Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan; “Dijital Dönüşüm yeterince hızlı ilerlemiyor. 2016’da müşteri davranışlarının Dijital Dönüşüme nasıl yön vereceğini ve yeni teknolojilerin tüm iş modellerinde nasıl entegre edileceğini Software AG olarak anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

nil bağdan dijital dönüşüm

Nil Bağdan, 2016’da Dijital Dönüşüm’ün en önemli 8 başlığını açıkladı.

1- Her Şey Hibrit olacak.

Bulut bilişime adaptasyondaki karmaşa ve dijital uygulamaların yarattığı ihtiyaç IT’nin farklı bulut seçeneklerini keşfetmesi için zorlayıcı bir faktör olacak. İşletmeler artık hibrit bulut, hibrit entegrasyon ve yönetilebilir bir bulut yapısına ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden 2016’da firmalar geleneksel bir bulut çözümünden, gerçek bir hibrit bulut çözümüne geçiş yapacak.

2- API’ler yeniden sahnede.

Swagger API altyapısı artık gerçek standart olarak kabul edilmeye başlandı ve Open API gibi girişimler, API geliştirmelerinin gelecekteki standartizasyonu için önemli bir rol oynayacak. Biz, Swagger API altyapısının zaman içinde en yaygın kullanılan API standartı olacağını düşünüyoruz.

3- API’ler ile self-servis entegrasyon mümkün olacak.

Her şeyin API olduğu bir dünyada tüm verilerinizin anlık olarak ulaşılabilir olduğunu ve sizin de rahatlıkla tüm verilere ulaşabildiğinizi hayal edin. Böyle bir dünyada müşterileriniz, iş ortaklarınız, tedarikçileriniz, bankalar ve hatta nerdeyse işiniz ile bağlantılı herkes ekosisteminiz içinde yer alacak. Böyle komplike bir dünyadaki verileri nasıl yöneteceksiniz? İşte bu noktada API’ler cevabı sağlayacak ve self-servis API’ler entegrasyona yön verecek.

4- Farklı Entegrasyon modelleri tek bir platform altında bir araya gelecek.

Vatandaş geliştiriciler ve vatandaş Entegratörler olarak tabir edilen kesim, IT ekipleri ile uyumlu ve barışçıl bir şekilde ortak çalışarak, işletmelere yeni uygulamalar ve ara yüzler geliştirecekler. Böylece farklı entegrasyon modelleri tek bir platform altında bir araya gelmiş olacak.

5- Entegrasyon, Büyük verinin gizli değerini ortaya çıkartacak.

Firmalar veri setlerini depolamak için Hadoop platformlarına adapte oluyorlar. Mevcut sitemlerin yeni Hadoop platformları ile entegrasyonunun artması, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik akıllı kararlar vermek için kullanılan büyük verilerin değerini ortaya çıkartacak.

6- Mikroservisler, monolitik mimarileri yerle bir edecek.

Mikroservislerin gelişimi hız kazanarak yavaşça monolitik mimarilerin temellerini sarsmaya başlayacak. Dijital Dönüşüme başlayan firmalar, önlerindeki en büyük engelin monolitik mimariler olduğunu anlayacak ve DevOps dostu mikroservis tabanlı mimarilere geçişin yollarını sorgulayarak keşfedecek.

7- IoT, MDM ile tanışacak.

Customer-360 kavramının genişletilmiş tanımı olan MDM, müşterinin satın alma alışkanlıkları ile ilgili karmaşık verilerini işleyerek anlaşılabilir bir hale getirmektedir. Farklı IoT cihazlarıdan gelen Müşteri kayıtlarını senkronize ederek ve zenginleştirerek ortaya anlamlı bir veri çıkmasına olanak sağlayacak. Böylece IoT kavramı MDM ile tanışacak.

8- MDM daha yetenekli ve akıllı olacak.

MDM çözümleri, işletmelerin elindeki verileri daha anlamlı bir hale getirmeyi desteklemeye devam ederek, daha uygulama odaklı ara yüzler ve entegre iş zekası araçları ile iş süreçlerindeki veri kalitesini arttıracak.

Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan;“Günün sonunda, bizim tüm bu öngörülerimiz, işletmelerin nasıl daha iyi iş uygulamaları kurması gerektiğine ve nasıl Dijital bir işletme olmaları gerektiğine dikkat çekmek amaçlıdır”diye konuştu.

http://www.dijitaldonusum.net/2016da-dijital-donusum-icin-en-onemli-8-baslik/