv Fatura’nın belli başlı avantajlarına kısaca değinmekte yarar var: Öncelikle kâğıt ortamında fatura basmaya ve saklamaya gerek kalmıyor. Maliyetlerde tasarruf sağlandığı gibi fatura takiplerinde kâğıt kontrolleri tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca e-Arşiv Fatura eFinans Portal’da oluşturulup, saklanabiliyor ve sorgulanıyor.

Kayıtlı elektronik postanın (KEP) sunduğu yararları ise şöyle sıralayabiliriz: KEP ile gönderici ve alıcının kimlik tespiti sağlanıyor. Gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklama ve yasal açıdan delil olarak kullanım imkanı söz konusu. Bir e-postanın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceği garanti altına alınıyor.