erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı CPM oldu. ERP Seçen bir firmanın CPM ERP ile ilgili tüm bilmek istediklerini CPM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut cevapladı.
ERP

Bize CPM’in Türkiye yapılanmasından bahseder misiniz?

Recep PALAMUT: 1990 yılından bu güne kadar Türk yazılımcıların özverili çalışmaları ile CPM, %100 yerli bir yazılım olarak geliştirilmiştir. Merkezi İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde çözüm ortaklıkları ile Türk Sanayisi başta olmak üzere hizmet sektöründeki firmalara destek veriyoruz.

CPM’in ürettiği ERP çözümleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Recep PALAMUT: Şunu net olarak söyleyebilirim. Bir firmanın ihtiyacı olan tüm bilgi akışını, raporlamaları ve firmasına özel istekleri de dahil doğru ve hızlı şekilde sağlayacak, ürün yelpazesini sunuyoruz. Satıştan depoya, finanstan muhasebeye, CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi)’den servise, üretimden bütçeye kadar uzanan oldukça geniş bir ürün ailemiz var.

CPM’in yazılım dili ve mimarisi hakkında neler söylemek ister misiniz?

Recep PALAMUT: CPM katman mimarisine sahip bir yazılımdır. Yazılım dili olarak, Delphi ana programlama dili olmak koşulu ile bir kaç dili bir arada kullanıyoruz.

CPM’in fark yaratan özellikleri nelerdir?

Recep PALAMUT: Temel noktadaki farklarımızı bir kaç grupta toplayabiliriz.

  • Özellikle, programımızı rekabet ortamının isteklerine cevap verecek şekilde hızlı geliştirmemizi sağlayan yapımız, en büyük avantajımızdır.
  • Çok farklı sektörlerdeki deneyimlerimiz de değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve esnek çözümler bulmamızı sağlıyor.
  • Raporlama ile ilgili geliştirdiğimiz 4 farklı çözüm ise programı kullanan yöneticileri oldukça etkin kılmaktadır.
  • Diğer önemli özellikler ise, tasarımın kullanıcı tarafından dahi kolayca yapılabilmesi, oldukça gelişmiş log yapımız, microsoft ürünleri ile entegrasyon kolaylığıdır.
  • Tüm bunları, gerek uygulama safhasında gerekse yazılım noktasında tecrübeli danışman ve destek kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizin gelişiminde sektörel çözümlere ve uzmanlaşmaya ihtiyacımız var. Sizlerinde bu konuda çok farklı Sektörel Çözümleriniz olduğunu biliyoruz. Bize biraz bu Çözümlerinizden bahseder misiniz?

Recep PALAMUT: Tespitiniz çok doğru. Bu konuda sanırım en geniş ürün ailesine sahip yerli ERP yazılımıyız. Okul, Boyahane, Tekstil, Kimya, Proje yönetimi, B&B, Kurumsal gider yönetimi, Çay alım ve üretim yönetimi, Sünger üretim yönetimi, Kalite yönetimi, Otomotiv yan sanayi ilk aklıma gelen sektörel çözümlerimizdir.

Bir ERP yazılımının esnek olması CPM için ne ifade eder?

Recep PALAMUT: Bizce, ERP programları belirli oranda standart olabildiği kadar, benzer ve hatta aynı sektörlerdeki firmaların iş süreçleri birbirinden farklı olduğu için, programın belirli oranda esnek olabilmesi, firmalara hareket kabiliyeti sağlayacaktır. CPM yazılımı bu çerçevede çalışmalarını sürdürmektedir. Çalıştığımız firmalar da bunun konforunu yaşıyor diyebilirim. Müşterilerine bu tür esnekliği veremeyen yazılımlarda ise, kullanıcı firmalar mevcut bilgi akışlarını bırakıp, yazılıma ayak uydurmaya çalıştığı için, hedeflediği başarıları yakalayamayabiliyorlar.

Orta Ölçekli olup üretim yapan bir firmanın CPM çözümü alması durumunda, lisans ve projenin canlıya geçiş dönemine kadarki (Özel geliştirmeler hariç) danışmanlık ücretlerini de içine katarsak ortalama ne kadarlık bir bütçe ayırması gerekiyor?

Recep PALAMUT: Bildiğiniz gibi ERP projelerinde bütçe belirlemek her işletmeye göre değişkenlik göstermektedir. Bu konuda fiyat vermek yanıltıcı olur. Yurt dışı kökenli ERP Programlarının maliyetleri düşünüldüğünde “Fayda Maliyet Analizi” yapılırsa, CPM programı konusundaki ücretlendirmesi daha uygun ve ekonomik bir çözüm olduğu ortaya çıkmaktadır.

ERP Kurulum ve Danışmanlık Destek süreçleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Recep PALAMUT: Ana hatları ile şu şekilde özetleyebilirim.
1. Adımımız : Analiz ve doküman süreci
2. Adımımız : Analiz raporunun sunumu ve müşteri tarafından kabul görmesi ve onayı
3. Adımımız : Sonrasında geliştirme ihtiyacı olan kısımların yazılımı ve kurulumu ve mevcutların uyarlanmasını paralel götürüyoruz.
Bu metodoloji bize oldukça zaman kazandırıyor. Projenin hayata geçişinden sonra ise, müşterimize yıllık hizmet(bakım) anlaşmalarımız ile destek veriyoruz.

