Sorgera

Türkiye’de kurumlar açısından elektronik belge yönetimi stratejisi;  2013 yılında e-fatura ile başladı. Kâğıt kullanımını azaltan, takip, kontrol ve saklama imkânları sunan e-fatura uygulaması hızlı bir şekilde devreye alındı.

Sonrasında Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği tutulması zorunlu yasal defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, kaydedilmesi ve dijital olarak mühürlenmesi süreçlerini kapsayan e-defter uygulaması devreye alındı.

Sorgera

Üçüncü adımda e-arşiv düzenlemesi ile faturaların elektronik ortamda saklanmasının kuralları tanımlanmış oldu. Vergi Usul Kanunu,  433 sıra numaralı genel tebliğde yayınlanan muhafaza, ibraz ve raporlama zorunlulukları tamamen elektronik ortama taşındı.

Dördüncü adımda uzun yıllardır planlanan;  irsaliye hareketlerinin elektronik ortamda yönetilmesine yönelik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu düzenlemesi yayınlandı. Bu düzenleme ile elektronik irsaliyeler kâğıt irsaliyelerin yerini aldı. Elektronik ortamda oluşturulan irsaliye belgeleri için dijital mühürleme yapılarak, kopyaları dijital ortamda saklanmaya başlandı.

Gelen elektronik faturaların, gerekli kontrol ve onay adımları sağlandıktan sonra SAP muhasebe sistemine otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan Gelen e-fatura kayıt programı, gelen elektronik irsaliyelerin de aynı şekilde kontrol ve kayıt edilmesini sağlayan Gelen e-irsaliye kayıt programı;  öne çıkan otomasyon yazılımları oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmesi zorunlu beyannamelerin elektronik ortamda yönetilmesi, diğer önemli konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıktı. KDV1, KDV2, Muhtasar, BA, BS, Geçici Kurumlar, Kurumlar Vergisi gibi beyannamelerin tanımlanan formatta internet vergi dairesine iletilmesi amacıyla SAP sistemlerinde çalışan e-beyanname uygulaması devreye alındı.

2871 sayılı Çevre Kanunu’nun sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda; Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) vergisel yükümlülük süreçleri de elektronik ortama taşındı. Bu uygulama ile verilmesi gereken katılım payı Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik beyanname platformu üzerinden bildirilmeye başlandı. SAP üzerinde çalışan GEKAP uygulaması ile tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılırken; aynı zamanda e-beyanname uygulamasına doğrudan bağlantı ile verimlilik sağlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu VUK 431 seri numaralı genel tebliği gereğince Akaryakıt, Madeni yağ, Tütün Mamulleri ve Alkollü içecek üreten ve satışını yapan şirketlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği formatlarda istenilen raporları oluşturma, kayıtlarını elektronik ortamda saklama ve gerektiğinde raporlama zorunlulukları bulunmaktadır. SAP sistemlerinde çalışan ve gerekli verileri raporlayıp saklayan Kayıt Saklama Uygulaması ile bu zorunluluğa tabi müşteriler yasal zorunluklarını yerine getirebildiler.

KDV Kanunu uyarınca, satış sürecinde katma değer vergisi hesaplamasına konu olmayan bazı işlemlerle (ihracat vb. gibi) ilgili olarak katlanılan KDV’lere iade hakkı tanınmaktadır. Yapılan satışların maliyetini oluşturan girdilerin alımında ödenen KDV tutarları, Yüklenilen KDV raporuyla devlete beyan edilmektedir. Yüklenilen KDV Uygulaması ile SAP sistemindeki satış, satın alma ve üretim verileri temel alınarak satış faturasındaki ürünler için katlanılan alış KDV’sini raporlama ve geçmişe yönelik takip imkânı sağlanmış oldu.

Otomasyon ve kontrol sağlayan; aynı zamanda günlük banka nakit ve çek durumunu izlemeye yarayan Banka Elektronik Hesap Özeti uygulaması da finansal dönüşümde şirketlerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar arasında yerini aldı.

1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerli olacak olan IFRS 16 standardı, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınması ihtiyacını doğurdu. IFRS 16 Uygulaması ile çok sayıda ve farklı tipte kira sözleşmesi SAP sistemi üzerinde tanımlanabilir ve gerekli faiz hesaplama yöntemleri ile duran varlıklar üzerine kaydedilerek faiz ve amortisman gideri hesaplamaları sistem üzerinden yapılabilir hale getirildi.

Dijital dönüşümün hız kesmeden devam ettiği bu süreçte; Sorgera Yazılım Teknolojileri olarak bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek şirketlerin kurumsal kaynak planlamasıyla ilgili yazılım alanında ihtiyaç duyduğu ürün ve danışmanlık hizmetlerine yönelik; kurumlara katma değer sağlayan, mevzuat ve yasal zorunluluklarla tam uyumlu çözümler üretmeye devam ediyoruz.

 

Serpil Mermer

Kurucu Ortak/Genel Müdür