Açık Kaynak ERP: Günümüzün En Sıcak teknolojisi mi?

Önümüzdeki 3 – 5 yıl içerisinde ku­rumlar için en ilginç yükselen tekno­loji trendi sizce ne olacak? lpucu ve­relim: Muhtemelen Apple tarafından dizayn edilmeyecek. CIOI08 konferansında konuşan Capital One’ın eski CIO’su olan Gregor Bailar’a gore bu teknoloji ERP’de açık kaynak kod olacak.

Şaşırdınız mı?

Belki de şaşırmadınız. Bugüne kadar kurmuş olduğu ERP sisteminden pişman olmayan bir CIO görmemişsinizdir. Daha da kötüsü bu pişmanlıkla­rın sayısı son yıllarda gittikçe artmaya ve yükselmeye başladı.CIO dergisinin 20. yıl özel sa­yısında işlediği dosyasında birçok CIO’nun 2004 yılından beri gerçekleştirdiği ERP dönü­şümlerinden memnun olmadıklarını ve bu dö­nüşümlerin hem çok zaman hem de para kay­bettirdiğini düşündüklerini ortaya koymuştu.
Günümüzde birçok CIO halen aynı ERP sistem­lerinin yeni sürümlerini kullanıyorlar ve bu pa­zarın en büyük iki oyuncusu da Oracle ile SAP.

erp

Rekabetin olmaması demek, inovasyon yapıl­maması ve bu yazılımların daha sadeleştirilme­sini ve IT”nin ihtiyaç duyduğu hızla uygulana­bilme özelliklerine kavuşamaması anlamına geliyor. Şüphe yok ki, kullanmaya değer açık kaynak kodlu alternatiflere olan açlık, Bailar gibi IT liderlerini ayaklandırıyor. “Şu anda kul­landıklarımızı ağlatacak bir açık kaynak kodlu ERP sistemine sahip olmak isterdim,” diyor Bailar, kendisini dinlemeye gelen konferansta­kilere. (Bailar konuşmasında aynı zamanda Wimax’ın en büyük ikinci gelişen teknoloji olduğuna vurgu yapıyor).Bailar ile beraber konferansta konuşma yapan British Telecom Group yöneticisi JP Rangaswami, kendi IT takımının şu sıralar açık kaynak kodlu ERP sistemi olan Thingamy ile çalıştıkla­rını anlattı. Thingamy kesinlikle açık kaynak kodlu ERP pazarındaki tek ürün de­ğil. Birçok CIO hali hazırda kullaıı­makta oldukları devasa sistemle­rini boşamaya hazırlar. Hatta bazı or­ta seviye şirketlerin CIO’ları Compie­re ERP Suite ve OpenBravo ile birlik­te bu pazardaki ürünleri kullanmaya başladılar bile.

Peki hem orta ölçekli hem de bü­yük firmaların açık kaynak kodlu ERP sistemlerine hızlı bir şekilde geçmeye başlayacakları bir gun olacak mı? Bu halen belli değil. Ancak ku­rumlarda artık daha farklı bir yaklaşımı bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Birçok CIO artık sanallaştı­rılmış ortamlarda farklı kurumsal ih­tiyaçlar için Linux kullanmaya başla­dı. Kurum için geliştirme departman­larında kendilerine has yazılımlar ge­liştiriyorlar. Tamamen açık kaynak kodlu olan SugarCRM’i bir başarı öy­küsü haline getirmeyi başardılar. Açıkçası devasa bir kurumu açık kay­nak kodlu bir ERP sistemine taşıya­cak olan tecrübeye sahip durumdalar.