ERP HABER – Lojistik Derneği (LODER), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından organize edilen ‘’Lojistikte Bilişim Sistemleri Sempozyumu’’ 25 Mart 2010’da gerçekleştirildi.

Bilgi ve iletişim çağında yükselen trend olarak karşımıza çıkan lojistik yönetimine iş dünyasının yaklaşımı ve akademik bakış açısının birlikte ele alındığı sempozyuma ana sponsor olarak destek veren ARETE, yaptığı açılış konuşmasında ARETE Lojistik Çözümü ve bu çözümün sektöre kazandırdıklarını özetledi.

lojistik bilişim sistemleri

Sempozyumda vurgulanan diğer önemli noktalar ise farklı ölçekteki lojistik firmalarının ihtiyaçlarının hangi noktalarda farklılaştığı ve bu ihtiyaçlara uygun çözümlerin nasıl yaratılabileceği yönünde idi. Bu noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Lojistik sektöründeki şirketlerin uluslararası standartlarda çalışma zorunluluğu her geçen gün artmaktadır. ERP’den beklentiler, işletmelerin kendi iç süreçlerinin verimli ve etkin yönetilebilmesi ile sınırlı kalmamakta; özellikle müşterileri ve iş ilişkisi içinde olduğu tüm kanallarla tek bir sistem üzerinden çalışabilmeyi gerektirmektedir.
  • Günden güne artan rekabet içerisinden tercih edilen lojistik ortağı olmak konusunda önemli bir anahtar olan SAP ERP kullanımı, bu nedenlerden lojistik sektöründe sürekli yaygınlaşmaktadır.
  • ARETE Lojistik Çözümü SAP sisteminde nakliye, sevkiyat, satın alma, stok kontrolü, ithalat, ihracat gibi temel lojistik süreçlerin yanında depolama, taşıma ve gümrükleme, çapraz sevkiyat (cross-docking), yük birleştirme, nakliye maliyeti ve dağıtım optimizasyonu ile müşteriye özel işlemler (etiketleme, paketleme, palet birleştirme, palet bozma) gibi yan lojistik süreçlerdeki çözümleriyle tüm lojistik süreçlerini kapsayan ilk ve tek çözüm paketidir.
  • İşletmelerin günlük operasyonlarını SAP sistemi üzerinde gerçek zamanlı olarak yürütmesine olanak sağlayan sektöre özgü pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu paket çözüm, lojistik sektörüne özgü tüm süreç ve çözümleri kapsar.