1973 yılında kurulan, mobilya camiasında el sanatı ürünleriyle tanınan mobilya üreticisi Nil Mobilya, Workcube ERP’nin mobilya sektöründeki referans ve deneyimlerine güvenerek ERP sürecini Workcube ile yönetme karar aldı.

nil-mobilya-erp

Workcube’ün neredeyse tamamının kullanıma alınacağı ERP projesinde ürün, stok, müşteri ve tedarikçiler, satış, satın alma, üretim, insan kaynakları, finans ve muhasebe uygulamalarının yanı sıra mağaza yönetimi için anlık raporlama işlemlerine imkan veren Workcube Şube Modülü de devreye alınacak.

Nil Mobilya, müşteri ile ilk iletişimden başlayarak ürün teslimine kadar tüm süreci; fırsat, teklif, satış, satın alma, üretim, fatura ve müşteri ilişkilerini sürecini birbiriyle konsolide şekilde yönetebilecek.

Tüm kurumsal ve bireysel müşteri yönetimini de Workcube CRM üzerinden takip edebilir hale gelecek olan Nil Mobilya, müşterilerine özel kampanya ve duyurularını da farklı hedef kitleler oluşturarak gerçekleştirebilecek.

Workcube’ün mobilyacılık sektöründe gerçekleştirdiği spesifik çözüm ve deneyiminden de yararlanacak olan Nil Mobilya, ürün ağacı yönetimini Workcube’ün “spec” kurgusuyla çözecek. Üründe yapılacak küçük değişimleri, siparişleri, üretim, stok ve satın alımları, “ürün spec” yaklaşımıyla kısa sürede daha kolay şekilde yönetebilir hale gelecek.

Sipariş bazında üretim yapan Nil Mobilya, siparişlere bağlı malzeme ihtiyaç planlarını (MRP) da Workcube üzerinden yapacak. Sipariş için gerekli satın alımlardan tedarikçi satın almalarına, satın alma tekliflerinden tekliflerin karşılaştırılmasına tüm operasyonu Workcube Satın Alma Modülü ile hayata geçirecek.

Yapılacak tüm finansal hareketleri Workcube Finans Yönetimi altında gerçekleştirecek olan Nil Mobilya, resmi muhasebesini de Workcube üzerinde yönetip, raporlayabilecek.

Nil Mobilya bünyesinde beyaz ve mavi yakalı tüm personelin özlük işlemlerinden bordrosuna tüm İK süreçleri de Workcube ile daha disipliner bir yapıya kavuşacak.