Devlet tarafından hazırlanan e-Dönüşüm Strateji ve Eylem Planları ilk etapta vatandaşın devletle olan işlerini kolaylaştırmak ve kamunun üzerindeki operasyonel yükü azaltmak üzerineydi. Kamunun birçok kuruluşunda başarıyla uygulanan e-Dönüşüm, vatandaşlardan sonra firmaları da kapsayacak şekilde genişledi ve genişlemeye devam ediyor. Teknolojinin gelişmesi ve yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte Türkiye’de e-Dönüşüm giderek gelişip yaygınlaşıyor. 2014 yılının başında e-Fatura ile başlayan e-Dönüşüm uygulamaları, ek düzenlemeler ve yeni ürünler ile daha fazla alanda kullanılmaya başlandı.

eFinans
eFinans
Genel Müdürü Okan Murat Dönmez’in dikkat çektiği gibi, tüm bu ürünlerin ortak noktası; devlet tarafından belirli sektör ve hacimdeki firmalar için zorunlu olmaları. Birçok firma kârlılıklarını arttırmak için üretim ve fiyatlamaya odaklanırken, farklı şekillerde tasarruf ve kârlılık sağlayacak e-Dönüşüm yatırımlarından kaçınıyor. Bu noktada kamunun bu zorunlu teşviği, ilk etapta firmalar için bir ek maliyet ve operasyonel yük getirse de, birçok firma cesaret edip gönüllü geçemediği bu ekosistemde kısa sürede kayda değer tasarruf ve dolaylı kârlılık sağlıyor. “Yani zorunlu mükellef de, gönüllü mükellef de sonuçtan memnun kalıyor” tespitini paylaşan Okan Murat Dönmez, bu başlıkta süreci şöyle anlatı:

“İlk tebliğde kriter sektör ve ciroydu, daha sonra gelen tebliğ ise sektörden bağımsız olarak ciroyu hedef aldı ve bu ciro kriteri gittikçe daha çok firmayı kapsayacak şekilde devam edecek. Henüz sisteme geçmemiş firmalara önerimiz, şimdiden kendilerini e-Dönüşüm ekosistemine hazırlamaları. e-Dönüşüm yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada gündemin üst sıralarında. Avrupa Birliği’nin dijital dönüşümle ilgili ayrı bir ajandası var. e-Dönüşüm, tüm ülkelerde en çok devletin yaptırımları ve büyük firmaların aldığı kararlar ile gelişiyor. Türkiye’de de durum aynı.”

Üçüncü çeyrekte e-İrsaliye gelecek

2017 yılında e-Dönüşüm başlığında hayata geçmesi beklenen düzenlemelere bakıldığında, Okan Murat Dönmez’e göre, pazardaki oyuncuların, yeni gelecek mükelleflere göre altyapısını, istihdamını ve yatırımını yapması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde e-İrsaliye, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu gibi birçok uygulamanın da e-Dönüşüm kapsamına girmesi bekleniyor. Ek olarak, İhracat Faturası ve ilki eFinans üzerinden düzenlenen Tax-Free faturaların da 1 Temmuz 2017 itibarı ile e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyuruldu. e-İrsaliye’nin 2017’nin 3. çeyreğinde hayata geçmesi ve 2018 yılı başında da genel kullanıma açılması bekleniyor. “Bu ürünlerin sayısı ve çeşitliliği giderek artacak” beklentisini dile getiren Okan Murat Dönmez, “Biz, eFinans olarak tüm bu ürünler için hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda tüm gerekli yatırımları gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı ve iş planımızı müşterilerimizden gelen taleplere ve sektör ihtiyaçlarına göre genişleterek sürdüreceğiz” bilgisini veriyor. Türkiye’de gerçek ortam Tax-Free (yolcu beraberi) e-Faturalarından ilki eFinans sistemi üzerinden düzenlendi ve süreci Dönmez şöyle anlatıyor:

