ERP

Bir şirket ister organik olarak isterse birleşme ya da satın almalar aracılığıyla büyüdükçe, finansal sistemlere yönelik bütünlüklü görüş noktasında daha fazla ihtiyaç ortaya çıkar. Herhangi bir aksaklık çok daha kritik bir hale gelir. Fakat, bir ERP sistemini tamamen farklı raporlama ve uyumluluk yapılarına sahip olacak ve çeşitli iş birimlerini ya da yan kuruluşları kapsayacak şekilde genişletebilirseniz, karmaşıklığa son verebilirsiniz.

Biraz ilham almak için organizasyon şemanıza göz atabilir ve katmanlar halinde düşünmeye başlayabilirsiniz.

ERP

2-Tier ERP Nedir?

2-Tier (İki Katmanlı) ERP, birden çok konumu ya da bağlı kuruluşu olan büyük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için iki ERP sistemi kullanmasına yönelik bir yaklaşımdır.  Bu strateji kapsamında, genel merkez, son derece özelleştirilmiş ve büyük küresel bir şirketi çalıştırma işlevine sahip olan Tier 1 ERP kullanacak, yan kuruluşlar ya da daha küçük işletme birimleri, ihtiyaçlarına daha uygun olan ve daha az yoğun bir Tier 2 ERP kullanacaktır.

2-Tier ERP ile işletme, iki ERP sistemini entegre eder, böylece bilgiler otomatik olarak, Tier 2’den Tier 1’e aktarılır. Bu, ana veri yönetimine ya da tüm kuruluş için tek bir doğru veri kaynağının olmasını sağlar. Her sistemin sorumlulukları değişiklik gösterse de Tier 1 çoğunlukla finans, insan kaynakları ve satın alma gibi temel işlevleri yerine getirir. Tier 2 sistemi ise satış, pazarlama ya da üterim süreçleri gibi her bir yan kuruluşa ya da konuma özel olan faaliyetleri yönetir.

Bu ERP stratejisi, sağlayıcıların uzun süren, pahalı ve genellikle şirket içi uygulamalar ve kapsamlı konfigürasyon gereksinimleri ile şirketleri zorlayan eski ERP sistemlerine alternatif olması amacıyla oluşturdukları, daha ucuz paketler ile daha da popüler hale geldi. Birçok şirket, 2-tier bir yaklaşımın, Tier 1 ERP’yi değiştirmekten, yeni bir yan kuruluşu ya da satın alınan şirketi kendi kurumsal yazılımına taşımaktan çok daha ekonomik ve daha az iş gerektirdiğini anlayarak, bu stratejiye yöneldi.

Tier 1 vs Tier 2 ERP

Her biri belirli büyüklükteki işletmeler için tasarlanan, farklı yeteneklere sahip iki farklı ERP sistemi kategorisi bulunur.

Tier 1

Tier 1 ERP, dünya çapında operasyonları olan ve büyük işletmeler için oluşturulmuştur. Bu sistemlerin kurulumu, bakımı ve güncellemesi oldukça pahalıdır. Bunları işletmenin büyük gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirmek fazlasıyla çaba gerektirir ve bu da uzun uygulama süreçlerine neden olur. Şirketler genellikle bu yazılımı yönetmesi için bir BT ekibine sahip olurlar.

Tier 2

Tier 2 ERP, orta ölçekli şirketler ve küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Bu tür bir ERP sistemi genellikle çok daha ucuzdur ve Tier 1’e nazaran canlıya alım süresi daha kısa ve kolaydır. Bu kategorideki bazı çözümler, üretim ya da perakende gibi belirli sektörleri hedefler ve muhasebe, satış, insan kaynakları ve tedarik zinciri(sipariş ve envanter yönetimi dahil) için daha fazla kullanıma hazır olan işlevsellikle birlikte gelir. Bir yazılım sağlayıcısı hem Tier 1 hem de Tier 2 çözümleri sunabilir.

2-Tier ERP’nin Faydaları

Temelde, 2-Tier bir stratejinin faydaları şunları içerir:

Maliyet Tasarrufu: Bu, özellikle M&A faaliyetlerinde yer alan ve diğer maliyetlerle karşı karşıya olan şirketler için belki de 2-Tier ERP’nin en çekici özelliğidir. Uygulama, bakım ve yükseltme maliyetleri, özellikle ana şirket aynı Tier 2 sistemi üzerinde birden fazla yan kuruluşu standartlaştırmışsa, makul olma eğilimindedir. Dahası, Tier 2 sistemi daha az dikkat gerektirdiği için ve BT kaynaklarını kurumsal ofisle paylaşabildiği için şirket, özellikle gereksiz pozisyonlar nedeniyle BT personelinin sayısını azaltabilir ve bu rakamları işletmeye daha fazla fayda sağlayan projelere yönlendirebilir.

Belirli İş Gereksinimlerini Karşılayın: Bir kuruluş içindeki bir iş birimi, ürün ya da hizmet verdiği sektör nedeniyle birincil iş biriminden farklı yazılım gereksinimlerine sahip olabilir. Küçük işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanan bir ERP, finans konusunda daha iyi çalışan bir Tier 1 sistemle gerçekleştirilemeyeceği için Tier 2, bu anlamda verimliliği artırabilir.