Türkiye’deki ERP sektörünün gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Recep PALAMUT: Türkiyede ERP ile paket program arasındaki fark yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Bu farkındalık, tüm bilgi akışını tek bir bilgi havuzunda toplayarak, gerek raporlamada gerek veri girişinde müşterilerimizin kullanıcılarına ciddi zaman hediye ettiği için, talep noktasında ciddi bir artış var. Bizler bu talebi karşılayabilmek için, gerek yazılımcılarımızı gerekse projenin uygulayıcısı danışmanlarımızın yetiştirilmesine özel önem gösteriyoruz. Bu konuda önemli taslak projelerimiz var. Bunları da zaman içerisinde hayata geçieceğiz. Bu konuda bizler kendi çözümlerimizi üretsekte, ülkemizden diğer yazılım firmalarının bu konudaki ihtiyaçlarına yetkili kurumlar tarafından çözümler üretilirsei sektörün çok daha büyüyeceğini ön görüyorum.

Türkiye ERP pazarındaki rekabet hakkındaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Recep PALAMUT: Monopol olmayan Tam Rekabet piyasalarında, rekabet bu işin gerçeğidir. Bizler firma olarak, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ancak Türkiye’de bir çok iş kolunda olduğu gibi sektörümüzde de rekabetten sadece fiyat anlaşılıyor. Bizim hocalarımızdan öğrendiğimiz en temel düstur, “En ilkel rekabet fiyat rekabetidir.” Yazılımcısından danışmanına, çaycısından muhasebe sorumlusuna kadar tüm çalışanlarımız hizmet kalite kriterleri ile farkımızı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu konuda daha mesafe katetmemiz gereken çok yolumuz var.

Programları kendi içinde gruplamamız bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar için yararlı olacaktır. Maalesef istemesekte, her programın başına ya da sonuna ERP kavramı takılarak hem müşteri yanıltılıyor, hem de verilen ürün işletme ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak oluyor. Bir ürünün ERP çözümü olup olmadığının kriterleri belirlenemediğinden, neredeyse her yazılım kendini ERP olarak lanse ediyor. Bizce bu konuda standartların üretilmesi gerekiyor. ERP HABER gibi portalların bu konuda hassas davranması ve mutlaka örgütlü hale gelinmesi gerekiyor.
recep-palamut-600
CPM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut

Bir firma neden ERP kullanmalıdır?

Recep PALAMUT: Tek kelime ile işletmede verimlilik artışını sağlamaktır. Çoğu işletmede gözlemlediğimiz gibi; bir işletmenin çok kez tekrarlanarak iş yapmaya çalıştığı süreçler var. Bu da işletmede inanılmaz verimsizliğe neden oluyor. Bir de patronlar ve yöneticiler, istedikleri bilgi ve raporlara “anlık” olarak ulaştıklarında karar vermeleri de hızlanıyor. ERP Bu anlamda çok büyük bir yardımcıdır işletmelere…

Sizce Bir ERP yazılımına karar vermeden önce firmaların değerlendirmesi ve araştırması gereken en önemli 3 konu nedir?

Recep PALAMUT:

  • Öncelikle, alternatif yazılımların kabiliyetlerini, kullanıcı olarak müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor hatta kendisine ileriki yıllarla ilgili alt yapı sunabiliyor mu? Bunu alternatif firmalarla görüşerek, kıyaslamalı bir analiz tablosu hazırlamalıdır.
  • Yetenekleri görülmüş ve karar verilen yazılımı, hangi danışmanlık firması uygulayıcı olmalıdır? sorusuna cevap aramalıdır. Bu konuda danışmanlık firmalarının çalışan ekibi, özgeçmişleri, referansları, bu proje için firmanıza ayıracağı ekibin isimlerini bakmalıdırlar.
  • Danışmanlık firmasının referans verdiği müşterilerini ziyaret ve uygulamaları yerinde görmek doğru karar vermenize yardımcı olmaktır.
  • Bir Kayserili yönetici ve işadamı olarak şunu net olarak söyleyebilirimki, bir yazılımı firması ile anlaşma, şirketinizin için çok stratejik ve teknik bir satınalma işidir. Bu tür satınalmalar, 5-10 yılda bir yapılan çok seyrek satınalma işidir. Eğer ilk defa böyle bir satınalma yapılıyor ve çalışanlarınızında bu konuda yeterli olmadığını düşünüyorsanız, en doğru yazılıma karar verebilmek için küçük bir bütçe ayırarak sizlere her adımda rapor sunacak, eksi ve artıları yönetici gözüyle aktaracak danışmanlık desteği almanızı tavsiye ederim.

Bir önceki sorumuzdan farklı olarak ERP seçim sürecindeki firmalara kendi iç süreçleri ile ilgili olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

Recep PALAMUT: Projenin hedeflenenden daha kısa sürede ve hedeflenen kurguya göre tamamlanabilmesi için, başarı anahtarından biri şirketin kendi iç işleyişini düzenleyerek, firmanıza ERP programını uygulayacak danışmanlara düzenli bir yapıyı sunabilmesidir.

Bunun için, firmaların organizasyon yapısını ve iş akışlarını oluşturmaları, proje ekibini ve görev dağılımlarını netleştirerek ERP seçim sürecine başlamalarını tavsiye ediyoruz. Bu çalışmayı yapmayan işletmelerde süreç ön görülenden çok daha fazla uzuyor.

Mutlaka firmanın üst yönetiminin, uzaktan bakmak yerine proje yöneticisi ile sürekli irtibatta olarak kesintisiz desteğini vermelidir.

Son olarak ERP seçimi yapacak firmalara CPM çözümününün doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız?

Recep PALAMUT: 25 yıllık birikim ve yüzlerce proje dersem, yeterli olacaktır.