Katma değerli ürünler de gelecek
“Perakende sektörünün ve Tax-Free dünyasının iki devi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamada, perakende mağazasından yapılan alışveriş sonrası kesilen Tax-Free e-Fatura, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na dijital ortamda gönderildi ve GTB (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından onaylanan yolcu beraberi e-Fatura, yine eFinans sistemi üzerinden yetkili aracı kuruma iletildi. Biz, eFinans olarak hem en iyi fiyatı hem de en güvenilir ortamı mükelleflere sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Ürünlerimizin tümü finansal dünya ile bağlantılı olduğundan, rekabetle birlikte sürekli kendimizi yenileyerek bu ürünler ile entegre katma değerli servisleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz, diğer özel entegratörler yerine bizimle çalışarak, banka güvencesinde saklamaya ek olarak, e-Dönüşüm ürünlerini finansal hizmetler ile entegre kullanabilme imkanına sahip oluyorlar. 2017 yılında hizmete alacağımız ‘Finansal’ ve ‘Finansal olmayan’ katma değerli ürünlerimiz ile hedef pazarımızı, zorunlu kamusal ürünlerin dışına çıkartarak, müşteri sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.”

Birçok KOBİ de e-Dönüşüm kapsamına girecek

Kamu tarafında, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Bilgi Sistemi projesi kapsamında bu projeler planlanıyor. Yeni ürünlerin gelmesi ile kayıtdışı işlemlerin azalması hedefleniyor. Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu’nun devreye alınması ile birlikte birçok KOBİ’nin de e-Dönüşüm kapsamına girmesi bekleniyor. Bu da sektörün yapısını oldukça değiştirecek. “eFinans olarak amacımız; yalnızca müşterilerimize değil sektöre de katkıda bulunmak” diyen Dönmez, şu bilgileri paylaşıyor:
“2014 yılından bu yana sponsor olduğumuz, e-Fatura için küresel referans kaynağı olan Billentis Raporu’nu paylaşıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla EESPA (Avrupa e-Fatura Servis Sağlayıcıları Birliği), e-Invoicing Platform (e-Fatura Platformu) ve ETİD gibi dernek ve oluşumlara iştirak ediyoruz. Müşterilerimizi ve mükellefleri düzenlediğimiz seminerler, eğitimler, dijital ve geleneksel mecralar aracılığıyla, mevcut ürünlerimiz ve potansiyel yeni e-Dönüşüm öğeleri hakkında bilgilendiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bayilerimiz de bizimle bu konuda paralel çalışmalar yapıyor.”

BİRÇOK ‘İLK’E İMZA ATTIK

eFinans; mevcutta e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura ve KEP ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Mükelleflere bu 4 farklı e-Dönüşüm ürünü, tek bir portal altında birçok katma değerli sevisle birlikte sunuluyor. Bu katma değerli servislerden en önemlisi eFinans’tan hizmet alan müşterilere QNB Finansbank tarafından sunulan eKredi ürünü. eKredi; eFinans e-Fatura kullanan QNB Finansbank müşterileri için yepyeni bir finansman imkanı sağlıyor. “Türkiye’de müşterilerine bu imkanı sağlayan tek özel entegratör konumundayız. Kurulduğumuzdan bu yana 6 bine yakın müşteriye, 9 bine yakın ürün adedine ulaştık” bilgisini veren eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, hayata geçirdikleri ‘ilk’leri şöyle örnekliyor:
“eFinans olarak Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdik. 100’den fazla ülkede 200’den fazla entegratör ağı bulunan, e-Fatura ve finansal servislerde Avrupa’nın önde gelen firmalarından Basware ile Türkiye’deki e-Fatura projeleri ve dış ticaret operasyonları için bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu, Basware’in Türkiye’de bir e-Fatura hizmet sağlayıcısı ve özel entegratör ile yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor. Yine Avrupa’nın öncü firmalarından Tesisquare ile benzer bir anlaşma imzalamıştık.”

GİB FAALİYET RAPORU’NDA ÖNE ÇIKANLAR

e-Fatura

  • 2016 yılı sonu itibariyle e-fatura düzenleyen mükellef sayısı 61.013.
  • Uygulamayı entegrasyon yöntemiyle kullanan mükellef sayısı 3.535
  • Özel entegratör sayısı 61
  • Özel Entegratörler üzerinden e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellef sayısı 45.483
  • Düzenlenen e-Fatura adedi 163.456.644

e-Arşiv

  • Kayıtlı Özel Entegratör 52
  • e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 6.161
  • Düzenlenen e-Arşiv adedi, e-Fatura adedinin 6 katı

e-Defter

  • Toplam Ticari Yazılım Sayısı 187
  • e-Defter mükellef sayısı 59.451