ERP HABER –  Değişim Yönetimi – Değişimi Yönetmek, “değişimi tahmin” ederek, doğru kaynaklarla doğru zamanda süreçleri kontrol altına almak” şeklinde özetlenebilir. Hızla küreselleşen pazarda varlığımızı sürdürebilmemiz için olmazsa olmazlarımızdandır aslında “Değişim Yönetimi”. Kimi zaman içinde bulunulan koşullar gereği, kimi zaman arzularımız, inançlarımız bizi ister istemez “değişime” zorlar. Peki, bunun ne kadar farkındayız? Farkındalığımız yüksek düzeyde olsa bile, bunu yönetebiliyor muyuz?

“Değişim Yönetimi” çetin bir süreçtir, kimi zaman da çok rijittir. Sizlerle kendi projelerimden birinde yaşadığım deneyimleri paylaşırken, değişim süreçlerini CANIAS ERP’nin verdiği inanılmaz yeteneklerle nasıl yönettiğimizden de bahsediyor olacağım.

“Değişim Yönetimi” kavramı Otomotiv Yan Sanayi için çok ölümcül bir kavramdır aslında. Ölümcül derken; diğer tüm dış etkenlerden soyut bakıldığında, bunu yönetememeniz pazardaki varlığınızı tehdit eder noktaya getirebilir. Karşınızda, JIT kavramı üzerine yoğunlaştığınız, bir taraftan da termin değişimlerine ayak uydurmaya çalıştığınız bir süreç var. Peki bu süreçlere en etkin şekilde nasıl hakim olabilirsiniz?

Bu süreçlere hakim olmanın, yönetmenin yolu zamanında sağlıklı verilere ulaşabilmektir. İşletmeler “Açık Sistem”lerdir: Hem iç hem de dış değişimlerden etkilenirler. Ancak her iki ortamı da sağlıklı şekilde yönetebilirsek, işletmemiz için “Değişim Yönetimi” kavramından bahsedebiliriz.

Değişim Yönetimi

“Değişim Yönetimi” kavramını etkin bir şekilde örnekleyebileceğim projelerimden biri BPO’dur*.

Yukarıda dolaylı olarak değindiğim noktalar aslında BPO’daki süreçleri kısaca özetlemektedir. Ve biz tüm bu faktörler üzerindeki hakimiyeti CANIAS ERP ve CANIAS ERP üzerinde akıllıca kurgulanan yazılım süreçleri ile sağlamaktayız.

Bildiğiniz gibi, süreçler üzerindeki hakimiyetimizi sağlayan temel etken, yönetim destek sistemleri ile doğru zamanda toplanan, doğruluğundan emin olduğumuz verilerin anlamlı ve anlaşılır bir yapıda tekrar süreçlerimizi beslemesidir.

değişim yönetimi canias erp

CANIAS ERP’nin sunmuş olduğu esneklik ve standart uygulamaların yeteneklerini süreçlerimizle bütünleştirmemiz sonucu ulaştığımız nokta kusursuz denebilir. Tüm üretim ve lojistik süreçlerinin barkodla yönetilmesi bizlere zamanında ve doğru veri sağlamaktadır. Bu verilerin entegrasyon içinde ilgili departmana anlamlı şekilde aktarımı ve değerlendirilmesi ise bizleri istenen noktaya taşıdı diyebilirim. Eskiden tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve üretim süreçlerimiz arasındaki mesafeyi kestiremezken, şimdi MRP sisteminin yeteneklerini kullanarak bu süreçleri birbiri ile kavuşturup aradaki mesafe problemini kökten çözdüğümüzü söyleyebilirim.

Özellikle Otomotiv Yan Sanayi’nde, Ana Sanayi’ye ayak uydurmak, oradaki değişimleri takip edip zamanından önce sistemi revize etmek önemlidir, hatta bunu yapmak zorunludur, aksi durumda çok özel yaptırımlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Ana Sanayi’nin bu konuya bu kadar önem vermesinin sebeplerinden biride sektörün çok hareketli olmasıdır. Bununla birlikte, BPO’daki uygulamalar aslında öyle çok anlaşılmaz ya da çok kompleks düzeyde değildir. Bunlar her işletmenin biraz iş gücü ve biraz da maliyet faktörüne katlanarak erişebileceği şeylerdir.

“Değişim Yönetimi” çok önemlidir, çünkü günümüzün rekabet koşullarında ancak değişim bizi ayakta tutabilmektedir. Değişimin önemini, ünlü yönetici ve bilim adamları da vurgulamışlardır:

* Kurum içindeki değişim hızı, dışarıdaki değişim hızından düşükse, son yakındır.
Jack Welch, General Electric Eski Başkanı

* Hayatta kalanlar, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini değişime en çok uydurabilenlerdir.
Charles DARWİN

Sonuç olarak, “Değişim Yönetimi”, kendini tanımak ve değişimi kestirip buna ayak uydurmakla mümkündür. Bu da işletmenizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak bir Üretim Yönetim Destek Sisteminin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Seçtiğiniz sistem değişimi ne oranda benimseyebiliyorsa o oranda başarılı olabileceğinizi unutmayın.

* ALT BİLGİ: Otomotiv plastik sektöründe uzman ve lider bir kuruluş olan B PLAS A.Ş. , 1994 yılında Fransız Plastic Omnium firması ile ortaklık yaparak B.P.O. (B.PLAS – PLASTIC OMNIUM) Otomotiv Metal ve Plastik Yan Sanayi A.Ş. kurar ve otomotiv ana sanayi için metal, plastik enjeksiyon parçaları, araç kasası renginde boyalı plastik parçalar ve şişirme yöntemi (Blow Moulding) ile plastik gövdeli yakıt tankları üretmeye başlar. BPO, Renault’ un en büyük tampon üreticilerinden biridir.

Rıdvan Tülünay , Proje Koordinatörü, IAS Türkiye