Daha Fazla Esneklik ve Kontrol: Tier 2 ERP, daha az karmaşık ve daha kolay olduğundan yazılımı gerektiği şekilde ayarlamak çok zaman almaz. Bu, büyük bir şirketin küçük segmentlerinin pazardaki değişikliklere ya da müşteri beklentilerindeki değişikliklere daha hızlı şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Ayrıca, bu birimler, operasyonları ve süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilir.

Bölgesel Gereksinimleri Ele Alın: Farklı bir ülkedeki bir yan kuruluş, farklı bir para birimi ya da dil kullanan ve bölgesel yasalara uyması gereken bir sisteme ihtiyaç duyabilir. Ofisin işleyişini etkileyen kültürel ya da bölgesel farklılıklar olabilir. Tier 2 ERP, tüm bu özel gereksinimleri karşılayabilir.

Daha İyi Kullanıcı Deneyimi: Tier 1 sistemlerin kullanımı çoğunlukla zordur ve kimi zaman kullanıcının gözünü korkutan bir öğrenme eğrisine sahiplerdir. Tier 2 ERP’nin kullanıcı dostu bir ara yüze ve daha iyi bir genel kullanıcı deneyimine sahip oma olasılığı daha yüksektir. Bu durum da eğitim maliyetlerini düşürebilir.

2-Tier ERP Kullanım Durumları

Birçok başarısız proje ve bu projeler harcanan bütçeler sayesinde, büyük işletmeler, satın aldıkları bir şirketi ya da bağlı kuruluşu Tier 1’E taşımanın çoğunlukla mantıklı bir seçim olmadığını öğrendi.

2-Tier bir ERP stratejisinin mantıklı olduğu birkaç kullanım örneğine göz atalım:

Büyük şirketten farklı bir iş modeline sahip olan iştirakler. Örneğin, ana ofis bilgisayar donanımı ve yazılımı satarken, yan kuruluş BT hizmetlerine ve danışmanlığa odaklanır.

Büyük işletmelerden farklı bir sektöre satış yapan ya da niş bir pazara hizmet eden yan kurluşlar. Bu durum, Tier 1 ERP’nin sahip olmadığı belirli özellikleri gerektirebilir.

Genel merkezden farklı bir ülkede faaliyet gösteren iş birimleri ya da ofisler. Tier 2 ERP yalnızca yerel dili ve para birimini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda o ülkenin vergi yasalarına ve diğer düzenlemelerine uyacak şekilde de yapılandırılabilir.

Birleşme ya da satın alma yoluyla başka bir şirketin parçası haline gelen kuruluşlar. Başka bir işletmenin süreçlerini ve işlemlerini mevcut ERP’ye taşımak zaman ve maliyet kaybına yol açabilir. Bu nedenle kuruluşa özel bir platform sağlamak genellikle daha iyi bir seçimdir.

Resmi bir iş yönetim sistemine sahip olmayan ya da temel, giriş yazılımı kullanan, satın alınan bir şirket.

Belirli iş fonksiyonları ve süreçleri için eski ERP’sini kullanmaya devam ederken, daha yeni bir çözümün özelliklerinden ve kullanım kolaylığından yararlanmak isteyen bir şirket. Bu, büyük bir proje olabileceği için ana ERP’yi değiştirmeye kıyasla çok daha hızlı ve basit bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

2-Tier Bir Strateji için ERP Sistemi Seçimi

Şirketlerin öncelikli olarak, ana veri yönetimini etkinleştirmek için Tier 1 sistemle kolaylıkla entegre olabilecek bir Tier 2 ERP bulması gerekir. Bunu gerçekleştirdiklerinde, her daim merkezi, doğru bilgi kaynağı olması sağlanacak ve manuel veri girişinin yarattığı karmaşa ortadan kalkacaktır.

Tamamlayıcı sistem, şirketteki özel ihtiyaçların yanı sıra, muhasebe, tedarik zinciri, satış, pazarlama ve operasyonlar gibi standart arka ve ön büro işlevlerini de desteklemelidir. Gerçek zamanlı veri sağlamalı ve güçlü raporlama yeteneklerine sahip olmalıdır. Uluslararası konumlar için çoklu dil desteği ce çoklu para birimi oldukça kritik bir önem taşır. Tier 2 sistem, sadece belirli bir iş modeli ya da sektörün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bunlarla birlikte gelişebilecek şekilde uyarlanabilir bir yapıda olmalıdır. Dolayısıyla modüler bir kurulum aramanızda fayda vardır.

2-Tier bir ERP seçimi yaparken şunlara dikkat edebilirsiniz:

  • Bir yan kuruluşun ya da uluslararası bir yerin kendi değerlendirme sürecini tamamlamasına ve herhangi bir sağlayıcıyı seçmesine izin verin. Analistlerin ‘Bırakınız Yapsınlar’ dedikleri bu yaklaşım, Tier 1 ile entegrasyon sorunlarına yol açabileceğinden bu konuda dikkatli davranmanızda fayda vardır.
  • İş birimine onaylanan çözümlerin ya da yazılım sağlayıcıların bir listesini sunun. Bu belgeler, ana ofisin incelediği ve kurumsal yazılımıyla iyi çalışabilecek ya da Tier 1 ERP sağlayıcısı tarafından sunulan Tier 2 çözümlerini içerebilir.