Yüksek Planlama Kurulu,  2017-2019 dönemini kapsayan  Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı‘nı kabul etti. Buna göre, yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılması planlanıyor.

kamu yerli yazılım

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanırken;  buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konumuna gelmek hedefleniyor.

Bilişim Firmalarını Yetkilendirme Sistemi Kurulacak

Bu kapsamda, TÜBİTAK’ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, “Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü” adı altında yeniden yapılandırılacak ve bilişim firmaları belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulacak.

Yerli Yazılım Firmalarına Kamu da Avantaj Sağlanacak

Kamu İhale Kanunu’nda yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışmaları gerçekleştirilecek. 

Genç İş Gücüne Eğitimler Verilecek

İstihdama katılmayan genç iş gücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler verilerek istihdam artırılacak. Ayrıca yine bu kapsamda ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecek.

Plan kapsamındaki stratejik hedefler ise, “ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, nitelikli insan kaynağı geliştirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak”  olarak belirlendi.